Tin Tức

Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên đất nước ta, nhân dân hiện đang được sống trong độc lập, tự do, dưới mái nhà hòa bình, hạnh phúc. Vậy chúng ta lấy cái này từ đâu? Đó là nhờ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Anh không chỉ khai thông thế bế tắc, vạch ra đường đi mà còn dẫn dắt khéo léo để tạo nên chiến thắng. Chính lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo nên những giá trị truyền thống hết sức tốt đẹp và cao quý. Nó cũng đã trở thành tiền đề để tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chính Minh. Vì vậy, khái niệm và Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây!

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống này sẽ bao gồm các quan điểm liên quan đến những vấn đề cơ bản trong cách mạng Việt Nam, bắt đầu từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng như việc vận dụng và phát triển chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào từng điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Có thể khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay là hệ tư tưởng chính thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ Đại hội VII của Đảng. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam và các quan điểm chính thống ở Việt Nam hiện nay đều thống nhất cho rằng Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những đường lối vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin rất sáng tạo, coi đó là tài sản quý giá. báu vật tinh thần của dân tộc Việt Nam.

source_goc_hinh_thanh_tu_tuong_ho_chi_minh_luanvan99
Khái niệm và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm:

➢ Các chủ đề được đề xuất và hướng dẫn về cách viết Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Lý thuyết về hình thái kinh tế xã hội

Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Tương tự như các tư tưởng, lý luận khác trên thế giới, nghiên cứu nguồn gốc, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh là một khâu quan trọng trong quá trình nghiên cứu tư tưởng của Người. Đặc biệt Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 04 giai đoạn, các khía cạnh cụ thể như sau:

Xem thêm  Cách viết tài liệu tham khảo và trích dẫn trong bài luận

Chủ nghĩa yêu nước việt nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh được nhen nhóm, bắt nguồn từ truyền thống cần cù, anh dũng trong chiến đấu dựng nước và giữ nước, truyền thống đoàn kết, đời sống tinh thần, nhân ái của nhân dân Việt Nam. Với tất cả những truyền thống tốt đẹp đó, chủ nghĩa yêu nước là dòng chảy chính xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Cũng chính lòng yêu nước đã tạo nên động lực to lớn, trở thành niềm tự hào, đạo lý làm người và cũng là nhân tố hàng đầu làm cơ sở của các giá trị tinh thần của con người. Để làm rõ hơn, Chủ tịch Hồ Chính Minh cũng đã từng viết: “Dân tộc ta có lòng yêu nước nồng nàn, đó là truyền thống quý báu, từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lược, tinh thần ấy lại sôi nổi, nó hình thành nên một sức mạnh vô cùng to lớn. sóng, nó vượt qua mọi nguy hiểm và khó khăn, nó nhấn chìm tất cả chúng tôi, cả kẻ bán nước và kẻ cướp nước ”.

Chính những giá trị truyền thống và sức mạnh ấy đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước. Và tất nhiên đó cũng là động lực chi phối mọi hành động, suy nghĩ của Người trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, và nhất là chính tư tưởng đã hướng dẫn, đưa Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin. .

Tinh hoa văn hóa nhân loại: Đông và Tây

Đồng hành với chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh còn chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Đông. Cụ thể, Người đã tiếp thu, kế thừa có chọn lọc và phê phán những tư tưởng dân chủ của thời kỳ Phục hưng, của thế kỷ Khai sáng, của các cuộc cách mạng tư sản Trung Quốc và phương Tây.

Nguyên Chủ tịch Hồ Chí Minh học chữ Nho với những người thầy là những nhà Nho yêu nước. Từ đó, đạo đức Nho giáo đã thấm nhuần vào tư tưởng, tình cảm của Người, chứ không phải là những điều cao cả, giáo điều “tam quốc”, “ngũ thường” để bảo vệ tôn ti trật tự phong kiến. nhưng đó là tinh thần “nhân từ”, “tu thân”, đức tính “khiêm tốn”, tính tình “hòa nhã” và biết đối nhân xử thế. Trong quá trình vận dụng và tiếp thu những yếu tố tích cực, Người cũng lên án loại bỏ những mặt tiêu cực, bảo thủ của nó.

Trước khi thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, học tập các tư tưởng dân chủ tư sản của Mỹ, Pháp và đặc biệt là các tư tưởng về Tự do, Bình đẳng, Bác ái và Ba dân tộc Việt Nam. Tôn Trung Sơn,… Từ đó vận dụng và phát triển lên một tầm cao mới phù hợp với dân tộc Việt Nam và thời đại mới.

Xem thêm  Điểm hòa vốn là gì? Xác định điểm hòa vốn của doanh nghiệp

Tóm lại, trong khi hình thành và phát triển tư tưởng của mình, Người đã tiếp thu một cách tinh tế những tinh hoa văn hóa từ Đông sang Tây, nâng lên một tầm cao mới, nhưng vẫn trên cơ sở học thuyết Mác – Lê-nin. .

Chủ nghĩa Mác-Lênin

Ngay khi rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm 1917, Người đã đến nhiều nước thuộc địa và các nước tư bản đế quốc. Trong suốt thời gian trên, anh không ngừng tiếp thu, học hỏi và bổ sung thêm những kiến ​​thức mới về những gì ẩn chứa đằng sau những từ Tự do, Bình đẳng, Bác ái mà năm 13 tuổi anh lần đầu tiên được nghe. . Cuối năm 1917, khi trở lại Paris, Hồ Chí Minh làm quen với nhiều nhà hoạt động chính trị, xã hội Pháp và nhiều nước trên thế giới. Đáng chú ý, năm 1919, ông được gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một Đảng rất tiến bộ ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, khi Hồ Chí Minh tiếp thu Luận cương của Lê-nin vào tháng 7 năm 1920 cũng như trở thành một người cộng sản vào cuối năm đó, đã có những bước ngoặt đáng nhớ trong tư tưởng của Người. Chính thế giới quan và phương pháp luận Mác – Lê-nin đã giúp Hồ Chính Minh đánh giá, nhìn nhận, phân tích, tổng kết lý luận, đường lối tư tưởng và kinh nghiệm thực tiễn để đề ra con đường giải phóng dân tộc. đúng chủng tộc. Có thể khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác – Lê nin là Cội nguồn chính của tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành.

Bạn đang đau đầu với bài văn tư tưởng Hồ Chí Minh? Bạn không có thời gian để viết một bài luận? … Đừng lo lắng, dịch vụ viết luận văn, làm luận văn tốt nghiệp Chất lượng của Luận văn 99 hoàn toàn có thể gánh vác cho bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn cần giúp đỡ. Thông tin chi tiết về dịch vụ viết luận, XEM TẠI ĐÂY!

Tài năng và hoạt động thực tiễn sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài năng thể hiện ở chỗ ngay từ tuổi thiếu niên đã có chí khí kiên trung, có hoài bão lớn, giàu lòng nhân ái, mang trong mình ý chí cứu nước, luôn tự tin vào bản thân. . Hồ Chí Minh còn có vốn thông minh, tư duy sáng tạo, nhạy bén và ham học hỏi cái mới. Phẩm chất này đã được tôi luyện và phát huy trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Xem thêm  Tăng trưởng kinh tế là gì? Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nhờ thực tiễn sinh động, phong phú, hiểu biết nhiều lý luận, nhiều quan điểm khác nhau nên khi gặp nhiều tình huống phức tạp, mọi người vẫn bình tĩnh tìm hiểu, phân tích, khái quát thành những luận điểm chính xác để hình thành những luận điểm đúng đắn. thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tương tự như môn học về tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm này mới bắt đầu được nghiên cứu, nhưng cho đến nay đã có hàng trăm quan niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh. Kế thừa và tiếp thu những thành tựu của các nhà nghiên cứu khoa học, trên cơ sở các văn kiện của Đảng, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm sâu sắc và toàn diện nhất về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, biết kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc, những tinh hoa văn hóa. của cả nhân loại.

Dưới đây là một số thông tin để chia sẻ về khái niệm cũng như Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng tôi muốn chia sẻ để bạn tham khảo. Hi vọng những kiến ​​thức trên đã phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý tưởng này, biết cách vận dụng vào học tập, làm luận văn, khóa luận hiệu quả nhất.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 06:20:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button