Tin Tức

Marketing dịch vụ là gì? Cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ

Khi thị trường không ngừng thay đổi, việc tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là yêu cầu mà doanh nghiệp cần thực hiện để tồn tại và phát triển. Chính vì lẽ đó, Tiếp thị dịch vụ đã trở thành một lĩnh vực sôi động hơn bao giờ hết. Để tìm hiểu thêm về “Tiếp thị dịch vụ là gì?”, mời bạn đọc cùng Đề 99 tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếp thị dịch vụ là gì?

Để hiểu đầy đủ về Tiếp thị dịch vụ, chúng ta hãy tìm hiểu về các khái niệm dịch vụ, Tiếp thị. Trong đó:

Service (dịch vụ) theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam là hoạt động dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày.

Marketing được hiểu là các hoạt động nghiên cứu, khám phá các nhu cầu của con người nhằm tìm cách thoả mãn thông qua hàng hoá, dịch vụ một cách tốt nhất.

Tiếp thị dịch vụ (Tiếp thị dịch vụ) là các hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu của con người về dịch vụ thông qua việc mua và bán dịch vụ. Để thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng dịch vụ, marketing dịch vụ cần làm nhiệm vụ phát hiện các nhu cầu liên quan đến dịch vụ mà người tiêu dùng dịch vụ (nghiên cứu thị trường), phát triển dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu đó. nhu cầu của người tiêu dùng đối với dịch vụ, xác định giá cả phù hợp, tổ chức kênh cung ứng, thúc đẩy tiêu thụ dịch vụ cũng như phát triển, thực hiện và thử nghiệm các chiến lược kinh doanh và kế hoạch tiếp thị.

marketing_dich_vu_la_gi_luanvan99
Tiếp thị Dịch vụ là gì?

Bản chất của tiếp thị dịch vụ

Marketing được hình thành từ nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hoá. Như vậy, lúc đầu, Marketing chủ yếu được sử dụng với các sản phẩm hữu hình. Trong giai đoạn này, các dịch vụ chưa phát triển, phần lớn là các cơ sở kinh doanh dịch vụ quy mô nhỏ nên Marketing là một hoạt động tốn kém. Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, quá trình “dịch vụ hóa” diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các nước, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế thế giới, nhất là các nước công nghiệp phát triển. phát triển, sang lĩnh vực dịch vụ .. Với sự tự do hóa thương mại quốc tế, cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng gay gắt, do đó các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngày càng quan tâm đến việc ứng dụng Marketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ. Đây là cơ sở thực tế dẫn đến Tiếp thị dịch vụ hình thành.

Marketing dịch vụ và Marketing không phải là hai loại hình Marketing riêng biệt mà Marketing dịch vụ là một bộ phận của Marketing, mang bản chất và chức năng của Marketing, là khoa học và nghệ thuật khám phá các nhu cầu nhằm thỏa mãn nhu cầu và đạt được mục tiêu của doanh nghiệp thông qua việc thỏa mãn nhu cầu. Điểm khác biệt cơ bản giữa Marketing dịch vụ và Marketing hàng hóa là đối tượng: Đối tượng của Tiếp thị Dịch vụ là các sản phẩm và dịch vụ, đối tượng của marketing hàng hoá là sản phẩm và hàng hoá hữu hình.

ban_chat_cua_marketing_dich_vu_luanvan99
Thực chất của Marketing là gì?

Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ, luận văn cao học marketing Muộn nhất [Update 2021]

Các đặc điểm & chức năng của Tiếp thị Dịch vụ là gì?

Đặc điểm của Tiếp thị Dịch vụ

Do đặc thù của dịch vụ, marketing dịch vụ có những đặc điểm riêng của ngành dịch vụ, cụ thể:

Xem thêm  Literature Review là gì? Tìm hiểu cách viết Literature Review chuẩn

Người tiêu dùng dịch vụ đóng vai trò trung tâm và trực tiếp trong việc tạo ra dịch vụ. Do đó, tất cả các quyết định liên quan đến dịch vụ tiếp thị đều hướng tới người tiêu dùng dịch vụ.

  • Về sản phẩm: Do tính chất vô hình của dịch vụ nên nhiệm vụ của Marketing dịch vụ là làm cho dịch vụ trở nên “hữu hình” đối với khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng khi tiêu dùng dịch vụ. Do tính chất không đồng nhất của các dịch vụ, cần phải chuẩn hóa quy trình phục vụ, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên phục vụ, v.v.
  • Về giá cả dịch vụ: Do tính vô hình và không đồng nhất của dịch vụ, người tiêu dùng sẽ khó đánh giá dịch vụ vì họ không biết chất lượng và giá thành của dịch vụ trước khi tiêu dùng. Về phía nhà cung cấp dịch vụ, ngoài chi phí, việc định giá còn phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận của khách hàng. Do đó, việc định giá các dịch vụ cần phải linh hoạt để thích ứng với các điều kiện cụ thể của khách hàng.
  • Phân phối dịch vụ: Việc lựa chọn kênh phân phối cần căn cứ vào đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của từng dịch vụ cụ thể. Có những dịch vụ sử dụng kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp, nhưng cũng có những dịch vụ chỉ được phân phối qua kênh trực tiếp.
  • Marketing Mix: Marketing Mix dịch vụ kế thừa Marketing Mix hàng hóa và mở rộng các biến số để phản ánh các đặc tính của dịch vụ, bao gồm: sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, khuyến mãi, con người, cơ sở vật chất và quy trình dịch vụ.

dac_diem_cua_marketing_dich_vu_luanvan99
Đặc điểm của Tiếp thị Dịch vụ là gì?

Chức năng của Tiếp thị Dịch vụ

Là một bộ phận của Tiếp thị, Tiếp thị Dịch vụ có các chức năng sau:

  • Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu sự vận động của thị trường dịch vụ, nhu cầu dịch vụ và khách hàng,… để tìm kiếm và lựa chọn thị trường tiềm năng và phân khúc phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Với chức năng này, dịch vụ tiếp thị là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với thị trường, gắn kết hoạt động kinh doanh với sự vận động của thị trường.
  • Hoạch định các chiến lược và kế hoạch marketing của doanh nghiệp: Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, Service Marketing xây dựng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh như: chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối…
  • Tổ chức và thực hiện: Thiết kế hệ thống tổ chức marketing và phân phối nhằm kết hợp hoạt động của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch marketing, v.v.
  • Theo dõi, kiểm tra: Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch marketing để điều chỉnh phù hợp với sự biến động của thị trường.

Vai trò của marketing dịch vụ là gì?

Với ý nghĩa khoa học và nghệ thuật phát hiện ra các nhu cầu nhằm thỏa mãn nhu cầu dịch vụ, Marketing dịch vụ có các vai trò sau:

Tiếp thị dịch vụ định hướng, dẫn dắt và điều phối các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ.

Tiếp thị dịch vụ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc cho việc ra quyết định kinh doanh dịch vụ. Thông qua nghiên cứu thị trường, dịch vụ tiếp thị xác định rõ: cung cấp dịch vụ cho ai, cung cấp dịch vụ gì, cung cấp dịch vụ như thế nào,… Nhờ đó mà dịch vụ của doanh nghiệp mới thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng.

Xem thêm  Vải Polyester - Tổng Quan và Khái Niệm

Người tiêu dùng dịch vụ ngày càng có yêu cầu cao hơn về dịch vụ, chất lượng và giá cả dịch vụ,… Thông qua chức năng nghiên cứu thị trường, Marketing làm cho dịch vụ của doanh nghiệp luôn thích ứng với nhu cầu của thị trường. và người tiêu dùng.

Tiếp thị dịch vụ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và cung cấp dịch vụ để thích ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

role_tro_cua_marketing_dich_vu_luanvan99
Vai trò của marketing dịch vụ là gì?

Nội dung cơ bản của Marketing dịch vụ là gì?

Tiếp thị dịch vụ bao gồm các nội dung sau:

Nghiên cứu môi trường tiếp thị dịch vụ

Môi trường marketing dịch vụ là tổng thể các yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp dịch vụ. Môi trường tiếp thị dịch vụ vận động không ngừng và không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của doanh nghiệp. Việc nghiên cứu môi trường marketing có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cần nắm bắt và thích ứng với môi trường marketing. Phân tích môi trường marketing giúp doanh nghiệp cảnh báo sớm về những thay đổi của thị trường để kịp thời ứng phó. Có thể thấy, những doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp có khả năng dự báo tốt và phản ứng nhanh trước những biến động của môi trường marketing dịch vụ và thị trường dịch vụ.

Khi nghiên cứu về Môi trường tiếp thị dịch vụDoanh nghiệp cần nghiên cứu các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và môi trường ngành dịch vụ như môi trường kinh tế, luật pháp, công nghệ, văn hóa xã hội.

talk_dung_marketing_dich_vu_luanvan99
Nghiên cứu môi trường tiếp thị dịch vụ

Nghiên cứu SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa) trong Tiếp thị dịch vụ

Phương pháp SWOT được sử dụng để phân tích môi trường và đánh giá vị trí của doanh nghiệp trong môi trường. Phân tích SWOT đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing, tạo cơ sở để xác định chiến lược và kế hoạch marketing phù hợp cũng như phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của doanh nghiệp. đồng thời tận dụng các cơ hội và ứng phó với các thách thức của thị trường.

Điểm mạnh và điểm yếu là những đặc điểm bên trong của doanh nghiệp phản ánh khả năng về vốn, kỹ năng tiếp thị, kênh phân phối … và được xác định trong mối quan hệ với các đối thủ cạnh tranh. Cơ hội và đe dọa là các đặc điểm của môi trường bên ngoài hoặc các yếu tố mà doanh nghiệp không thể kiểm soát được. Phân tích SWOT thường xuyên sẽ cung cấp cho doanh nghiệp thông tin cây về môi trường và vị trí của doanh nghiệp trong những thời điểm nhất định.

talk_dung_marketing_dich_vu_luanvan991Nghiên cứu SWOT

Phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị mục tiêu

Nhu cầu sử dụng dịch vụ phong phú và đa dạng, người tiêu dùng dịch vụ lớn và phân bố rộng rãi. Không một nhà cung cấp dịch vụ nào có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu dịch vụ hiện có trên thị trường. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phải tìm ra những phân khúc thị trường mà họ có khả năng phục vụ tốt nhất. Để đạt được điều này, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phải xác định phạm vi của các phân khúc hoặc phân khúc thị trường, lựa chọn phân khúc thị trường thích hợp và xây dựng hỗn hợp tiếp thị cho phân khúc đã chọn. Trong đó:

Xem thêm  Tài nguyên du lịch nhân văn là gì? Phân loại và thực trạng ở Việt Nam

Phân khúc thị trường: Việc phân chia thị trường không đồng nhất thành những nhóm khách hàng có nhu cầu và hành vi tương đối giống nhau theo những tiêu thức nhất định. Phân khúc thị trường là cơ sở để xây dựng chiến lược thị trường cho doanh nghiệp.

Xác định thị trường mục tiêu: Là việc đánh giá, so sánh các đoạn thị trường với nhau để lựa chọn một hoặc nhiều đoạn thị trường có tiềm năng phát triển nhất và phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Việc xác định thị trường mục tiêu giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực, phân khúc thị trường còn nhiều cơ hội, tiềm năng, đồng thời phát huy được thế mạnh của doanh nghiệp.

Định vị dịch vụ: là việc tạo dựng một chỗ đứng, một vị thế nhất định về dịch vụ của doanh nghiệp trong mối quan hệ với dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh. Do đó, trước khi xác định địa điểm cung cấp dịch vụ của mình, doanh nghiệp cần xác định vị trí của đối thủ cạnh tranh, sau đó dự kiến ​​địa điểm kinh doanh dịch vụ của mình có cạnh dịch vụ của đối thủ cạnh tranh hay chưa. có đối thủ cạnh tranh. Để xác định vị trí cung cấp dịch vụ, có thể sử dụng “bản đồ vị trí” (chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ, kênh phân phối, tính độc đáo của dịch vụ, …) để so sánh dịch vụ của doanh nghiệp với dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ. đối thủ.

Dịch vụ tiếp thị hỗn hợp (Marketing mix)

Tiếp thị hỗn hợp là một công cụ quan trọng để thực hiện Chiến lược tiếp thị dịch vụ của doanh nghiệp. Tiếp thị hỗn hợp là sự kết hợp của các biến số tiếp thị có thể kiểm soát được mà một doanh nghiệp sử dụng cho thị trường mục tiêu của mình. Tiếp thị hỗn hợp dịch vụ được xây dựng trên cơ sở ứng dụng Tiếp thị Mix 4P hàng hóa và mở rộng các biến số khác để phản ánh các đặc tính của dịch vụ, bao gồm: sản phẩm, giá cả, phân phối, khuyến mãi, con người, cơ sở vật chất, quá trình dịch vụ.

Vì vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Tiếp thị dịch vụ là gì? thông qua khái niệm, đặc điểm cũng như nội dung cơ bản mà nó đề cập. Luận văn 99 hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc viết luận văn về chủ đề này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Marketing dịch vụ là gì? Cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Marketing dịch vụ là gì? Cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Marketing dịch vụ là gì? Cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Marketing dịch vụ là gì? Cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 08:54:06. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button