Hướng dẫn cách làm tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam Nó là một môn học không thể thiếu trong quãng đời học sinh. Qua bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc lập một bài văn nghị luận về đường lối cách mạng của Đảng. Ngoài ra, có một 5. gợi ý đề tài tiểu luận cách mạng cho học sinhNhân Viên Dễ đạt điểm cao nhất và hướng dẫn cách làm chi tiết.

Ý nghĩa của việc làm bài Văn nghị luận Cách mạng.

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là tài sản vô giá. Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động, là nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta giành lại độc lập cho Tổ quốc. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

tieu_luan_duong_loi_cach_mang_luanvan99
Ý nghĩa của tiểu luận nghiên cứu Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Nghiên cứu và hoàn thiện đề tài Tiểu luận về Đường lối cách mạng sẽ giúp các học viên hiểu sâu hơn, nắm vững hơn đường lối của Đảng. Qua đó nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tổng hợp, phân tích, giải quyết các vấn đề khoa học đặt ra.

Nghiên cứu và thực hiện tiểu luận Đường lối cách mạng còn hun đúc niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng. Định hướng cho sinh viên đấu tranh theo lý tưởng, đường lối của Đảng. Từ đó nâng cao lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước. Nỗ lực cống hiến tài năng để chung sức xây dựng đất nước phát triển.

Bài cùng thể loại:

Đề gợi ý, hướng dẫn viết bài Văn nghị luận về Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cấu trúc cơ bản của một bài văn Con đường cách mạng

Không có yêu cầu bắt buộc đối với cấu trúc của một bài báo Tiểu luận về Đường lối cách mạng. Nhưng nếu bạn không biết cách bố cục các phần trong bài luận của mình, bạn có thể tham khảo cấu trúc cơ bản sau:

Xem thêm  Hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết & chuẩn nhất

MỤC LỤC

LỜI TỰA

I – ƯU ĐIỂM CỦA CHỦ ĐỀ

II – MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

1 – Mục đích nghiên cứu

2 – Yêu cầu của đề tài

III – ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

IV – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

V – PHẠM VI NGHIÊN CỨU
NỘI DUNG ĐỀ TÀI

PHẦN KẾT LUẬN

Hướng dẫn làm văn nghị luận Đường lối cách mạng tốt

Chủ đề 1: Định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn nội dung nghiên cứu

Kiến thức cơ bản:

– Trình bày khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá và kinh tế tri thức.

– Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng.

2 / Kiến thức ứng dụng:

– Thực trạng kinh tế tri thức ở Việt Nam.

– Thực trạng thực hiện các nội dung, định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay.

– Những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện nội dung, định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay.

– Liên hệ bản thân.

Chủ đề 2: Định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hướng dẫn nội dung nghiên cứu

Kiến thức cơ bản:

– Giải thích khái niệm tài nguyên và môi trường.

– Tình hình bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

– Trình bày được quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường mà Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Xem thêm  Cách viết lời mở đầu báo cáo thực tập & mẫu lời mở đầu tham khảo

2 / Kiến thức ứng dụng:

– Đề xuất các giải pháp góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường.

– Liên hệ bản thân.

Chủ đề 3: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

Hướng dẫn nội dung nghiên cứu

1 / Kiến thức cơ bản

– Trình bày được khái niệm kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

– Phân tích các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về nội dung cơ bản của định hướng xã hội ý nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

2 / Kiến thức ứng dụng:

– Liên hệ thực tiễn những nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

– Đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện tốt định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

Chủ đề 4: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng hệ thống chính trị hiện nay.

Hướng dẫn nội dung nghiên cứu

Kiến thức cơ bản:

– Trình bày khái niệm chính trị và hệ thống chính trị.

– Nêu các đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay.

– Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị hiện nay.

2 / Kiến thức ứng dụng:

– Phân tích, đánh giá việc thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

– Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng hệ thống chính trị theo đường lối của Đảng.

Xem thêm  Tháp nhu cầu của Maslow - Tổng quan, phân tích và ví dụ

Chủ đề 5: Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Hướng dẫn nội dung nghiên cứu

Kiến thức cơ bản:

– Giải thích khái niệm an sinh xã hội.

– Nêu rõ quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới.

2 / Kiến thức ứng dụng:

– Những thành tựu quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới.

– Những thách thức hiện nay về an sinh xã hội.

– Đề xuất giải pháp.

– Liên hệ bản thân.

Trên đây là những chia sẻ về luận văn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Hi vọng các bạn sẽ chọn được đề tài phù hợp và đạt điểm cao. Bên cạnh đó, Thesis 99 hiện đang cung cấp DỊCH VỤ VIẾT NGHIÊN CỨU CHO THUÊ Nếu bạn gặp khó khăn với bài luận đường lối cách mạng của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng dẫn cách làm tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hướng dẫn cách làm tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hướng dẫn cách làm tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hướng dẫn cách làm tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-12 22:20:08. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post