Tin Tức

Hướng dẫn cách viết & đề tài mẫu

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong những môn học bắt buộc đối với sinh viên đại học và sau đại học thuộc nhiều ngành khác nhau. Thông thường, môn học này sẽ được bắt đầu sau khi sinh viên hoàn thành môn học Triết học Mác – Lênin. Trong bài viết này, Luận văn 99 sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nét khái quát về môn học cũng như cách viết một bài văn và một số đề văn mẫu. Tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin tham khảo. Hãy cùng tham khảo!

Khái quát về kinh tế chính trị Mác – Lênin

Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin cung cấp cho người học những kiến ​​thức cơ bản, cốt lõi về kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sau khi kết thúc môn học, học viên có hiểu biết về đối tượng, phương pháp nghiên cứu, nội dung và chức năng của môn kinh tế chính trị Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, hình thành cho học sinh, sinh viên kỹ năng tư duy, phân tích, nhận diện và đánh giá bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Môn học này cũng giúp người học nhận thức và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí công việc và cuộc sống của mình sau khi ra trường.

Thông thường, để đánh giá khả năng tiếp thu, tư duy và vận dụng kiến ​​thức môn học của sinh viên, nghiên cứu sinh cần hoàn thành một bài luận cuối khóa học. Phần tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết bài Tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin một cách chính xác.

tieu_luan_king_te_chinh_tri_mac_lenin_luanvan99
Viết tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin

Có thể bạn quan tâm:

➣ Tiểu luận triết học là gì? Hướng dẫn cách viết một bài văn triết học

Cách viết tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin

➢ Về nội dung:

Cũng giống như các bài luận thông thường, Nội dung tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin cũng bao gồm 3 phần chính:

 • Phần mở đầu: Mục đích ra đời của cuốn tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin là cung cấp cho người đọc những thông tin khái quát nhất liên quan đến vấn đề nghiên cứu được đề cập trong tiểu luận. Bao gồm: Vấn đề nghiên cứu là gì? Mục đích của nghiên cứu là gì? Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu là gì? Độ dài lý tưởng cho phần mở đầu nên là một trang.
 • Nội dung: Đặt vấn đề cần nghiên cứu và cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Nội dung nên dài 10-15 trang.
 • Kết bài: Hãy tóm tắt lại một cách ngắn gọn những nội dung chính, những vấn đề nghiên cứu đạt được của bài văn.
Xem thêm  Giá trị thặng dư là gì? Tỷ suất giá trị thặng dư là gì?

➢ Về hình thức trình bày:

Tùy theo yêu cầu của nhà trường hoặc giáo viên mà hình thức trình chiếu sẽ có những khác biệt nhất định (ví dụ cỡ chữ, phông chữ, khoảng cách dòng, căn lề …) nhưng hình thức chung vẫn sẽ bao gồm:

 • Bìa luận văn
 • Mục lục
 • Lời mở đầu
 • Nội dung
 • Sự kết luận
 • Người giới thiệu
 • Phụ lục (nếu có)

Gợi ý cách chọn đề tài Tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin

Như đã nói ở trên, vấn đề nghiên cứu của Tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin sẽ xoay quanh những kiến ​​thức đã được giảng dạy, tiếp thu được trong quá trình học tập và từ đó liên quan đến thế giới và Việt Nam. Một số vấn đề nghiên cứu thường được lựa chọn là:

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về hàng hóa, tiền tệ và thị trường
 • Các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa
 • Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường
 • Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
 • Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường
 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta

Tại Thesis 99, chúng tôi hiện đang cung cấp DỊCH VỤ VIẾT NGHIÊN CỨU trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Nếu bạn đang gặp khó khăn với bài tiểu luận môn kinh tế chính trị Mác – Lênin của mình? Liên lạc với chúng tôi ngay! Thông tin chi tiết về dịch vụ có thể tham khảo tại: https://luanvan99.com/dich-vu-viet-thue-tieu-luan-bid9.html

Một số chuyên đề Tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin để bạn đọc tham khảo

 1. Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
 2. Quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá. Thực trạng và giải pháp vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở Việt Nam
 3. Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật. Sự vận dụng quy luật đoàn kết và đấu tranh của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước
 4. Tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và sự đa dạng hàng hoá của các loại hình sở hữu ở nước ta
 5. Sự vận dụng học thuyết Mác vào hình thái kinh tế – xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới
 6. Phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam áp dụng học thuyết Mác – Lê-nin về quyền sở hữu
 7. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những mâu thuẫn còn lại và giải pháp
 8. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực trạng và giải pháp
 9. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước
 10. Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện mối quan hệ phân phối ở Việt Nam hiện nay
 11. Nội dung tư tưởng “Pháp trị” của Hàn Phi Tử và sự vận dụng trong quản lý kinh doanh ngày nay
 12. Luật phân phối ở Việt Nam: Thực trạng & một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới ở nước ta
 13. Vận dụng lý luận kinh tế – chính trị về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam hiện nay
 14. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 15. Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong việc giải thích tại sao Việt Nam lựa chọn mô hình kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa
 16. Lý luận chung về kinh tế thị trường. Cơ sở hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 17. Thực trạng và một số giải pháp phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 18. Suy luận phân tán. Thực trạng và giải pháp cải thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam hiện nay
 19. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng hội nhập kinh tế của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
 20. Vai trò của công nghiệp hoá – hiện đại hoá đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 21. Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất trong sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 22. Phân tích vai trò và tầm quan trọng của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 23. Vận dụng lý luận của Mác về địa tô trong chính sách ruộng đất ở nước ta hiện nay
 24. Vận dụng lý thuyết tiền lương của Mác vào chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay
 25. Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới.
 26. Nội dung của hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng lý thuyết này vào điều kiện Việt Nam hiện nay
 27. Vận dụng lý luận nhận thức vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau thời kỳ đổi mới
 28. Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội để chứng minh sự cần thiết phải lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta
 29. Tìm hiểu nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận và vấn đề lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
 30. Vận dụng phép biện chứng mối quan hệ phổ biến trong việc phân tích mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường sinh thái và tăng trưởng kinh tế

Tham khảo & Tải miễn phí 200 chuyên đề tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin NƠI ĐÂY!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng dẫn cách viết & đề tài mẫu❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hướng dẫn cách viết & đề tài mẫu” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hướng dẫn cách viết & đề tài mẫu [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Khái niệm kinh tế thị trường là gì ?

Bài viết về “Hướng dẫn cách viết & đề tài mẫu” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 05:24:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button