Phương án kinh doanh là gì? Các bước xây dựng phương án kinh doanh 

Để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp không chỉ cần quan tâm đến lợi nhuận mà còn phải tìm mọi cách để tăng lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp cần tổ chức toàn bộ quá trình kinh doanh, đổi mới và áp dụng những cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Kế hoạch kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện được điều này. Vậy bản chất? một kế hoạch kinh doanh là gì? Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp là gì? Hãy cùng Thesis 2S tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây.

một kế hoạch kinh doanh là gì?

Về bản chất, kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch tổng thể được xây dựng nhằm mục đích thực hiện và phối hợp các hoạt động khác nhau nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau của quá trình kinh doanh. để thực hiện các ý định kinh doanh cụ thể. Kế hoạch kinh doanh là những hoạt động dự kiến ​​cần thực hiện trong tương lai để thực hiện ý định kinh doanh.

Về hình thức, kế hoạch kinh doanh là tài liệu mô tả các hoạt động dự kiến ​​tiến hành để thực hiện một ý tưởng kinh doanh nào đó. Với bất kỳ ý tưởng kinh doanh nào, doanh nghiệp có thể viết ra kế hoạch kinh doanh và trình bày nội dung phù hợp với các đối tượng quan tâm như chủ sở hữu, nhà đầu tư tiềm năng, đối tác hoặc ngân hàng.

phuong_an_king_business_la_gi_luanvan99
một kế hoạch kinh doanh là gì?

xem thêm:

một kế hoạch kinh doanh là gì? Cơ sở lý thuyết về kế hoạch kinh doanh

Phân loại kế hoạch kinh doanh

Phương án kinh doanh được phân loại dựa trên nhiều tiêu thức phân loại khác nhau và phổ biến như thời gian kinh doanh, quy mô kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, cụ thể:

  • Căn cứ vào thời hạn của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh được chia thành ba loại: kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, kế hoạch kinh doanh trung hạn và kế hoạch kinh doanh dài hạn.
  • Căn cứ vào quy mô của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh được chia thành 2 loại: kế hoạch kinh doanh nhỏ và kế hoạch kinh doanh vừa & lớn.
  • Căn cứ vào mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh được chia thành kế hoạch kinh doanh tiêu dùng, kế hoạch kinh doanh vật tư, nguyên liệu, … hay kế hoạch kinh doanh máy móc thiết bị.

Vai trò của kế hoạch kinh doanh là gì?

Lập kế hoạch kinh doanh phục vụ nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

Kế hoạch kinh doanh là cơ sở cần thiết để xác định các hoạt động cần tiến hành và thực hiện các hoạt động đó nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt động kinh doanh thông qua các mục tiêu và chương trình nhằm đạt được mục tiêu đề ra. mục tiêu đó.

Kế hoạch kinh doanh Nó là cơ sở để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động của quá trình kinh doanh. Các dự báo bằng số, chẳng hạn như sản lượng và doanh thu, được đưa ra trong kế hoạch kinh doanh là cơ sở để xác định liệu doanh nghiệp có đạt được các mục tiêu của mình hay không. Nếu cần điều chỉnh mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp có thể dựa vào mối quan hệ giữa các hoạt động của quá trình kinh doanh đã được trình bày trong kế hoạch kinh doanh để điều chỉnh các hoạt động khác cho phù hợp.

Xem thêm  Cơ Sở Lý Luận Là Gì? Hướng Dẫn Viết Cơ Sở Lý Luận Trong Luận Văn

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ để huy động vốn từ các nhà tài trợ, giúp cung cấp thông tin cần thiết cho các bên liên quan để nhận được sự ủng hộ của họ.

Phương án kinh doanh là cơ sở để xác định giá bán của doanh nghiệp hoặc để thực hiện các thủ tục pháp lý về tổ chức lại công ty.

Kế hoạch kinh doanh còn được dùng để xem xét, đánh giá về các ngành hàng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó quyết định thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ.

Nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh

Nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh có thể được xây dựng theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các nội dung sau:

Giới thiệu tóm tắt: Trong phần này cần cung cấp những thông tin cơ bản nhất cho người đọc về kế hoạch kinh doanh. Mô tả ngắn gọn mục đích của doanh nghiệp, các sản phẩm và dịch vụ mà nó sẽ cung cấp và xác định nhóm khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ, những yếu tố cơ bản để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. kế hoạch kinh doanh.

Trình bày thông tin chung về doanh nghiệp: Thông tin về doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

Lịch sử hình thành doanh nghiệp từ khi thành lập, bắt đầu hoạt động kinh doanh và những thời điểm có những thay đổi quan trọng trong sản xuất kinh doanh.

Quy mô vốn đầu tư và cơ cấu của doanh nghiệp.

Các địa điểm như trụ sở chính, nhà máy, chi nhánh, cơ sở vật chất hiện tại của doanh nghiệp được sử dụng để sản xuất kinh doanh.

Mô tả sản phẩm, dịch vụ và tổ chức sản xuất: Phần này nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, quy trình sản xuất và công nghệ được sử dụng trong sản xuất và sự phát triển dự kiến ​​của sản phẩm. sản phẩm trong tương lai. Nội dung bao gồm:

  • Mô tả việc sử dụng và thiết kế các sản phẩm và dịch vụ
  • So sánh sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp bạn với sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp khác.
  • Thông tin về quy mô tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại và dự kiến ​​trong thời gian tới.
  • Nguồn đầu vào được sử dụng để sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ, công nghệ được sử dụng để sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ.
  • Dự kiến ​​phát triển sản phẩm trong tương lai.
Xem thêm  Vốn lưu động (Working Capital) là gì? Tìm hiểu về vốn lưu động

Chiến lược kinh doanh: Phần này cần cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thị trường, nhận xét về xu hướng phát triển của thị trường Trong tương lai, lựa chọn thị trường mục tiêu cho kế hoạch và chiến lược kinh doanh để kinh doanh thành công trên thị trường mục tiêu.

Dự kiến ​​tổ chức và nhân sự quản lý: Ở đây, cần cung cấp thông tin về tổ chức hành chính để điều hành các hoạt động kinh doanh dự kiến ​​và kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân sự cho các vị trí quản lý và có hiệu lực thực hiện các hoạt động của quy trình kinh doanh.

Lập kế hoạch tài chính: Phần này phác thảo các dự kiến ​​tài trợ và phân bổ cho đầu tư ban đầu và tiếp tục hoạt động, đồng thời trình bày các phân tích tài chính cơ bản để chứng minh tính khả thi và hiệu quả hoạt động. hiệu quả của kế hoạch kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm:

Kho đề cương & đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh miễn phí

Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Quy trình lập kế hoạch kinh doanh bao gồm bốn bước cơ bản:

Bước 1: Chuẩn bị lập kế hoạch kinh doanh

Để có thể lập kế hoạch kinh doanh tổng thể, cần có những hiểu biết cơ bản về kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. Cần hiểu rõ về quy trình sản xuất và mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức và quản lý của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần hiểu rõ các mối quan hệ giữa doanh nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp đầu vào. Việc hiểu rõ tổ chức quản lý và các phương pháp, mô hình thực hiện ý đồ quản lý để thực hiện các hoạt động của kế hoạch cần được đặt lên hàng đầu.

Kế hoạch kinh doanh cần được xây dựng một cách hợp lý để đảm bảo rằng nó cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho những người quan tâm đến kế hoạch. Cần chuẩn bị thông tin đầu vào cho việc lập kế hoạch để xây dựng kế hoạch dựa trên thông tin về doanh nghiệp và thị trường.

Bước 2: Xây dựng nội dung kế hoạch kinh doanh

Do quá trình kinh doanh bao gồm nhiều hoạt động khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau nên kế hoạch kinh doanh sẽ bao gồm nhiều nội dung khác nhau. Mỗi nội dung sẽ đề cập đến một hoặc một số hoạt động của quá trình kinh doanh. Việc xây dựng kế hoạch sơ bộ cho từng hoạt động hoặc một số hoạt động có thể được thực hiện bởi từng bộ phận của doanh nghiệp. Các kế hoạch như vậy sẽ được cân đối lại trên cơ sở xem xét tổng thể tất cả các hoạt động. Kế hoạch kinh doanh chính thức là kế hoạch cuối cùng mà theo đó các hoạt động của quá trình kinh doanh có thể được hài hòa.

Định hướng cho việc lập kế hoạch kinh doanh là các nội dung của kế hoạch phải thể hiện được kế hoạch cho các hoạt động cơ bản của quá trình kinh doanh đã định.

Xem thêm  List 50 Đề Tài Luận Văn Marketing Online

Bước 3: Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể

Kế hoạch kinh doanh tổng thể được xây dựng dựa trên các thành phần đã nêu ở bước 2. Kế hoạch kinh doanh cần đáp ứng mục đích sử dụng, đối với nhà quản trị doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh cần phải có. cụ thể để làm cơ sở triển khai và đánh giá các hoạt động.

Đối với các nhà đầu tư và đối tác, kế hoạch kinh doanh Cần tiến hành những nội dung cần thiết để chứng minh tính khả thi và hiệu quả để có sức thuyết phục cao nhất.

Phương án kinh doanh được sử dụng cho mục đích giải trình khoản vay, nội dung phương án phải tuân thủ các quy định của tổ chức tín dụng.

Kế hoạch kinh doanh có thể được trình bày theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như một bộ tài liệu hoàn chỉnh thể hiện đầy đủ chi tiết hoặc dưới dạng bản trình bày ngắn gọn cung cấp thông tin cơ bản về quá trình kinh doanh. kỳ vọng.

Bước 4: Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh cần được đánh giá một cách khách quan để khẳng định tính khả thi và hiệu quả của dự án, phương án kinh doanh. Trên cơ sở đánh giá khách quan, kế hoạch kinh doanh có thể cần được điều chỉnh, bổ sung cho hoàn thiện hơn.

Lập kế hoạch kinh doanh là một trong những yêu cầu quan trọng và cần thiết để phát triển và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, bạn có thể áp dụng những hướng dẫn trên để lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết và mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến nội dung này, vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi.

Trên đây, Luận văn 99 đã cùng bạn đọc tìm hiểu Khái niệm về một kế hoạch kinh doanh là gì?, phân loại, tầm quan trọng và quy trình xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh của một doanh nghiệp. Hy vọng bài viết này đã giải đáp được tất cả những vấn đề mà bạn đang tìm kiếm. Đừng quên chia sẻ với mọi người nếu bạn cũng thấy bài viết này hữu ích nhé!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Phương án kinh doanh là gì? Các bước xây dựng phương án kinh doanh ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Phương án kinh doanh là gì? Các bước xây dựng phương án kinh doanh ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Phương án kinh doanh là gì? Các bước xây dựng phương án kinh doanh  [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Phương án kinh doanh là gì? Các bước xây dựng phương án kinh doanh ” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 18:47:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post