Lao động là gì? Vai trò của lao động với phát triển kinh tế Việt Nam

Lao động là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự tăng trưởng và phát triển bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, nguồn lao động có trình độ trở thành vấn đề cấp thiết cần được giải quyết trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Để tìm hiểu thêm về Chuyển dạ là gì?Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây cùng Luận văn 99 nhé.

Khái niệm lao động là gì?

Trong kinh tế học, lao động được hiểu là yếu tố sản xuất, dịch vụ hay hàng hóa do con người tạo ra. Người có nhu cầu về hàng hóa này được gọi là người sản xuất, và người cung cấp hàng hóa là công nhân. Sức lao động khi được trao đổi trên thị trường được gọi là thị trường sức lao động.

Các định nghĩa về lao động tập trung vào hai khía cạnh chính:

  • Thứ nhất, coi lao động là hoạt động, là phương thức tồn tại của con người.
  • Thứ hai, lao động là bản thân con người bằng mọi nỗ lực về vật chất và tinh thần thông qua hoạt động lao động và sử dụng công cụ lao động để tác động vào đối tượng lao động nhằm đạt được mục đích của mình. mục đích nhất định.

Có thể khái quát rằng: Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm biến những tư liệu tự nhiên thành của cải vật chất cần thiết cho cuộc sống của mình. Lao động là điều kiện thiết yếu để tồn tại xã hội loài người, là cơ sở của tiến bộ kinh tế, văn hóa, xã hội, là nhân tố quyết định của bất kỳ quá trình sản xuất nào. Có thể nói, động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội nằm ở con người. Lao động là điều kiện tất yếu của cuộc sống, là tất yếu muôn đời và là trung gian trong quá trình trao đổi vật chất giữa tự nhiên và con người.

Nguồn lao động: Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, là trình độ kỹ năng, kiến ​​thức và năng lượng của toàn bộ cuộc sống con người thực sự hiện hữu hoặc ở dạng tiềm năng để phát triển kinh tế – xã hội trong một cộng đồng. .

Đặc điểm lao động ở Việt Nam

Số lượng người lao động đang tăng lên nhanh chóng: Ở hầu hết các quốc gia, số lượng người tìm việc tăng trung bình từ 2% trở lên mỗi năm. Sự gia tăng lực lượng lao động có quan hệ mật thiết với sự gia tăng dân số.

Phần lớn người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp: Phần lớn người lao động ở các nước đang phát triển là công nhân nông nghiệp. Xu hướng chung là việc làm trong nông nghiệp giảm trong khi lao động trong ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên. Tuy nhiên, mức độ chuyển dịch này phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế.

Hầu hết công nhân được trả lương thấp: Lực lượng lao động Ở các nước đang phát triển, số lượng lao động ngày càng tăng khiến nguồn cung lao động trở nên dồi dào. Ở các nước phát triển, trình độ lao động của người dân còn hạn chế, ít chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, công nhân kỹ thuật giỏi. Do đó, tiền lương trả cho người lao động khá thấp so với mặt bằng chung.

Xem thêm  Tuyển dụng là gì? Nội dung và vai trò của tuyển dụng nhân sự

Một bộ phận lớn lao động được sử dụng thấp: Ở các nước đang phát triển, việc tạo việc làm chủ yếu nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp và khắc phục tình trạng thiếu việc làm. Vấn đề giải quyết việc làm đang là một áp lực nặng nề đối với các nước đang phát triển.

Vai trò của lao động là gì?

Trong hệ thống các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, lao động là nguồn lực chủ yếu và đặc biệt. Trong sản xuất, người lao động sử dụng công cụ lao động để tác động vào đối tượng lao động theo nhiều cách khác nhau nhằm tạo ra những sản phẩm khác nhau phục vụ nhu cầu của con người. Trong quá trình lao động, con người hay yếu tố công nhân là người làm chủ các yếu tố còn lại của quá trình lao động. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ của người lao động là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Lao động là một nguồn lực đặc biệt. Khi năng lực sản xuất của hầu hết các nguồn lực khác bị hạn chế, thì khả năng sản xuất của nguồn lao động có khả năng khai thác và phát huy đến vô cùng nếu được sử dụng hợp lý và có động cơ.

Con người là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Lao động có trình độ cao sẽ tạo ra một nền khoa học công nghệ hiện đại có khả năng khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và mở rộng ra nhiều ngành, lĩnh vực hiện đại khác phục vụ sự phát triển của đất nước. sự phát triển nhanh chóng của đất nước.

Như vậy, lao động là nguồn lực vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Phát triển và đào tạo lao động là một thực tế khách quan không thể không quan tâm, nhất là trong nền kinh tế tri thức hiện nay.

Chất lượng lao động là gì?

Việc xác định đúng số lượng và chất lượng nguồn lao động là cơ sở cho việc sử dụng lao động vì con người về mặt đối tượng lao động có vai trò to lớn trong nền sản xuất xã hội, đó là tiềm lực kinh tế và tiềm lực kinh tế. là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia.

Chất lượng của nguồn lao động là năng lực sản xuất thể lực và trí lực của người lao động. Khả năng này được thể hiện thông qua trình độ văn hóa, trình độ khoa học kỹ thuật, năng suất lao động và kinh nghiệm sản xuất cũng như hành vi hoặc giá trị của người lao động. Chất lượng của lực lượng lao động và nhân tố quyết định góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia. Chất lượng nguồn lao động sẽ thay đổi theo xu hướng không ngừng tăng lên do sự phát triển của khoa học công nghệ. Chất lượng của lực lượng lao động được nâng cao thông qua các chính sách đầu tư phát triển của nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa.

Xem thêm  Hàng hóa sức lao động là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động

Đánh giá chất lượng nguồn lao động dựa trên các tiêu chí sau:

Trình độ học vấn: Đây là thước đo quan trọng đánh giá chất lượng nguồn lao động, là cơ sở chủ yếu để nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc của người lao động. Xu hướng hiện nay là tăng tỷ lệ người có trình độ văn hóa và học vấn cao. Trình độ học vấn chuyển biến tích cực sẽ tạo ra nhiều lợi thế nội tại thúc đẩy hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm …

Trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động: Chỉ tiêu này được phản ánh bằng tỷ lệ lao động qua đào tạo các cấp trong tổng số lao động đang làm việc của nền kinh tế quốc dân. Theo từng giai đoạn phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật cần có cơ cấu chất lượng lao động theo trình độ phù hợp tương ứng. Nếu cơ cấu lao động qua đào tạo không hợp lý sẽ gây hậu quả xấu.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nguồn lao động là gì?

Vị trí địa lý lãnh thổ: Vị trí địa lý tự nhiên chi phối yếu kém đến điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến nơi ở và sản xuất của con người. Sự ảnh hưởng đó thông qua các yếu tố địa hình, khí hậu, đất đai, nguồn nước, v.v.

Vị trí địa kinh tế có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, ảnh hưởng đến sự phân bố và cơ cấu dân cư, lao động. Một vùng lãnh thổ có vị trí thuận lợi cho giao lưu kinh tế, có đường lối phát triển kinh tế – xã hội đúng đắn thì lợi thế về vị trí địa lý sẽ được tận dụng để phát triển và hình thành Lực lượng lao động có trình độ caocông nhân ngành dịch vụ chiếm ưu thế.

Yếu tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Các yếu tố địa hình, khí hậu, đất đai ảnh hưởng rất lớn đến việc cư trú, đi lại và phương thức canh tác của người lao động. Dân cư thường tập trung ở những nơi có vị trí đắc địa, địa hình bằng phẳng, khí hậu nhiệt đới, nhiều ánh sáng.

Yếu tố kinh tế – xã hội: Dân số quyết định quy mô và chất lượng nguồn lao động. Gia tăng dân số quyết định mức độ tăng lao động trong tương lai, quốc gia có dân số tăng cao thì nguồn lao động sẽ tăng cao. Các nước có mức tăng dân số thấp và ổn định thì mức tăng lao động thấp và ổn định.

Xem thêm  Phân tích mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter kèm ví dụ

Dân số: Dân số là yếu tố cơ bản quyết định số lượng lao động, quy mô và cơ cấu dân số quyết định quy mô và cơ cấu của lực lượng lao động. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến biến động dân số bao gồm phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, trình độ phát triển kinh tế v.v.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: Tỷ lệ phần trăm dân số trong độ tuổi lao động tham gia vào lực lượng lao động so với vốn nhân lực. Yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ lệ này là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động không có nhu cầu làm việc vì đang đi học, làm việc nhà, … Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động được sử dụng để ước tính quy mô dự trữ lao động trong nền kinh tế và đóng một vai trò quan trọng trong việc thống kê tỷ lệ thất nghiệp.

Yêu cầu thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động

Đây là yêu cầu rất quan trọng để sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đạt năng suất lao động cao, tiết kiệm các yếu tố đầu vào. Trước hết, thu hút lao động giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động, giảm gánh nặng cho xã hội.

Ở các khu đô thị, khu công nghiệp cần có lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của công việc, tránh tình trạng lao động tập trung quá nhiều ở thành thị trong khi ở thành thị. Khu vực nông thôn thiếu lao động có trình độ, làm mất cân đối cơ cấu kinh tế. Đa dạng hóa nhiều ngành nghề, phát triển các ngành nghề thủ công ở nông thôn để giảm bớt thời gian nhàn rỗi của dân cư làm nông nghiệp.

Trên đây Luận văn 99 đã cùng bạn đọc tìm hiểu những vấn đề xung quanh Khái niệm lao động là gì?. Chúng tôi mong rằng sau khi đọc xong bài viết này, bạn đọc đã tìm được giải pháp cho những vấn đề mà mình đang gặp phải. Đừng quên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 khi bạn cần trợ giúp liên quan đến việc học tập nói chung và viết luận văn, khóa luận nói riêng!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Lao động là gì? Vai trò của lao động với phát triển kinh tế Việt Nam❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Lao động là gì? Vai trò của lao động với phát triển kinh tế Việt Nam” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Lao động là gì? Vai trò của lao động với phát triển kinh tế Việt Nam [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Lao động là gì? Vai trò của lao động với phát triển kinh tế Việt Nam” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 19:09:15. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post