Tin Tức

Vốn cố định là gì? Tổng quan về vốn cố định của doanh nghiệp

Vốn là một thành phần quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Không có vốn thì không kinh doanh được và không có doanh nghiệp nào tồn tại được. Vốn có thể được phân loại dưới hai dạng – vốn cố định và vốn lưu động. Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái niệm về Vốn lưu động là gì?. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các loại vốn còn lại – Vốn cố định là gì? Xin vui lòng!

Vốn cố định là gì?

Khái niệm vốn cố định là gì?

Về nguồn gốc, thuật ngữ vốn cố định (tiếng Anh: Fixed Capital) được đề xuất lần đầu tiên vào thế kỷ thứ mười tám bởi nhà kinh tế học người Anh David Ricardo. Kể từ đó thuật ngữ này đã được chấp nhận rộng rãi trong kinh doanh và kế toán.

Trên thế giới, nhiều định nghĩa về vốn cố định đã được đưa ra. Tuy nhiên, hiểu theo quy định hiện hành của Việt Nam, vốn cố định được định nghĩa là tổng giá trị mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư vào tài sản cố định nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Nói cách khác, vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định.

Trong nền kinh tế thị trường, một trong những yếu tố của quá trình kinh doanh là mua sắm và xây dựng tài sản cố định (tìm hiểu thêm về Tài sản cố định là gì? Trong: https://luanvan99.com/tai-san-dai-han-la-gi-bid97.html) đòi hỏi doanh nghiệp phải có sẵn một khoản tạm ứng nhất định. Số tiền ứng trước để mua tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được gọi là vốn cố định. Vì vậy, đặc điểm vận động của TSCĐ sẽ quyết định sự vận động tuần hoàn của vốn cố định.

von_co_dinh_la_gi_luanvan99
Khái niệm vốn cố định là gì?

Ví dụ về vốn cố định

Một ví dụ về vốn cố định sẽ là nếu một doanh nghiệp đầu tư vào một nhà máy nơi sản xuất sẽ diễn ra, nó sẽ được gọi là vốn cố định. Bởi vì:

 • Thứ nhất, nhà máy sẽ không được tiêu thụ trực tiếp bởi quá trình sản xuất. Nhưng nếu một doanh nghiệp không có nhà máy thì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đó sẽ không thể diễn ra.
 • Thứ hai, đầu tư vào nhà máy là một nguồn vốn cố định vì nhà xưởng này sẽ phục vụ lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh và có thể coi đây là tài sản lâu dài.
 • Thứ ba, nếu doanh nghiệp cho rằng sẽ bán hết mặt bằng trong tương lai thì nó vẫn còn giá trị ngay cả khi giá trị hữu ích kinh tế của nó đã hết.

Đặc điểm của vốn cố định là gì?

 • Vốn cố định là vốn đầu tư vào tài sản cố định. Nói cách khác, nó là nguồn vốn dùng để mua tài sản cố định.
 • Vốn cố định được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu dài hạn của doanh nghiệp
 • Vốn cố định có tính thanh khoản thấp do vốn cố định được sử dụng để mua tài sản cố định. Những tài sản này không có tính thanh khoản cao vì chúng không dễ bán.
 • Vốn cố định tồn tại lâu dài. Nó không thể được rút khỏi doanh nghiệp và chỉ có thể được rút khỏi doanh nghiệp khi doanh nghiệp đóng cửa hoặc ngừng hoạt động (tức là thanh lý).
 • Các vốn cố định chủ yếu là cổ phiếu, trái phiếu tín chấp và các khoản vay dài hạn.
 • Lượng vốn cố định phụ thuộc vào các yếu tố như bản chất của doanh nghiệp, quy mô và địa điểm của doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng liên quan đến kinh doanh và phương thức sản xuất.
 • Vốn cố định là nguồn của cải của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng là một nguồn rủi ro. Rủi ro từ vốn cố định có thể xuất phát từ khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ, v.v.
Xem thêm  Tiểu luận Triết học là gì? Cách viết một bài tiểu luận Triết học

dac_diem_cua_von_co_dinh_la_gi_luanvan99
Đặc điểm của vốn cố định là gì?

Nguồn hình thành vốn cố định của doanh nghiệp là gì?

Có hai nguồn hình thành vốn cố định chính trong doanh nghiệp, bao gồm:

Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp

Bao gồm các nguồn thuộc sở hữu của doanh nghiệp hay nói cách khác là các nguồn đến từ chính doanh nghiệp. Đặc biệt:

 • Vốn do Ngân sách Nhà nước cấp: Là vốn do Nhà nước cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Nhà nước. Loại ngân sách này thường chỉ được cấp khi các doanh nghiệp nhà nước bắt đầu hoạt động. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp phải đảm bảo toàn bộ vốn của doanh nghiệp. Bên cạnh các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cũng có thể được Ngân sách Nhà nước cấp vốn trong một số trường hợp cần thiết, tuy nhiên nguồn vốn này thường không có giá trị lớn. . Hình thức cấp vốn từ Ngân sách Nhà nước có thể thực hiện dưới các hình thức cấp vốn bằng tiền, bằng tài sản, miễn, giảm thuế …
 • Vốn tự có của doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp mới bắt đầu tham gia thị trường, vốn tự có của doanh nghiệp được xác định là vốn mà chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư bỏ ra để đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. của tôi. Còn đối với những doanh nghiệp đã hoạt động được một thời gian, bên cạnh nguồn vốn như doanh nghiệp mới thành lập, vốn tự có còn được hình thành từ một khoản lợi nhuận tăng thêm. Thông thường, mục đích của việc tái đầu tư từ lợi nhuận là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

source_hinh_thanh_von_co_dinh_trong_business_nghiep_luanvan99_1Vốn nội bộ hình thành vốn cố định của doanh nghiệp

 • Vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn này được hình thành từ việc phát hành và bán cổ phiếu trên thị trường của những người sáng lập công ty cổ phần. Mục đích của hoạt động này là nâng cao năng lực của doanh nghiệp và thu về một lượng tiền nhàn rỗi phục vụ cho mục đích kinh doanh. Trong hoạt động của doanh nghiệp, vốn tự có đóng vai trò rất quan trọng, nó là nguồn tài trợ chính cho các dự án đầu tư dài hạn vì có thể kêu gọi được một lượng vốn đầu tư lớn. Đồng thời, vốn chủ sở hữu cũng khá linh hoạt trong trao đổi trên thị trường vốn.

Vốn bên ngoài của doanh nghiệp

Vốn cố định từ bên ngoài doanh nghiệp là nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các nguồn vốn bên ngoài chủ yếu là vốn vay, cho thuê, góp vốn liên doanh, … Cụ thể:

 • Vốn thuê: Còn được gọi là thuê tài chính đề cập đến nguồn vốn cố định thu được từ việc sử dụng thiết bị bằng cách cho thuê. Cho thuê có nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất là 3 hình thức: bán và thu tiền, cho thuê dịch vụ và cho thuê tài chính.
 • Đầu tư mạo hiểm: Vốn mạo hiểm xuất phát từ việc doanh nghiệp trong nước góp vốn với doanh nghiệp nước ngoài để thành lập doanh nghiệp mới. Mức góp vốn tùy theo thỏa thuận của các bên góp vốn liên doanh.
 • Cho vay: Đối tượng cho vay của doanh nghiệp có thể là Nhà nước, ngân hàng, tổ chức kinh tế, cá nhân… tùy theo quy định của pháp luật. Các hình thức vay vốn cũng rất đa dạng như tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, phát hành chứng khoán, vốn chiếm dụng… Hiệu quả huy động vốn vay phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như hiệu quả sản xuất. hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng trả nợ, lãi vay …
Xem thêm  Kho đề tài Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế mới nhất

source_hinh_thanh_von_co_dinh_trong_business_nghiep_luanvan99
Vốn bên ngoài hình thành vốn cố định của doanh nghiệp

Bạn đang tìm tài liệu cho luận văn về vốn lưu động của mình? Bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài hoặc không có thời gian viết luận văn? Kiểm tra nó ngay Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ NƠI ĐÂY

Nêu vai trò và tầm quan trọng của vốn cố định đối với doanh nghiệp?

Vai trò chính hoặc tầm quan trọng của vốn cố định được liệt kê ở tám điểm sau:

Vốn cố định khi thành lập doanh nghiệp

Vốn cố định có vai trò sống còn trong việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh. Vốn cố định cần thiết để có được tài sản cố định (hữu hình và vô hình), là một yêu cầu sơ bộ để thành lập một doanh nghiệp. Mọi công ty đều cần vốn cố định để bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình. Không một công ty nào, dù lớn hay nhỏ, có thể được thành lập mà không cần đầu tư dưới hình thức vốn cố định.

Con số vốn cố định mức tối đa cần thiết trong giai đoạn thành lập doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, vốn cố định chủ yếu được sử dụng để đáp ứng các chi phí sơ bộ của một công ty. Ngoài ra, vốn cố định còn là nguồn vốn cần thiết để mua sắm các tài sản cố định cần thiết cho quá trình hoạt động trơn tru của công ty trong dài hạn như: đất đai và công trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, đồ đạc…

Vốn cố định giúp hiện đại hóa doanh nghiệp

Hiện đại hóa là một cách tiếp cận sáng tạo được sử dụng để nâng cao chức năng truyền thống (hiện có) của bất kỳ hệ thống hoặc quy trình nào. Hiện đại hóa là cần thiết để nâng cao hiệu quả và tăng năng suất của doanh nghiệp. Nó sẽ được thực hiện khi có nghiên cứu và phát triển mới. Để hiện đại hóa, công ty phải tiếp thu máy móc và công nghệ mới. Hoạt động này cần vốn cố định để mua sắm máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ mới nhất.

Ngoài ra, vốn cố định trong kinh doanh Nó cũng được dùng để thay thế những tài sản cũ, lạc hậu, lỗi thời như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, đồ đạc,… Tương tự như hiện đại hóa thì việc thay thế những TSCĐ đó là cần thiết. nhằm tăng hiệu quả và năng suất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

role_tro_cua_von_co_dinh_la_gi_luanvan99
Vốn cố định giúp hiện đại hóa doanh nghiệp

Mở rộng và đa dạng hóa kinh doanh

Ý nghĩa của việc mở rộng và đa dạng hoá kinh doanh là:

 • Mở rộng có nghĩa là tăng trưởng các hoạt động kinh doanh trong cùng một lĩnh vực của nền kinh tế.
 • Đa dạng hóa có nghĩa là sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Nhìn chung, trong quá trình gia nhập thị trường, hầu hết các doanh nghiệp đều trải qua quá trình mở rộng và đa dạng hoá. Để mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh của mình, một doanh nghiệp cần được tài trợ dưới dạng vốn cố định.

Vốn cố định giúp tự động hóa hoạt động kinh doanh

Tự động hóa là một quá trình giảm sự phụ thuộc vào lao động chân tay và (hoặc) giảm thiểu sự can thiệp thường xuyên của con người bằng cách lắp đặt các máy móc tự vận hành (được lập trình hoặc tự động). Nếu một doanh nghiệp hiện đang sử dụng nhiều lao động quyết định chuyển sang tự động hóa các hoạt động sản xuất thông thường của mình, thì trước tiên doanh nghiệp đó phải đầu tư rất nhiều tiền. vốn cố định mua và lắp đặt máy móc tự vận hành.

Xem thêm  List 50 Đề Tài Luận Văn Marketing Online

Mở rộng phạm vi hoạt động

Nhìn chung, trọng tâm chính của hầu hết các doanh nghiệp là hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Đặc biệt, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đúng mức đến mạng lưới phân phối để tăng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của mình. Và để thực hiện việc mở rộng hoạt động của mình, doanh nghiệp sẽ cần thêm vốn cố định.

Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Điểm khác biệt cơ bản giữa vốn cố định và vốn lưu động là vốn cố định là vốn do doanh nghiệp đầu tư để mua sắm tài sản cố định cần thiết cho doanh nghiệp còn vốn lưu động là vốn sử dụng cho doanh nghiệp. mục đích tài trợ cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất hàng ngày.

Doanh nghiệp cần vốn cố định trước khi bắt đầu kinh doanh. Vốn lưu động là bắt buộc sau khi bắt đầu kinh doanh. Nếu bạn không có vốn cố định, bạn không thể khởi nghiệp. Và sau khi thành lập doanh nghiệp, không có vốn lưu động thì không thể kinh doanh được.

Ngoài ra, giữa vốn cố định và vốn lưu động còn có những điểm khác biệt nào, hãy theo dõi bảng so sánh dưới đây để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai loại vốn này:

Cơ sở so sánh

Vốn cố định

Vôn di động

Định nghĩa

Vốn cố định là các khoản đầu tư mà doanh nghiệp thực hiện để tích lũy lợi ích lâu dài.

Vốn lưu động là nhu cầu hàng ngày được bơm vào doanh nghiệp.

Hàm số

Vốn cố định được sử dụng để mua tài sản dài hạn của doanh nghiệp.

Vốn lưu động được sử dụng để tạo ra tài sản lưu động của doanh nghiệp.

Tính thanh khoản

Vốn cố định không thể thanh lý thành tiền mặt ngay lập tức

Vốn lưu động có thể được thanh lý thành tiền mặt ngay lập tức.

Giai đoạn = Stage

Vốn cố định phục vụ lâu dài cho doanh nghiệp.

Vốn lưu động để kinh doanh trong thời gian ngắn

Kỳ kế toán

Có lợi cho nhiều kỳ kế toán.

Hưởng lợi cho ít hơn một kỳ kế toán.

Mục tiêu

Phương hướng chiến lược.

Công việc.

Sự tiêu thụ

Không do doanh nghiệp trực tiếp tiêu dùng mà phục vụ gián tiếp cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần vốn lưu động để hoạt động.

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái niệm Vốn cố định là gì? Các vấn đề xoay quanh khái niệm cũng như sự khác nhau giữa vốn cố định và vốn lưu động trong doanh nghiệp. Hi vọng bài viết đã mang đến cho bạn đọc những kiến ​​thức bổ ích cho quá trình học tập và làm việc. Đừng quên liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Vốn cố định là gì? Tổng quan về vốn cố định của doanh nghiệp❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Vốn cố định là gì? Tổng quan về vốn cố định của doanh nghiệp” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Vốn cố định là gì? Tổng quan về vốn cố định của doanh nghiệp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Vốn cố định là gì? Tổng quan về vốn cố định của doanh nghiệp” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 07:06:45. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button