Khả năng sinh lời là gì? Lý luận về khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Khả năng sinh lời của doanh nghiệp là một trong những chỉ tiêu quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về Khả năng sinh lời là gì?? Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời cũng như cách xác định khả năng sinh lời của doanh nghiệp, mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Khả năng sinh lời là gì?

Theo Từ điển Kinh tế học (Nguyễn Văn Ngọc, 2012) Khả năng sinh lời (tiếng Anh: Profitability) là một con số đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận trong dài hạn của một doanh nghiệp, với giả định rằng tất cả các điều kiện hoạt động hiện tại nói chung là không đổi. Khả năng sinh lời phản ánh mối quan hệ giữa quy mô và khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Thông thường, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tính bằng công thức tổng lợi nhuận chia cho tổng tài sản sử dụng, số lao động hoặc số vốn dài hạn. Nói một cách dễ hiểu, khả năng sinh lời là khả năng doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực của mình để tạo ra doanh thu vượt quá chi phí.

Trong kinh doanh, Khả năng sinh lời Nó cũng được xem là kết quả của việc sử dụng tài sản vốn và tài sản vật chất. Khả năng sinh lời đủ lớn sẽ giúp doanh nghiệp duy trì nguồn vốn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường, trả được nợ vay cũng như tăng vốn đầu tư. Ngược lại, nếu lợi nhuận của doanh nghiệp không đủ lớn có thể ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do thiếu phương tiện và các yếu tố sản xuất kinh doanh, thặng dư sẽ không đủ để duy trì tài chính. cân bằng trong doanh nghiệp.

Các nhà phân tích chứng khoán sẽ phân tích lợi nhuận của một doanh nghiệp trước khi quyết định mua hoặc bán cổ phần của công ty đó.

kha_nang_sinh_loi_la_gi_luanvan99
Khái niệm về khả năng sinh lời là gì?

xem thêm:

➢ 20 Dạng Luận Văn Thạc Sĩ Tiêu Biểu Về Tài Chính – Ngân Hàng

Phân tích lợi nhuận kinh doanh

Mối quan hệ giữa lợi nhuận và hiệu suất là gì?

Hiệu quả hoạt động thể hiện ở khả năng quản lý các chi phí phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp như khả năng giảm

Giảm thiểu chi phí đến mức tối đa mà không ảnh hưởng đến thu nhập và mức độ, tần suất khai thác các tài sản cần thiết để doanh nghiệp tạo ra một đơn vị thu nhập. Do đó, hiệu quả hoạt động là một Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Với các yếu tố khác không đổi, nếu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cao thì khả năng sinh lời cũng cao hơn và ngược lại.

Bên cạnh đó, ở một mức độ nhất định, lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu hai doanh nghiệp trong cùng một ngành có cùng quy mô và cơ cấu tài chính với các thuộc tính khác tương tự nhưng doanh nghiệp có tỷ suất sinh lợi cao hơn thì doanh nghiệp đó có hiệu quả hoạt động tốt hơn.

Để nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, cần nâng cao hiệu quả hoạt động, cắt giảm các chi phí không cần thiết và khai thác tài sản với tần suất hợp lý.

Xem thêm  Bán hàng là gì? Đặc điểm & phân loại các hình thức bán hàng

phan_tich_kha_nang_sinh_loi_luanvan99
Mối quan hệ giữa lợi nhuận và hiệu suất là gì?

Mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và khả năng thanh toán là gì?

Khả năng sinh lời của doanh nghiệp cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Trong đó, với các yếu tố khác được giữ không đổi thì doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao sẽ có dòng tiền tốt hơn, khả năng thanh toán tốt hơn và ngược lại.

Tuy nhiên, không thể cho rằng hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, Khả năng sinh lời trên những cuốn sách tốt, khả năng thanh toán cũng tốt. Có trường hợp doanh nghiệp lãi cao nhưng phần lớn lãi theo hình thức khách hàng thu tiền trên sổ sách, thực tế chưa thu được tiền, chưa có khả năng thanh toán. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể đang lạm dụng chính sách tín dụng thương mại, bán tín dụng quá mức cho những khách hàng không đáng tin cậy, dẫn đến không có khả năng thanh toán, do đó có nguy cơ không thu được doanh thu. tương lai nhận tiền của những người này, làm phát sinh nợ khó đòi. Vì vậy, các doanh nghiệp không nên vì mục tiêu tạo ra lợi nhuận mà lơ là việc đảm bảo khả năng thanh khoản.

Bên cạnh đó, ở một mức độ nhất định, khả năng thanh toán cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp cần duy trì một mức ngân quỹ nhất định và đảm bảo khả năng thanh toán thì mới có thể mua được các yếu tố đầu vào cần thiết cho sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra thu nhập ổn định. quyết tâm cho các doanh nghiệp. Nếu ngân sách thiếu hụt, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Hơn nữa, trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải đánh đổi giữa việc đảm bảo khả năng thanh toán và khả năng sinh lời. Nếu doanh nghiệp có một lượng tiền mặt dự trữ dồi dào thì có thể đảm bảo khả năng thanh khoản, nhưng nếu lượng tiền mặt dự trữ quá cao sẽ làm giảm khả năng sinh lời do tiền không được dùng để đầu tư, không sinh lãi được. lợi nhuận. Cần duy trì dự trữ tiền mặt và xử lý biến động ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu thanh toán và đảm bảo Khả năng sinh lời cho doanh nghiệp.

phan_tich_kha_nang_sinh_loi_luanvan991
Mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và khả năng thanh toán là gì?

Các chỉ số phân tích khả năng sinh lời là gì?

Để phân tích lợi nhuận của một doanh nghiệp, chúng tôi sử dụng tỷ suất lợi nhuận sau:

Lợi tức bán hàng (ROS)

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) được tính bằng tỷ số giữa lợi nhuận trên doanh thu trong một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Công thức: ROS = lợi nhuận / doanh thu

Thông thường, trong công thức này, các nhà phân tích sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp – một chỉ tiêu tổng hợp để phản ánh khả năng sinh lời của toàn bộ hoạt động kinh doanh. Do đó, công thức sẽ được viết lại như sau:

ROS = lợi nhuận sau thuế / doanh thu.

Thông qua tỷ lệ này, chúng ta biết quy mô lợi nhuận được tạo ra từ mỗi đô la doanh thu thuần. Ví dụ, công ty A năm 2014 có doanh thu thuần là 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng, vậy ROS = 20 tỷ / 100 tỷ = 0,2 hay 20%. nghĩa là cứ bình quân một đồng doanh thu thuần mà doanh nghiệp thu được thì sẽ tạo ra 0,2 đồng lợi nhuận sau thuế. Nếu ROS trung bình của ngành năm 2014 là 30%, thì ROS của công ty A thấp hơn mức trung bình của ngành, thì công ty A đang bị tụt lại phía sau. Khả năng sinh lời và cần cải thiện hệ số này.

Xem thêm  Môi trường đầu tư là gì? Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư

Vì vậy, với doanh thu không đổi, nếu doanh nghiệp quản lý tốt chi phí thì lợi nhuận sẽ cao hơn và lợi nhuận ROS cũng được cải thiện. Trong trường hợp ROS thấp, doanh nghiệp đang không quản lý chi phí hiệu quả. Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người nghiên cứu có thể xác định được các khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn và nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ ROS thấp, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)

chi_tieu_phan_tich_kha_nang_sinh_loi_luanvan99
Các chỉ số phân tích khả năng sinh lời là gì?

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân trong một kỳ kinh doanh nhất định của doanh nghiệp.

Công thức: ROA = lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản bình quân.

Tổng tài sản bình quân trong kỳ là giá trị bình quân của tổng tài sản đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp. Nếu không có đủ dữ liệu, nhà phân tích sử dụng tổng tài sản tại một số thời điểm như cuối kỳ thay vì tổng tài sản bình quân.

Tỷ lệ ROA cho biết quy mô của lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ mỗi đô la đầu tư vào tổng tài sản của doanh nghiệp. Thông qua đó có thể thấy được khả năng sinh lời của tài sản hay tần suất khai thác tài sản mà doanh nghiệp thực hiện.

Ví dụ, doanh nghiệp A có tổng tài sản đầu năm 2014 là 160 tỷ đồng, tổng tài sản cuối năm là 240 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng. Vậy ROA = 20 tỷ / [(160 tỷ + 240 tỷ)/2] = 0,1 hoặc 10%, tức là trong năm 2014, cứ một đô la đầu tư vào tài sản, doanh nghiệp A tạo ra 0,1 đồng lợi nhuận sau thuế. Giả sử, nếu ROA trung bình ngành năm 2014 là 20%. Như vậy, ROA năm 2014 của doanh nghiệp A thấp hơn mức trung bình của các doanh nghiệp khác trong ngành, tức là công ty A chưa khai thác hiệu quả tài sản của mình hoặc tần suất sử dụng tài sản quá thấp. Không tương xứng với tiềm năng sinh lời của tài sản mà doanh nghiệp có được hoặc tần suất sử dụng tài sản quá thấp, không tương xứng với tiềm năng sinh lời. Tóm lại, tỷ số ROA càng cao thì khả năng sinh lời của tổng tài sản hay tần suất khai thác tài sản của doanh nghiệp càng lớn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ROA cao không hẳn là do khai thác tài sản hiệu quả mà là do thiếu đầu tư vào tài sản, điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh về lâu dài.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ của doanh nghiệp.

Xem thêm  Kho đề tài tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng mới nhất

Công thức: ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân (VCSH).

Trong đó, vốn chủ sở hữu bình quân là số bình quân vốn chủ sở hữu đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp. Nếu không có đủ dữ liệu, vốn chủ sở hữu có thể được sử dụng vào một thời điểm nào đó chẳng hạn như cuối kỳ. Hệ số ROE thể hiện quy mô lợi nhuận sau thuế thu được từ mỗi đồng vốn chủ sở hữu đầu tư, từ đó cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và lợi nhuận tương đối mà cổ đông được hưởng. . Có thể nói ROE là chỉ tiêu được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm và lấy làm cơ sở đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệpgiúp họ đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu.

Ví dụ, công ty A có vốn chủ sở hữu đầu năm 2014 là 120 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu cuối năm là 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng. Vậy ROE = 20 tỷ / [(120 tỷ + 200 tỷ)/2] = 0,125 hay 12,5%, tức là trong năm 2014, cứ một đô la vốn do chủ sở hữu đầu tư thì doanh nghiệp tạo ra 0,125 đồng lợi nhuận sau thuế. Nếu chúng tôi giả định ROE bình quân toàn ngành năm 2014 là 16%. Tức là ROE của công ty A năm 2014 thấp hơn mức trung bình của ngành. Vì vậy, công ty A sử dụng vốn chủ sở hữu chưa hiệu quả, nhà quản lý cần điều tra nguyên nhân dẫn đến ROE thấp để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Hệ số ROE càng cao thì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp càng tốt. Tuy nhiên, cần đề phòng những trường hợp ROE của doanh nghiệp cao không phải do khai thác hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu mà do quá phụ thuộc vào vốn vay làm mất cân đối cơ cấu tài chính và tiềm ẩn rủi ro cho doanh nghiệp. .

Chúng ta đã cùng nhau phân tích khái niệm Khả năng sinh lời là gì? và các chỉ số được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp, từ đó có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu hay không. Thông qua các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của doanh nghiệp, nhà quản lý cũng có thể đề xuất các biện pháp nâng cao doanh thu. Luận văn 99 mong rằng những kiến ​​thức này sẽ hữu ích đối với các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu luận văn.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Khả năng sinh lời là gì? Lý luận về khả năng sinh lời của doanh nghiệp❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Khả năng sinh lời là gì? Lý luận về khả năng sinh lời của doanh nghiệp” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Khả năng sinh lời là gì? Lý luận về khả năng sinh lời của doanh nghiệp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Khả năng sinh lời là gì? Lý luận về khả năng sinh lời của doanh nghiệp” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 09:01:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post