Dịch Vụ In ẤnDịch Vụ Thiết kếKiến Thức Ngành InTin Tức

Nghiệp vụ thị trường mở là gì? Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam

Thị trường tài chính không ngừng thay đổi và phát triển đã đặt ra yêu cầu Ngân hàng Trung ương phải đổi mới và nâng cao hiệu quả các công cụ điều hành chính sách tiền tệ. Một trong những công cụ phù hợp và hiệu quả nhất là hoạt động thị trường mở. Đây được coi là công cụ phổ biến trong điều kiện đổi mới và hội nhập hiện nay. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở là gì? cũng như các nội dung khác liên quan đến khái niệm này.

Hoạt động Thị trường Mở là gì?

Về bản chất, nghiệp vụ thị trường mở là hoạt động mua bán chứng khoán của NHTW trên thị trường mở. Thông qua các hoạt động kinh doanh chứng khoán này, NHTW tác động trực tiếp đến vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng và từ đó tác động đến lãi suất thị trường và cung ứng tiền tệ lưu thông.

Về hình thức, thị trường mở là thị trường mua bán các loại chứng khoán nợ ngắn hạn và dài hạn giữa ngân hàng trung ương và các tổ chức tín dụng. Thị trường mở ở các quốc gia khác nhau sẽ có phạm vi giao dịch khác nhau, loại công cụ giao dịch cũng như thời hạn của công cụ giao dịch trên thị trường.

Tại Nhật Bản, thị trường mở chỉ giao dịch chứng khoán nợ ngắn hạn và thành viên của nó chỉ bao gồm các tổ chức tín dụng. Thị trường mở Nhật Bản là một bộ phận của thị trường tiền tệ.

Thị trường mở ở Mỹ và Đức giao dịch cả chứng khoán dài hạn và là một phần của thị trường chứng khoán.

Chính sách thị trường mở là chính sách tái cấp vốn với lãi suất thay đổi do Ngân hàng Trung ương can thiệp trực tiếp và tích cực vào thị trường tiền tệ nhằm ngăn chặn lãi suất tăng quá cao hoặc xuống quá thấp bằng cách tăng hoặc rút. giảm vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại trên thị trường tiền tệ thông qua kinh doanh tín phiếu, hối phiếu thương mại và các giấy tờ có giá khác.

Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hoạt động thị trường mở bao gồm mua bán ngắn hạn các giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước quy định và thực hiện trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Nghiep_vu_thi_truong_mo_la_gi_luanvan99
Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở là gì?

xem thêm:

Đề cương & đề cương luận văn Thạc sĩ miễn phí về Tài chính và Ngân hàng

Quá trình hình thành và phát triển nghiệp vụ thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở được Ngân hàng Trung ương Anh áp dụng lần đầu tiên vào những năm 1930. Trong thời gian này, lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Trung ương Anh được sử dụng làm công cụ kiểm soát chính. cung tiền. Tuy nhiên, khi lãi suất thị trường tiền tệ liên tục nằm ngoài tầm kiểm soát của lãi suất tái chiết khấu thì công cụ này càng kém hiệu quả. Điều này đòi hỏi Ngân hàng Trung ương Anh phải tìm ra một công cụ hữu hiệu hơn để điều chỉnh lãi suất thị trường theo hướng mong muốn.

Các phương pháp được sử dụng để tăng lãi suất thị trường là: Bán chứng khoán chính phủ với lời hứa sẽ mua lại chúng vào một ngày xác định trong tương lai, vay trên thị trường, bán toàn bộ chứng khoán chính phủ, vay từ các ngân hàng thương mại, vay từ những người gửi tiền đặc biệt, v.v. Do đó, lãi suất trên thị trường tăng lên.

Cũng trong thời kỳ này, các ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ và Hoa Kỳ cũng sử dụng các hoạt động thị trường mở như một bổ sung cho chính sách tái chiết khấu.

Xem thêm  Phụ lục là gì? Hướng dẫn cách trình bày phụ lục trong tiểu luận, luận văn

Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nghiệp vụ thị trường mở được sử dụng như một công cụ tài trợ cho chi phí chiến tranh và các hoạt động điều chỉnh kinh tế thời hậu chiến của chính phủ và ngày càng chứng tỏ được hiệu quả của nó. và tầm quan trọng của nó.

Cơ chế hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở được ngân hàng trung ương sử dụng như một công cụ để thực hiện vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô bằng cách tác động đến cơ sở tiền tệ và lãi suất, cụ thể:

Hiệu ứng tiền tệ: Còn được gọi là hiệu ứng định lượng, ngân hàng trung ương mua các giấy tờ có giá của các đối tác của mình trên thị trường mở để tăng lượng dự trữ của các ngân hàng thương mại, từ đó tăng khả năng cho vay của hệ thống ngân hàng và lượng tiền cung ứng lưu thông bằng bội số của số nhân tiền. Khi ngân hàng trung ương muốn nới lỏng tiền, nó sẽ bán các giấy tờ có giá trên thị trường mở.

Trong hoạt động thị trường mởsự thay đổi trạng thái dự trữ của các ngân hàng thương mại vẫn sẽ diễn ra và làm thay đổi lượng tiền, cho dù đối tượng giao dịch với ngân hàng trung ương là chính ngân hàng thương mại hay chỉ là khách hàng có tiền gửi tại ngân hàng trung ương. ngân hàng thương mại.

Tác động đến lãi suất: Hay còn gọi là tác động định giá, tức là hoạt động mua bán trên thị trường mở của ngân hàng trung ương ảnh hưởng gián tiếp đến lãi suất thị trường thông qua hai cách:

Thứ nhất, cung và cầu tiền trung ương thay đổi dẫn đến lãi suất thị trường ngân hàng trung ương thay đổi. Lãi suất ngắn hạn này, thông qua dự đoán thị trường và chênh lệch lãi suất, sẽ ảnh hưởng đến lãi suất trung và dài hạn trên thị trường tài chính. Tổng cầu của nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ được xác định ở mức lãi suất do thị trường quyết định.

Thứ hai, hoạt động mua bán chứng khoán ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu chứng khoán trên thị trường mở và ảnh hưởng đến giá của nó. Khi cổ phiếu thay đổi sẽ dẫn đến thay đổi tỷ suất sinh lợi. Nếu chứng khoán có tỷ trọng lớn trong giao dịch, sự thay đổi tỷ suất sinh lợi của nó sẽ ảnh hưởng đến lãi suất thị trường, sản lượng, v.v.

Cơ chế vận hành nghiệp vụ thị trường mở

Hoạt động thị trường mở

Về mục đích tác động, có hai loại nghiệp vụ thị trường mở: nghiệp vụ thị trường mở chủ động nhằm mục đích thay đổi mức dự trữ và cơ sở tiền tệ và nghiệp vụ thị trường mở thụ động để bù đắp cho các chuyển động. của các yếu tố khác ảnh hưởng đến cơ sở tiền tệ.

Theo hình thức giao dịch có hai loại: Giao dịch không hoàn lại là giao dịch mua đứt bán đoạn theo giá thị trường chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu đối với chứng khoán là đối tượng của giao dịch, giao dịch. hoàn tiền được sử dụng cho các giao dịch tạm thời bằng các hợp đồng mua lại.

Ngoài các nghiệp vụ thị trường mở nêu trên, các ngân hàng thương mại còn sử dụng các nghiệp vụ khác được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường mở, như: hoán đổi ngoại tệ, hoán đổi chứng khoán hết hạn sử dụng. kỳ hạn.

Hàng hóa giao dịch trong hoạt động thị trường mở là gì?

Về mặt lý thuyết, hoạt động thị trường mở không chịu bất kỳ hạn chế cụ thể nào về loại hoặc thời gian giao dịch mà giá cả có thể được giao dịch. Tuy nhiên, để các công cụ của thị trường mở phát huy hiệu quả tối đa thì hàng hoá trên thị trường phải thoả mãn các điều kiện sau:

 • Hàng hóa phải có tính thanh khoản cao, đồng thời phải có mức độ rủi ro thấp và ổn định.
 • Là hàng hóa không tạo ra xung đột lợi ích của bất kỳ tập thể, cá nhân nào
 • Có cơ chế cho phép hoạt động mua và bán diễn ra liên tục, thường xuyên, bất cứ khi nào có nhu cầu thay đổi lượng cung tiền.
Xem thêm  Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Luận Văn

Với những điều kiện tiên quyết nêu trên, các loại hàng hóa chính là giao dịch trên thị trường mở bao gồm:

 • Tín phiếu kho bạc: Là hình thức nhận nợ do Chính phủ ban hành để bù đắp sự thiếu hụt tạm thời của ngân sách trong một năm tài chính.
 • Hối phiếu Ngân hàng Thương mại: Trong trường hợp cần thiết, ngân hàng thương mại có thể phát hành kỳ phiếu ngắn hạn của chính ngân hàng thương mại để làm công cụ cho nghiệp vụ thị trường mở.
 • Có thể thương lượng: Chứng chỉ có giá ghi nhận một lệnh thanh toán hoặc một cam kết vô điều kiện về việc thanh toán một số tiền xác định trong một thời gian nhất định. Đây là giấy nhận nợ do doanh nghiệp phát hành nhằm bổ sung nhu cầu vốn ngắn hạn và được phát hành thông qua hình thức chiết khấu.
 • Trái phiếu chính phủ: Là giấy nợ dài hạn do Chính phủ phát hành để huy động vốn cho ngân sách nhà nước.
 • Trái phiếu chính quyền địa phương: Là giấy chứng nhận nợ dài hạn do chính quyền địa phương cấp với các đặc điểm sau: Trái phiếu chính phủ nhưng khác nhau về thời hạn và điều kiện ưu đãi.
 • Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng: Giấy nhận nợ do ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phi ngân hàng phát hành, xác nhận rằng một số tiền đã được gửi vào ngân hàng với một kỳ hạn và lãi suất nhất định.
 • Thỏa thuận mua lại: Là phương thức thực hiện một loại phương thức giao dịch trên thị trường mở, nhưng cũng là một loại hàng hoá của thị trường với phạm vi hẹp.

Đối tượng tham gia nghiệp vụ thị trường mở là gì?

 • Ngân hàng trung ương: Một thành viên đặc biệt trên thị trường mở. NHTW tham gia thị trường mở với tư cách là chủ thể tham gia thị trường và với tư cách là người dẫn dắt thị trường chấp thuận việc mua bán các giấy tờ có giá nhằm cung cấp khả năng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. toán học cần thiết.
 • Tài chính: Bộ Tài chính tham gia vào nghiệp vụ thị trường mở với tư cách là nhà cung cấp một mặt hàng chủ yếu cho thị trường mở và phối hợp với ngân hàng trung ương trong hoạt động thị trường mở tác động tích cực đến quá trình hình thành và phát triển thị trường.
 • Tổ chức tín dụng: Bao gồm các tổ chức như công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư,… trong đó các ngân hàng thương mại là thành viên chủ chốt.
 • Nhà giao dịch mới bắt đầu: Làm trung gian mua bán các giấy tờ có giá giữa NHTW với các đối tác khác.

Cách thức hoạt động của thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện thông qua phương thức đấu thầu. Trong phương thức này được chia thành 2 loại là đấu thầu khối lượng và đấu thầu lãi suất. Theo đó:

Khối lượng đấu thầu:

Đây là hình thức đấu giá với lãi suất được ngân hàng trung ương thông báo trước. Trên cơ sở chấp nhận mức lãi suất công bố này, các thành viên dự thầu sẽ đăng ký số tiền dự thầu.

Xem thêm  Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Theo phương pháp này, để phân bổ giá thầu, trước tiên sẽ tổng hợp toàn bộ số tiền đăng ký dự thầu, nếu tổng khối lượng đặt thầu nhỏ hơn hoặc bằng khối lượng NHTW đưa ra (hoặc đặt thầu) thì toàn bộ số tiền đặt thầu sẽ được phân phối. Ngược lại, nếu tổng khối lượng đặt thầu lớn hơn khối lượng NHTW đưa ra (hoặc đề nghị mua) thì khối lượng giấy trúng thầu sẽ được phân bổ tương ứng với khối lượng đặt thầu của các thành viên tham gia. gia đình.

Lãi suất đấu thầu:

Hình thức đấu thầu trong đó các thành viên đấu thầu có thể tự đăng ký số lượng hồ sơ dự thầu với mức lãi suất do chính họ ấn định.

Đối với các cuộc đấu giá mà NHTW chào mua giấy tờ có giá nhằm cung cấp thêm vốn khả dụng, các cuộc đấu giá sẽ được phân bổ và sắp xếp theo thứ tự lãi suất từ ​​cao nhất đến thấp nhất nhưng không vượt quá tổng số tiền NHTW cần mua. Nói cách khác, các gói thầu có lãi suất cao sẽ được ưu tiên phân bổ cho đến khi đạt được tổng khối lượng giấy tờ có giá mà NHTW yêu cầu.

Thị trường mở ở Việt Nam có vai trò và chức năng gì?

Hiệu quả của chính sách tiền tệ của NHTW phụ thuộc vào khả năng điều tiết linh hoạt và chủ động lượng cung tiền lưu thông khi cần thiết, và điều quan trọng là việc điều tiết này tạo ra những phản ứng thuận lợi. tức thời đối với thị trường thể hiện qua những thay đổi của lãi suất thị trường, tỷ giá hối đoái và mức giá, sản lượng, việc làm, v.v.Hoạt động thị trường mở là một công cụ điều tiết gián tiếp hữu hiệu, một công cụ tài chính quan trọng để Ngân hàng Trung ương hoạt động chính sách tiền tệ theo cơ chế thị trường.

Nghiệp vụ thị trường mở tạo ra một kênh hữu hiệu để tổ chức tín dụng điều chỉnh vốn lưu động một cách linh hoạt, hấp thụ vốn dư thừa khi tổ chức tín dụng thừa vốn và bơm thêm khi tổ chức tín dụng thừa vốn. thiếu vốn.

Hoạt động thị trường mở làm tăng tính thanh khoản của các tổ chức tín dụng bằng cách tạo ra thị trường thứ cấp cho các tài sản tài chính mà họ nắm giữ, do đó làm giảm dự trữ tiền mặt và tăng tính thanh khoản. khả năng sinh lời của đồng vốn, giúp các tổ chức tín dụng cải thiện tình hình tài chính.

Trên đây, Luận văn 99 đã cùng bạn đọc tìm hiểu khái niệm, cơ chế vận hành, vai trò của nghiệp vụ thị trường mở cũng như thực trạng nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam. Luận văn 99 mong rằng với những chia sẻ này, bạn đọc sẽ có thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích về Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở là gì?.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Nghiệp vụ thị trường mở là gì? Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Nghiệp vụ thị trường mở là gì? Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Nghiệp vụ thị trường mở là gì? Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Nghiệp vụ thị trường mở là gì? Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 18:50:20. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button