Kinh tế đô thị là gì? Nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

Đô thị là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao, là một thực thể kinh tế, là cực tăng trưởng kinh tế chính của tỉnh, vùng và cả nước. Kinh tế đô thị hàng năm đóng góp một phần lớn vào tăng trưởng GDP. Vì vậy, vai trò của kinh tế đô thị đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân đã được khẳng định rõ ràng. Để tìm hiểu thêm về Khái niệm kinh tế đô thị là gì? Cũng như nội dung xoay quanh khái niệm này, hãy cùng Luận văn 99 theo dõi bài viết sau.

Kinh tế đô thị là gì?

Khái niệm đô thị

Trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về đô thị. Một số nước như Canada, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc… dựa trên các tiêu chí về tổng dân số, mật độ dân số tối thiểu / km2, hệ số sử dụng đất đô thị và mật độ xây dựng.

Một số quốc gia khác cho rằng đô thị là nơi tập trung đông dân cư với mật độ cao so với các vùng lân cận. Trong khi một số quốc gia định nghĩa đô thị theo cách sử dụng đất đô thị và mật độ xây dựng. Theo đó, đô thị là khu vực có mật độ công trình nhân tạo tăng so với các địa phương xung quanh. Không được phép có khoảng trống lớn hơn 200m trong khu vực đô thị.

Ở Việt Nam, đô thị là một đơn vị hành chính có ranh giới và cấp quản lý hành chính xác định, trong đó đô thị nhỏ nhất là thị xã, đến thị trấn và cao nhất là thành phố. Các đô thị cũng được phân thành 6 loại, gồm: Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, đô thị loại II, đô thị loại II, đô thị loại IV và đô thị loại V.

Khái niệm kinh tế đô thị

Theo Nguyễn Đình Hưởng (Đại học Kinh tế Quốc dân): Kinh tế đô thị là kinh tế của một đơn vị hành chính là đô thị. Kinh tế đô thị nghiên cứu bản chất và các quy luật kinh tế chi phối đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân đô thị, mối quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. … phát triển kinh tế đô thị, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả, khả năng sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng tích lũy, thu nhập của người dân, tăng lợi ích và giảm chi phí, làm giàu cho thành phố và người dân.

scripture_te_do_thi_la_gi_luanvan99
Khái niệm kinh tế đô thị là gì?

Bài cùng thể loại:

Kho đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế mới nhất hiện nay [Miễn phí]

Đặc điểm cơ bản của kinh tế đô thị là gì?

Các thành phần kinh tế ở thành thị có những đặc điểm khác nhau như:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố luôn đạt giá trị bình quân cao hơn bình quân chung của cả nước và khu vực nông thôn. Số liệu thống kê cho thấy, tỷ trọng đóng góp bình quân của các thành phố vào tổng GRDP và tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thường đạt từ 65% -90% GRDP của tỉnh và vùng. Có thể thấy, đô thị là nơi trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất với số lượng lớn và nộp ngân sách nhiều nhất cho các tỉnh và vùng lãnh thổ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, các ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại, … có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm và cao nhất theo thời kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDPgiá trị gia tăng và thu nhập bình quân đầu người của người dân thành thị hàng năm luôn cao hơn nông thôn.

Xem thêm  Cơ Sở Lý Luận Là Gì? Hướng Dẫn Viết Cơ Sở Lý Luận Trong Luận Văn

Về cơ cấu kinh tế: Công nghiệp phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu. Các phân ngành khác như công nghiệp – xây dựng, thương mại dịch vụ – du lịch … phát triển đa dạng.

Đa dạng về thành phần tham gia sản xuất kinh doanh: Đô thị là nơi tập trung nhiều loại hình tổ chức tham gia phát triển các loại hình kinh tế, do lực lượng kinh doanh đông đảo, đa dạng,… Doanh nghiệp thành thị có cơ cấu và cách thức tổ chức, phân chia chuyên môn hóa hơn. lao động theo ngành và theo thành phần kinh tế.

Sức mạnh của kinh tế đô thị được tạo nên từ sự hội tụ của các hoạt động kinh tế, lao động, việc làm và sự đa dạng của mạng lưới tiện ích, ngành nghề trong thành phố mang lại để đạt được sức mạnh và giá trị cao,…

Ở thành thị, địa điểm sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, kinh tế đô thị Nó cũng được phản ánh trong hiệu quả kinh tế của địa phương thông qua việc lựa chọn địa điểm và tính kinh tế theo quy mô.

Có sức hấp dẫn lớn đối với lực lượng lao động và vốn đầu tư: Mật độ dân cư năng động, sức chi tiêu lớn … đây là nơi sản sinh ra của cải vật chất thành phố luôn có sức hấp dẫn lớn đối với lực lượng lao động, đầu tư trong và ngoài nước.

Khoa học đô thị tận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, vượt trội so với nông thôn, chuyên môn hóa hệ thống tổ chức và quản lý để mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. có ưu thế.

Tăng trưởng kinh tế đô thị là gì?

Tăng trưởng kinh tế đô thị là sự gia tăng thu nhập, sản lượng và giá trị sản xuất hàng hoá, dịch vụ được sản xuất ra trong một thời gian nhất định của đơn vị hành chính đô thị.

tang_truong_king_te_do_thi_la_gi_luanvan99
Khái niệm về tăng trưởng kinh tế đô thị là gì?

Đặc điểm của tăng trưởng kinh tế đô thị

Tăng trưởng kinh tế đô thị có hai mặt, đó là mặt số lượng và mặt chất lượng của tăng trưởng. Mặt định lượng được thể hiện qua các chỉ tiêu về quy mô gia tăng và tốc độ tăng GRPD. Mặt chất lượng dùng để chỉ một thuộc tính bên trong của quá trình tăng trưởng, thể hiện ở các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả định lượng của tăng trưởng và khả năng duy trì nó trong dài hạn.

Tăng trưởng kinh tế đô thị là một con số liên quan cụ thể đến sự gia tăng thu nhập thực tế bình quân đầu người, tức là sự gia tăng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trên đầu người trong thành phố.

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế đô thị còn có những đặc điểm riêng như sau:

Tăng trưởng kinh tế đô thị là tăng thu nhập chủ yếu dựa vào các lĩnh vực sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm công nghiệp-xây dựng và thương mại, dịch vụ.

Tăng trưởng kinh tế đô thị chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác như đặc điểm đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị, vị trí đô thị, văn hóa đô thị,… yếu tố này.

Mặt định lượng của tăng trưởng kinh tế đô thị thể hiện ở sự tăng trưởng về giá trị và sự gia tăng về quy mô đô thị, quy mô dân số,… tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế đô thị là gì?

Có nhiều cách phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế đô thị, cụ thể như sau:

Xem thêm  Hàng tồn kho là gì? Cơ sở lý luận chung về quản trị hàng tồn kho 

Sự đầu tư

Nguồn vốn đầu tư vào đô thị rất đa dạng, các cách thức tạo vốn cho đô thị cũng rất đa dạng. Do đó, các thành phố có nguồn lực sẵn có có thể tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình để tạo thêm vốn cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nếu thành phố không được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên, danh lam thắng cảnh thì có thể tự tạo vốn cho thành phố từ đất đai, bất động sản đô thị, … Ở đô thị, vốn đầu tư không chỉ bao gồm tiền mặt mà còn có khối lượng lớn. của cơ sở vật chất, công trình xây dựng, … Vì vậy, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở đô thị chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư. Bên cạnh đó, vốn đầu tư ngoài nhà nước cũng chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều lần so với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Vốn đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tác động trực tiếp để tạo ra tăng trưởng.

Nhân công

Nguồn nhân lực được coi là động lực ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế đô thị trong hầu hết các mô hình tăng trưởng kinh tế. Nhiều lao động hơn có nghĩa là nhiều sản lượng hơn trên một đơn vị thời gian. Lực lượng lao động đóng góp một phần lớn vào thị trường tiêu thụ hàng hoá, làm tăng sức mua hoặc mức độ tiêu dùng hàng hoá của thành thị. Về cơ bản, tăng lao động khu vực thành thị mang lại hiệu quả tích cực, làm tăng quy mô GRDP, thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế đô thị.

Yếu tố năng suất tổng hợp TFP.

Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất, hiệu quả đầu tư do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lao động, đổi mới công nghệ,… Khoa học và công nghệ góp phần tạo nên thành công. thành phố thông minh, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí đi lại, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí trung gian để tăng tích lũy cho đầu tư phát triển, … Khoa học và công nghệ giúp các đô thị xây dựng nền kinh tế hiện đại, nền kinh tế tri thức và nền kinh tế chia sẻ. Tiến bộ khoa học giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển và thăng tiến tăng trưởng kinh tế đô thịĐầu tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư cần thiết cho tăng trưởng kinh tế đô thị. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) phản ánh chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế đô thị.

Vị trí đô thị

Vị trí được coi là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế đô thị, lựa chọn khu vực để xây dựng thủ đô, thành phố quốc gia hay khu vực,… Thuận tiện là tiêu chí quan trọng hàng đầu.

Một khu đô thị có vị trí đắc địa như nằm ở trung tâm vùng, trung tâm của cả nước hoặc gần thủ đô, hệ thống giao thông thuận tiện,… sẽ tạo nên vị thế cho thành phố, không chỉ thu hút được sự quan tâm của Chính phủ khi lựa chọn xây dựng một vùng lãnh thổ năng động của quốc gia, nhưng cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh của thành phố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho giao thương, mua bán.

Xem thêm  Vốn cố định là gì? Tổng quan về vốn cố định của doanh nghiệp

Quy mô đô thị

Sự tập trung dân cư tạo ra thị trường lao động rộng lớn, thu hút nguồn lực đầu óc cho phát triển, tổng hợp năng suất lao động, nguồn của cải vật chất tạo ra cho đô thị tỷ lệ thuận với sức lao động. lao động và nguồn thu lớn hơn từ thuế, phí,… để tạo vốn cho chính quyền đô thị đầu tư phát triển. Dân số đông tạo ra sức mạnh kinh tế cho các đô thị, đó là nền kinh tế theo quy mô. Đô thị càng lớn và dân số càng đông thì GRDP tạo ra trên một đơn vị diện tích càng được nhân lên nhiều lần.

Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị là công cụ quan trọng, là cơ sở pháp lý không thể thiếu, là điều kiện cần và đủ để thiết lập và quản lý trật tự văn minh trong xây dựng đô thị. Quy hoạch đô thị có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế và là nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của bất kỳ đô thị nào. Quy hoạch đô thị là cơ sở quan trọng để lập quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng, giúp cho việc xây dựng và phát triển đô thị được thực hiện theo một trình tự khoa học.

Kiến trúc và cảnh quan đô thị

Những khu đô thị có kiến ​​trúc, cảnh quan đẹp, hiện đại, văn minh,… sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo nên bản sắc văn hóa riêng mà không kém phần hiện đại của thành phố. Là một thành phố đáng sống và thu hút một lượng lớn khách du lịch. Những khu đô thị có kiến ​​trúc đẹp sẽ phát huy hiệu quả, góp phần tạo ra nguồn vốn đáng kể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị.

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị

Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng cần giữ vai trò chủ đạo và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đô thị. Khu đô thị được đầu tư phát triển hệ thống công trình đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị là yếu tố được các đô thị quan tâm nhằm tạo tiền đề cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Trên đây, Luận văn 99 đã cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung kiến ​​thức xung quanh khái niệm Kinh tế đô thị là gì?. Mong rằng những chia sẻ này sẽ hữu ích cho bạn đọc. Ngoài ra, đừng quên liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn nhé! Thông tin chi tiết & giá thuê viết luận văntruy cập: https://luanvan99.com/viet-thue-luan-van-thac-si-bid5.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Kinh tế đô thị là gì? Nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Kinh tế đô thị là gì? Nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Kinh tế đô thị là gì? Nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị  [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Kinh tế đô thị là gì? Nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị ” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 19:03:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post