Tăng trưởng kinh tế là gì? Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa to lớn đối với sự thịnh suy và suy vong của một quốc gia. Để đánh giá một quốc gia đang phát triển hay đang đi lùi, các nhà kinh tế thường đánh giá khả năng tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó. Vì thế Tăng trưởng kinh tế là gì? Những yếu tố nào giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế? Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc này cho bạn, cùng tìm hiểu nhé!

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế là gì?

Tăng trưởng kinh tế là một thuật ngữ thể hiện sự gia tăng thu nhập thực tế (GDP) hoặc sự gia tăng quy mô sản lượng tiềm năng của toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. thường là một năm. Thực chất của tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập hoặc tiền lương của nền kinh tế được đo lường bằng mức và tỷ trọng thu nhập hiện vật và giá trị.

Tăng trưởng kinh tế có thể được biểu thị bằng tốc độ phát triển và quy mô tăng trưởng. Trong đó tốc độ tăng phản ánh tốc độ tăng nhanh hay chậm. Trong khi đó, quy mô tăng trưởng sẽ phản ánh sự tăng giảm nhiều hay ít của nền kinh tế.

tang_truong_king_te_la_gi_luanvan99
Khái niệm về tăng trưởng kinh tế là gì?

Các chỉ số tăng trưởng kinh tế là gì?

Quy mô nền kinh tế được thể hiện bằng tốc độ tăng trưởng GDP, GNP và PCI:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP): GDP là giá trị của tổng lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm.

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP): GNP là giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân của một quốc gia sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm.

Thu nhập bình quân đầu người (PCI): phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế có tính đến thay đổi dân số, được tính bằng cách lấy GDP hoặc GNP chia cho tổng dân số của cả nước.

cac_chi_tieu_do_luong_tang_truong_king_te_luanvan99
Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là gì?

Mô hình tăng trưởng kinh tế

 • Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng và tăng trưởng theo chiều sâu: Trong đó, tăng trưởng theo chiều rộng phản ánh sự gia tăng sản lượng do quy mô vốn, số lượng lao động và tài nguyên thiên nhiên tăng lên. Tăng trưởng theo chiều sâu phản ánh sự gia tăng sản lượng do tác động của năng suất các nhân tố tổng hợp. Để phát triển theo chiều sâu phải dựa vào khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực cao, …
 • Tăng trưởng ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn: Chiều hướng tăng trưởng này không được đo bằng thời gian mà bằng sự điều chỉnh kinh tế. Từ quan điểm của những người đóng góp vào tăng trưởng, ngắn hạn và dài hạn được liên kết với nhau thông qua tiết kiệm và đầu tư, tức là hy sinh tiêu dùng trong hiện tại có thể dẫn đến mức sản lượng cao hơn. Tương lai.

Bài cùng thể loại:

➢ Danh sách các đề tài luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế mới nhất

07 Xu hướng cơ bản của tăng trưởng kinh tế

Có thể tóm tắt lịch sử phát triển kinh tế của các nước tiên tiến theo các xu hướng chính sau:

 1. Xu hướng 1. Dân số và lực lượng lao động đều tăng nhưng với tốc độ khiêm tốn hơn nhiều so với vốn dự trữ, dẫn đến tăng cường chiều sâu vốn. ·
 2. Xu hướng 2. Tiền lương thực tế đã có xu hướng tăng mạnh trong hầu hết giai đoạn này. ·
 3. Xu hướng 3. Tỷ trọng tiền lương và tiền công trong thu nhập quốc dân ít thay đổi về lâu dài. ·
 4. Xu hướng 4. Lãi suất thực tế và tỷ suất lợi nhuận dao động rộng rãi, đặc biệt là giữa các chu kỳ kinh doanh, nhưng không có xu hướng tăng và giảm mạnh trong suốt giai đoạn này. ·
 5. Xu hướng 5. Thay vì tăng đều đặn như dự đoán của quy luật lợi nhuận giảm dần với công nghệ không đổi, tỷ lệ vốn trên sản lượng thực tế đã giảm xuống kể từ năm 1900. Tuy nhiên, nó đã thay đổi. thay đổi rất ít kể từ năm 1950. ·
 6. Xu hướng 6. Tỷ trọng tiết kiệm quốc gia và đầu tư trong GDP vẫn ổn định trong phần lớn thế kỷ 20. Kể từ năm 1980. Tỷ lệ tiết kiệm quốc gia của Mỹ đã giảm mạnh. ·
 7. Xu hướng 7. Sau khi các tác động của chu kỳ kinh doanh bị loại bỏ, tổng sản phẩm quốc dân tăng với tốc độ bình quân gần 3% một năm. Mức tăng sản lượng cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân gia quyền của vốn, lao động và các nguồn lực đầu vào, cho thấy rằng đổi mới công nghệ đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế.
Xem thêm  Thế giới quan là gì? Tìm hiểu về thế giới quan duy vật và duy tâm

xu_huong_tang_truong_king_te_luanvan99
Xu hướng tăng trưởng kinh tế

Các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế là gì?

Nhiều các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Ngoài các yếu tố chủ yếu là vốn và lao động thì trình độ chuyên môn hoá và cải tiến kỹ thuật, tiến bộ công nghệ, tri thức,… cũng đóng vai trò quan trọng. Cụ thể, các yếu tố này như sau:

# 1 Nguồn vốn

Có thể nói, vốn có vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sản xuất. Sự tác động trở lại của vốn đối với sự phát triển kinh tế không phải là một quá trình riêng lẻ mà là sự tổng hợp, đan xen và tác động liên tục đến nền kinh tế.

# 2 Nguồn lao động

Lao động là yếu tố đầu vào của sản xuất, chất lượng lao động (Tri thức, kỹ năng, tay nghề) là yếu tố quan trọng nhất của sản xuất. tăng trưởng kinh tế. Yếu tố máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu chỉ được phát huy tối đa khi có đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn cao. Trình độ văn hóa, sức khỏe và kỷ luật của lực lượng lao động và khả năng sử dụng công nghệ, máy tính, máy móc đã làm tăng năng suất lao động lên rất nhiều. Tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển được đóng góp bởi quy mô và số lượng nhân viên.

cac_yeu_to_quyet_dinh_tang_truong_king_te_luanvan99
Yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế – Nguồn lao động

# 3 Tài nguyên môi trường

Tài nguyên thiên nhiên và đất đai là đầu vào cho sản xuất. Nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào được khai thác tạo điều kiện tăng nhanh sản lượng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Nguồn lực này được đánh giá cao về mặt kinh tế và có giá trị như các đầu vào khác trong quá trình sử dụng. Tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay tài nguyên tiết kiệm được sử dụng trong sản xuất đều có ý nghĩa giống như việc tạo ra một giá trị gia tăng tương đương với chi phí của các yếu tố đầu vào khác để tạo ra nó. Tuy nhiên, đối với một số quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên như Nhật Bản, họ sẽ tập trung vào nguồn lao động thay vì nguồn lực trong nước.

Xem thêm  Lợi thế cạnh tranh là gì? Lý luận về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

# 4 Công nghệ kỹ thuật

Hiện nay, công nghệ là nhân tố ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là quá trình thay đổi liên tục của công nghệ sản xuất, cho phép cùng một lượng lao động và vốn để tạo ra sản lượng cao hơn, quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

Công nghệ phát triển ngày càng nhanh và công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật,… có bước phát triển vượt bậc góp phần tăng hiệu quả sản xuất.

# 5 Tình hình xuất khẩu

Xuất khẩu của một quốc gia ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế vì nó là một thành phần của tổng sản phẩm. Xuất khẩu làm tăng nhu cầu trong nền kinh tế, do đó giúp mở ra thị trường cho sản xuất trong nước. Tăng trưởng kinh tế về xuất khẩu cải thiện phân bổ nguồn lực và cạnh tranh quốc gia, xuất khẩu cũng làm tăng đầu tư trong nước bằng cách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI.). Điều này cũng giúp giảm bớt các ràng buộc về cán cân thương mại, thúc đẩy thay đổi công nghệ cũng như cải thiện nguồn nhân lực để tăng năng suất.

cac_yeu_to_quyet_dinh_tang_truong_king_te_luanvan991
Yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế – Tình hình xuất khẩu

Vai trò của tăng trưởng kinh tế Việt Nam là gì?

Bản thân tăng trưởng kinh tế có nhiều vai trò khác nhau đối với một quốc gia, chẳng hạn như:

 • Tăng trưởng kinh tế là tiền đề vật chất để xóa đói giảm nghèo, khắc phục lạc hậu, vươn tới giàu có, thịnh vượng.
 • Tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết để củng cố an ninh, quốc phòng, củng cố chế độ chính trị, nâng cao uy tín và vai trò của Nhà nước trong quản lý toàn xã hội.
 • Tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết để đất nước vượt qua sự tụt hậu về kinh tế so với các nước trên thị trường quốc tế.
 • Tăng trưởng kinh tế giúp giải quyết việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội bằng cách sử dụng hiệu quả hơn lực lượng lao động.
 • Tăng trưởng kinh tế góp phần nâng cao thu nhập của dân cư, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống như: tăng tuổi thọ bình quân của người dân, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em, cải thiện giáo dục và chăm sóc sức khỏe. kinh tế, văn hóa, xã hội…

Một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

tang_truong_king_te_viet_nam_2020_luanvan99
Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020

Cải cách chính sách thuế. Hoàn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những giải pháp mà Việt Nam đã và đang triển khai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với cá nhân, việc giảm thuế sẽ giúp người dân có nhiều tiền hơn, chi tiêu nhiều hơn, từ đó tăng doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, có nhiều tiền mặt hơn có nghĩa là các công ty có đủ nguồn lực để mua vốn, cải tiến công nghệ, phát triển và mở rộng. Tất cả những hành động này đều làm tăng năng suất, giúp tăng trưởng nền kinh tế.

Xem thêm  Giai cấp là gì? Tìm hiểu nguồn gốc và kết cấu của giai cấp

Lãi suất. Giảm lãi suất được cho là một trong những giải pháp giúp kích thích nền kinh tế. Bởi nếu lãi suất giảm không chỉ kích thích đầu tư mà còn kích thích tiêu dùng. Tuy nhiên, có một thực tế là các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực. Điều này khiến chi phí của doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể. Do đó, điều quan trọng mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần nỗ lực trong thời gian tới là cắt giảm lãi suất điều hành, từ đó giảm lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại.

Phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng xảy ra khi chính phủ hoặc địa phương sử dụng quỹ để xây dựng hoặc sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất cần thiết cho thương mại và xã hội nói chung phát triển mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, cầu cống, công trình công cộng, công trình thủy lợi … Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng như một chất xúc tác cho tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng tạo ra việc làm vì phải thuê công nhân để hoàn thành các dự án đó. Nó cũng có tiềm năng tạo ra tăng trưởng kinh tế mới.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm “Tăng trưởng kinh tế là gì?”Cũng như các vấn đề liên quan. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích cho việc học tập và nghiên cứu. Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ viết luận văn liên quan đến chủ đề này, hãy liên hệ ngay với nhóm Luận văn 99 nhé!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tăng trưởng kinh tế là gì? Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tăng trưởng kinh tế là gì? Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tăng trưởng kinh tế là gì? Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tăng trưởng kinh tế là gì? Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 08:34:16. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post