Tin Tức

Rủi ro tài chính là gì? Quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp

Có thể thấy các doanh nghiệp ngày nay tuy đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro tài chính. Do đó, việc đưa ra các quyết định quản lý rủi ro tài chính sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tổn thất trong hoạt động của mình. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về khái niệm Rủi ro tài chính là gì? qua bài viết sau.

Rủi ro tài chính là gì?

Rủi ro tài chính được hiểu là những sự kiện rủi ro xảy ra khi doanh nghiệp huy động nợ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhưng việc sử dụng nợ không đạt hiệu quả như mong đợi, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp. hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Rủi ro tài chính bao gồm các rủi ro cơ bản sau:

Rủi ro tín dụng: là những rủi ro phát sinh khi khách nợ không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn cho doanh nghiệp. Khi cấp tín dụng thương mại, doanh nghiệp cần đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng để tránh tình trạng nợ khó đòi, thậm chí không có khả năng thu, gây rủi ro cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Khi tiến hành hoạt động tín dụng thương mại, doanh nghiệp luôn tiềm ẩn rủi ro trong việc thu hồi nợ, đôi khi lợi ích thu được từ việc bán tín dụng nhỏ hơn nhiều so với chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho hoạt động. quản lý và thu hồi nợ. Thời điểm ra quyết định cấp tín dụng thương mại và thời điểm thanh toán không giống nhau nên các yếu tố cơ bản quyết định cấp tín dụng có thể thay đổi do tác động của môi trường kinh doanh dẫn đến các yếu tố rủi ro. không có khả năng trả nợ.

Rủi ro lãi suất: Là những rủi ro liên quan đến sự biến động của lãi suất và xảy ra khi lãi suất trên thị trường biến động khi doanh nghiệp huy động vốn từ hoạt động vay nợ làm cho chi phí lãi vay biến động nhiều hơn dự kiến. ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. Ngay cả khi doanh nghiệp không có nợ thì lãi suất biến động mạnh cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hoặc ảnh hưởng gián tiếp đến giá vốn hoặc lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. .

Rủi ro tỷ giá hối đoáiRủi ro tỷ giá hối đoái là rủi ro phát sinh do sự biến động của tỷ giá hối đoái làm ảnh hưởng đến doanh thu hoặc chi phí của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hoạt động ngoại hối, vay vốn bằng ngoại tệ, doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu chịu tác động trực tiếp của rủi ro tỷ giá.

Rủi ro khi đưa ra các quyết định tài chínhCác quyết định tài chính mà doanh nghiệp đưa ra, chẳng hạn như cấp tín dụng thương mại, dự trữ hàng tồn kho, đầu tư vào tài sản, hoặc cơ cấu vốn cũng tạo ra rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.

rui_ro_tai_chinh_la_gi_luanvan99
Rủi ro tài chính là gì?

Tác động của rủi ro tài chính đối với hoạt động kinh doanh

Rủi ro tài chính ảnh hưởng đến nhiều mặt của hoạt động kinh doanh cũng như giá trị của doanh nghiệp. Tác động của rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp như sau:

Xem thêm  Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Khái niệm, nội dung và ý nghĩa

Ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

Có thể thấy, rủi ro tài chính sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp hoặc kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ảnh hưởng đến chi phí tài chính của doanh nghiệp: Khi rủi ro tài chính của doanh nghiệp cao dẫn đến chi phí huy động vốn cao, chi phí kinh doanh tăng do sự biến động của nguồn tài chính. sự kiện rủi ro tài chính như lãi suất vay cao, tỷ giá hối đoái biến động theo chiều hướng bất lợi khiến chi phí nhập khẩu thiết bị đầu vào tăng,… Vì vậy, doanh nghiệp cần bố trí nguồn lực nhất định để xử lý và khắc phục rủi ro tài chính. chính.

Ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp: Rủi ro tài chính doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm, các nguồn lực để thực hiện chính sách bán hàng hay mở mạng lưới tiêu thụ sản phẩm,… từ đó ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có mức nợ cao, khách hàng có thể không sẵn sàng sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm do lo ngại rằng doanh nghiệp có thể thiếu nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ với khách hàng. trong hợp đồng.

Rủi ro tài chính ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ảnh hưởng đến dòng tiền và khả năng thanh toán

Dòng tiền phản ánh sự luân chuyển tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định từ các hoạt động kinh doanh. Rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, nguồn tiền dùng để trả lãi vay tăng, nhu cầu trả nợ gốc các khoản vay cũ tăng lên ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp mất cân đối dòng tiền ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được thể hiện thông qua khả năng chiếm lĩnh thị trường và tạo ra lợi nhuận. Năng lực cạnh tranh phụ thuộc vào các yếu tố quan trọng như đầu tư đổi mới thiết bị, năng lực sản xuất, chiến lược kinh doanh, … Để đảm bảo và nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần huy động vốn, sử dụng các nguồn lực của mình, rủi ro tài chính ảnh hưởng đến dòng tiền, biến động của chi phí, từ đó ảnh hưởng đến nguồn lực để triển khai các hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh doanh

Rủi ro tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận sau thuế, tức là ảnh hưởng đến quy mô nguồn lực nội sinh của doanh nghiệp. Khi việc tiếp cận với các nguồn vốn bên ngoài trở nên khó khăn, việc huy động vốn bên ngoài bị ảnh hưởng, làm cho tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng khi rủi ro tài chính xảy ra.

Xem thêm  Hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết & chuẩn nhất

Xem thêm:

➢ Các chuyên đề luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng miễn phí mới nhất

Quản lý rủi ro tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản lý rủi ro tài chính là việc thiết lập một quy trình nhằm xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro tài chính và tác động của chúng đến các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

Sự cần thiết của quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp

Thứ nhất, quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp giúp hạn chế tối đa các sự kiện bất ngờ ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Quản lý rủi ro tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những biến động của môi trường kinh doanh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý chủ động hơn, tạo niềm tin cho các bên liên quan. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng như hiện nay, quản lý rủi ro tài chính là hoàn toàn cần thiết.

Thứ hai, quản lý rủi ro tài chính doanh nghiệp hỗ trợ đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả hơn: Việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp xác định các rủi ro tài chính ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. mục tiêu kinh doanh và giúp nhà quản lý đánh giá tác động của các sự kiện rủi ro đối với mục tiêu và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Thứ ba, quản lý rủi ro tài chính doanh nghiệp hỗ trợ cải thiện quản trị doanh nghiệp: Quản lý rủi ro tài chính một phần của hệ thống quản lý rủi ro tổng thể. Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, khi thiết lập cần hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp cải thiện công việc thông qua việc xác định rủi ro. và đánh giá sự phối hợp giải quyết cũng như trao đổi thông tin rủi ro giữa các bộ phận.

Tóm lại, hoạt động quản lý rủi ro tài chính giúp hoàn thiện quy trình quản trị doanh nghiệp, tăng cường mối liên kết giữa các bộ phận, từ đó chủ động ứng phó với rủi ro khi phát sinh, v.v.

Yêu cầu đối với quản lý rủi ro tài chính

Việc quản lý rủi ro tài chính của doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Việc xây dựng quy trình quản lý cần phải gắn với môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hoạt động quản lý rủi ro phải phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.
 • Hoạt động quản lý rủi ro cần tập trung vào những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quản lý rủi ro tài chính giúp nâng cao nhận thức về các cơ hội cũng như khó khăn ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Hoạt động quản lý rủi ro tài chính cần hướng đến việc đạt được các mục tiêu đã đề ra, giảm thiểu khả năng không chắc chắn đối với việc đạt được các mục tiêu.
 • Quản lý rủi ro cần năng động và linh hoạt trước những thay đổi và biến động của thị trường.
 • Quy trình quản lý rủi ro tài chính cần phù hợp với sự thay đổi và cải tiến liên tục của tổ chức.
Xem thêm  Hướng Dẫn Viết Tiểu Luận Tình Huống Kiểm Tra Viên Thuế Chi Tiết

Nội dung của quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp là gì?

Nội dung quản lý rủi ro tài chính trong doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản cụ thể sau: Nhận diện rủi ro; đo lường và đánh giá rủi ro và đối phó với rủi ro

Đầu tiên, xác định rủi ro:

Xác định rủi ro đề cập đến toàn bộ quá trình tìm kiếm, ghi nhận và lập hồ sơ tất cả các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm các hoạt động nhằm xác định các nguyên nhân và nguồn gốc của rủi ro, các tình huống và sự kiện có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Các phương pháp được áp dụng để xác định rủi ro tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

 • Thiết lập danh sách
 • Phân phối cuộc khảo sát
 • Tham khảo ý kiến ​​chuyên gia
 • Phân tích báo cáo rủi ro tài chính

Thứ hai, đo lường và đánh giá rủi ro:

 • Đo lường rủi ro: Có hai phương pháp được sử dụng để đo lường rủi ro, bao gồm: phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Trong đó, phương pháp định tính xếp hạng rủi ro cũng như ước tính xác suất xuất hiện rủi ro dựa trên phán đoán của nhà quản lý, lời khuyên của chuyên gia. Đối với phương pháp định lượng, các yếu tố rủi ro được đo lường bằng cách sử dụng các mô hình toán học để định lượng các yếu tố đó.
 • Đánh giá rủi ro: Chúng tôi có công thức để xác định Giá trị rủi ro = Mức độ tác động * Khả năng xuất hiện * Khung thời gian. Từ công thức trên, nhà quản trị rủi ro doanh nghiệp sẽ lập bảng xếp hạng giá trị rủi ro từ cao xuống thấp. Từ đó, lựa chọn những rủi ro cần ưu tiên xử lý.

Thứ ba, xử lý rủi ro:

Sau khi đánh giá rủi ro, nhà quản trị có thể lựa chọn một trong các cách sau để xử lý rủi ro tài chính:

 • Chấp nhận rủi ro
 • Tránh rủi ro
 • Giảm thiểu rủi ro
 • Chuyển rủi ro

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Rủi ro tài chính là gì? cũng như những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. Luận văn 99 mong rằng những kiến ​​thức này sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Nếu bạn đang làm luận văn liên quan đến chủ đề này và cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Rủi ro tài chính là gì? Quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Rủi ro tài chính là gì? Quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Rủi ro tài chính là gì? Quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Rủi ro tài chính là gì? Quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 15:08:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button