Tin Tức

Tổ chức tín dụng là gì? Các hình thức tổ chức tín dụng ở Việt Nam

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội, là kênh chuyển tải tác động của Nhà nước đến các mục tiêu vĩ mô, đồng thời là công cụ để phát triển kinh tế. thực hiện các chính sách xã hội. Vì vậy, khái niệm Liên minh tín dụng là gì?? Phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng là gì? Hãy cùng Luận văn 99 tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Liên minh tín dụng là gì?

Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng quy định:

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh tiền tệ, cung ứng dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán ”.

(Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/)

to_chuc_tin_dung_la_gi_luanvan99
Khái niệm tổ chức tín dụng là gì?

Đặc điểm của tổ chức tín dụng là gì?

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp kinh doanh chỉ được tổ chức thông qua các hình thức pháp lý nhất định: Là doanh nghiệp, tổ chức tín dụng phải là tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức tín dụng cần đáp ứng các yêu cầu sau: Có tên riêng, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch và sử dụng lao động làm thuê; tổ chức tín dụng được thành lập nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời; các tổ chức tín dụng phải tồn tại dưới một hình thức pháp lý nhất định.

Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh chính, thường xuyên, liên tục và chuyên nghiệp của tổ chức tín dụng: Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt một tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp khác, kể cả doanh nghiệp có thể thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhưng không phải là hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu như bảo hiểm. các công ty, công ty chứng khoán, …

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng là ngành kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro: Rủi ro kinh doanh là điều có thể xảy ra đối với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào, đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng lại càng chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. . Có sáu loại rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro thu nhập và rủi ro phá sản. Trong đó, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản là rủi ro thường gặp và là nỗi lo thường trực của các tổ chức tín dụng.

Bạn đang làm việc về một chủ đề luận án luật học về chủ thể của các tổ chức tín dụng? Bạn cần tài liệu tham khảo hoặc trợ giúp trong quá trình viết luận văn? Tham khảo dịch vụ hỗ trợ và viết luận văn bài luận của chúng tôi để có kết quả tốt nhất!

Các loại hình tổ chức tín dụng

Theo tiêu chí về lĩnh vực hoạt động, tổ chức tín dụng được phân thành 4 loại hình, đó là:

Ngân hàng

Ngân hàng là một loại hình tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và thanh toán. Ngân hàng là tổ chức thực hiện hầu hết các chức năng tài chính của bất kỳ tổ chức kinh doanh nào khác trong nền kinh tế và có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng. Luật các tổ chức tín dụng.

Xem thêm  Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngân hàng được chia thành các loại sau: ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác. Trong đó, ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh thuần tuý, phải cạnh tranh và đối phó với rủi ro trên thương trường. Ngược lại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã được thành lập nhằm thực hiện những chính sách kinh tế, xã hội nhất định.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật, trừ hoạt động nhận tiền gửi của người nhận và cung ứng dịch vụ thanh toán. thông qua tài khoản của khách hàng. So với các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng Với quy mô và phạm vi hoạt động hẹp hơn, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không gặp phải tình trạng rút tiền ồ ạt, mức độ rủi ro cũng thấp hơn. Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là hai hình thức đặc thù của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông thường, khách hàng tại các tổ chức này có nhu cầu vay các khoản vay nhỏ với lãi suất thấp, địa bàn hoạt động của các tổ chức này hẹp nên các tổ chức này nắm bắt được thông tin tình hình có độ chính xác cao. Tài chính của người đi vay có khả năng giám sát nguồn vốn vay một cách dễ dàng.

Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân do pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định. Mục đích thành lập quỹ tín dụng là cung cấp vốn cho nhau để cùng phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. Khách hàng của quỹ thường là đồng sở hữu của quỹ tín thác.

Hoạt động của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam là gì?

Tại Việt Nam, tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động sau:

Các hoạt động gây quỹ

Huy động vốn của tổ chức tín dụng bao gồm các hoạt động sau:

 • Nhận tiền gửi: Ngân hàng nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, … Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên.
 • Phát hành giấy tờ có giá: Khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, tổ chức tín dụng được phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn.
 • Vay vốn giữa các tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng trong nước được vay vốn của nhau để đáp ứng nhu cầu vốn vay bằng ngoại tệ, các tổ chức tín dụng cho vay và đi vay trên cơ sở phạm vi hoạt động ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
 • Vay vốn Ngân hàng Nhà nước: Tổ chức tín dụng là ngân hàng được vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn, bao gồm: cho vay lại theo hồ sơ tín dụng; Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác; Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, … Trường hợp đặc biệt, khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức tín dụng tạm thời cho vay. không có khả năng thanh toán.
Xem thêm  30+ Mẫu Đề Tài Luận Văn Marketing Hay Nhất 2020

Hoạt động cấp tín dụng

Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức sau đây:

 • Tiền vayTổ chức tín dụng được cho các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế cho vay, bao gồm cho vay giữa các tổ chức tín dụng, bao gồm: Cho vay của tổ chức tín dụng đối với cá nhân, tổ chức và cho vay của tổ chức tín dụng đối với tổ chức tín dụng khác
 • Bảo hành: Theo quy định, Ngân hàng hiện là tổ chức tín dụng duy nhất được thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. Bảo lãnh ngân hàng được hiểu là cam kết bằng văn bản giữa bên bảo lãnh (tổ chức tín dụng) và bên nhận bảo lãnh (bên có quyền) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thanh toán cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện. có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với tổ chức tín dụng (bên nhận bảo lãnh). Khách hàng có nghĩa vụ nhận nợ và trả nợ cho các tổ chức tín dụng số tiền đã được thanh toán thay thế. Phạm vi bảo lãnh bao gồm một trong các nghĩa vụ: trả nợ gốc và lãi tiền vay; Thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, máy móc; Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; Nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia đấu thầu, …
 • Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khácTổ chức tín dụng được cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá cho khách hàng và tổ chức tín dụng khác. Theo quy định, các loại giấy tờ có giá được tổ chức tín dụng lựa chọn chiết khấu, tái chiết khấu bao gồm: Giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Các loại trái phiếu phát hành theo quy định; Tín phiếu, kỳ phiếu và trái phiếu do các tổ chức khác phát hành, …
 • Cho thuê tài chính: Tổ chức tín dụng được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính đối với tổ chức, cá nhân thông qua công ty cho thuê tài chính. Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện và động sản khác trên cơ sở ký kết hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê và bên thuê. . Hạn mức cho thuê tài chính không vượt quá 30% vốn tự có của công ty cho thuê tài chính.
 • Các hình thức tín dụng khác: Tổ chức tín dụng còn thực hiện các hình thức cấp tín dụng khác như hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Xem thêm  Tích lũy tư bản là gì? Động cơ & nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản

Cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

Tổ chức tín dụng mở tài khoản và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán như: cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế cho khách hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ cũng như các dịch vụ thanh toán. các dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Đối với dịch vụ ngân quỹ, tổ chức tín dụng được thực hiện dịch vụ thu hộ và phát triển quỹ cho khách hàng.

Các hoạt động khác

Các tổ chức tín dụng cũng có thể tham gia vào các hoạt động khác như:

 • Góp vốn, mua cổ phần: Là hoạt động tổ chức tín dụng sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ của chính mình để tham gia vào hoạt động góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác theo quy định. quy định của pháp luật.
 • Tham gia thị trường tiền tệ: Tổ chức tín dụng được tham gia thị trường tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước tổ chức như thị trường đấu giá tín phiếu, thị trường ngoại tệ trong và ngoài nước, …
 • Kinh doanh ngoại hối và vàng: Các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • Hoạt động ủy thác và đại lý: Tổ chức tín dụng được ủy thác, nhận ủy thác và làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của thế giới, các tổ chức tín dụng đóng vai trò phân phối lại vốn tiền tệ trong toàn xã hội, chức năng thanh khoản và tạo tiền đã đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. kinh tế trong nước và quốc tế. Hy vọng những kiến ​​thức chung về Tổ chức tín dụng là gì? được đề cập trong bài viết sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả các bạn.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tổ chức tín dụng là gì? Các hình thức tổ chức tín dụng ở Việt Nam❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tổ chức tín dụng là gì? Các hình thức tổ chức tín dụng ở Việt Nam” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tổ chức tín dụng là gì? Các hình thức tổ chức tín dụng ở Việt Nam [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tổ chức tín dụng là gì? Các hình thức tổ chức tín dụng ở Việt Nam” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 15:43:28. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button