Tin Tức

Hàng hóa sức lao động là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động

Trong bất kỳ xã hội nào, sức lao động hàng hoá cũng được coi là một loại hàng hoá đặc biệt, là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình sản xuất. Đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự vận hành và phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là ngành sản xuất. Bài viết này sẽ làm rõ hơn về bản chất của Hàng hóa của sức lao động là gì?liên hệ với hàng lao động tại việt nam.

Học thuyết của C.Mác về hàng hóa sức lao động

Để người đọc hiểu rõ khái niệm “Sức lao động hàng hoá là gì?, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu từng khái niệm: Hàng hóa; lực lượng lao động.

Hàng hóa là gì?

Hàng hoá thông thường được định nghĩa là sản phẩm của sức lao động. Có thể đáp ứng và thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người thông qua các hình thức trao đổi, mua bán.

Sức lao động là gì?

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, sức lao động là toàn bộ năng lực (bao gồm cả thể chất, trí tuệ và tinh thần) tồn tại ở một người và được người đó sử dụng vào sản xuất và tạo ra giá trị. thặng dư nhất định.

Nói cách khác, sức lao động là sức lao động của con người, là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình sản xuất và là lực lượng sản xuất sáng tạo của xã hội. Tuy nhiên, sức lao động chỉ là khả năng lao động, còn sức lao động là sự tiêu hao sức lao động thực tế.

Sức lao động hàng hoá là gì?

Sức lao động hàng hoá là một loại Các mặt hàng những tính chất đặc biệt gắn liền với sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế.

Sức lao động trở thành hàng hoá là điều kiện chủ yếu quyết định sự hình thành kinh tế tư bản chủ nghĩa. Nơi giá trị sức lao động được trao đổi trên cơ sở “thuận mua vừa bán” thông qua hợp đồng. Đây là một bước tiến dài về quyền tự do cá nhân của con người và đánh dấu sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

hang_hoa_suc_lao_dong_la_gi_luanvan99
Khái niệm sức lao động hàng hoá là gì?

Điều kiện để biến sức lao động thành hàng hoá

Trong bất kỳ xã hội nào, lao động là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Nhưng không phải lúc nào sức lao động cũng là hàng hóa. Để sức lao động trở thành hàng hoá thì phải thoả mãn hai điều kiện sau:

  • Thứ nhất, người lao động được tự do về vật chất, có khả năng chiếm lĩnh sức lao động của mình và có quyền bán sức lao động của mình như một loại hàng hóa ra thị trường. Muốn vậy, người lao động phải có quyền làm chủ quyền lực của mình.
  • Thứ hai, người lao động bị tước bỏ mọi tư liệu sản xuất, lúc này họ trở thành “người vô sản”, không thể tự mình sản xuất và tạo ra giá trị. Vì vậy, để tồn tại, người lao động buộc phải bán sức lao động của mình.

Khi thoả mãn hai điều kiện trên thì sức lao động trở thành hàng hoá trên thị trường.

xem thêm:

➢ Kho tổng hợp các chuyên đề tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin hay nhất

Hai thuộc tính của sức lao động hàng hoá là gì?

Tai sao noi Sức lao động có phải là hàng hoá đặc biệt không? Hai thuộc tính của hàng hóa sẽ trả lời câu hỏi này:

1. Giá trị hàng hoá và sức lao động

Cũng như các hàng hoá khác, giá trị sức lao động hàng hoá được xác định bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Sức lao động là năng lực sản xuất của người lao động. Vì vậy, để duy trì và tái sản xuất sức lao động, người lao động cần tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định bao gồm: ăn, ngủ, ở, học nghề … Vì vậy, giá trị của hàng hoá sức lao động có thể được đo lường gián tiếp bằng giá trị những phương tiện sinh sống cần thiết để tái sản xuất sức lao động.

Xem thêm  Chiết khấu thương mại là gì? Nguyên tắc chiết khấu thương mại hiện nay

Không giống như hàng hóa thông thường, hàng hóa sức lao động bao gồm yếu tố tinh thần và yếu tố lịch sử của từng quốc gia, từng phong tục tập quán từng thời kỳ, trình độ văn minh, điều kiện địa lý, khí hậu, quá trình hình thành giai cấp công nhân. Điều này thể hiện ở chỗ, ngoài nhu cầu vật chất, người lao động còn mong muốn được thoả mãn những nhu cầu về tinh thần như vui chơi, giải trí, học tập, tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hoá… đã được phân tích rất kỹ trong hệ thống cấp bậc nhu cầu của Maslow. Tuy nhiên, ở một quốc gia và giai đoạn lịch sử nhất định, phương tiện sinh sống cần thiết có thể được xác định dựa trên ba yếu tố:

  • Thứ nhất: Giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết đủ để duy trì sức lao động của người lao động.
  • Thứ hai: Chi phí đầu tư vào học nghề cho người lao động
  • Thứ ba: Giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết đáp ứng nhu cầu gia đình của người lao động

2. Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động

Cũng như các hàng hoá khác, giá trị sử dụng của sức lao động hàng hoá chỉ được biểu hiện thông qua tiêu dùng. Tức là quá trình người lao động thực hiện lao động sản xuất. Ngoài ra, giá trị sử dụng sức lao động còn có những đặc điểm riêng:

  • Tính năng cơ bản nhất của giá trị sử dụng của sức lao động hàng hoá So với các hàng hoá khác, khi tiêu dùng, nó tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân sức lao động mà phần lớn là giá trị thặng dư. Như vậy, sức lao động hàng hoá có thuộc tính là nguồn gốc của giá trị. Đây là mấu chốt để giải quyết các mâu thuẫn của xã hội tư bản. Tiền chỉ trở thành tư bản khi sức lao động trở thành hàng hóa.
  • Con người là chủ thể của sức lao động hàng hoá, vì vậy đặc điểm tâm lý, kinh tế, xã hội của người lao động quyết định việc cung cấp sức lao động cho thị trường.

phan_biet_hang_hoa_suc_lao_dong_va_hang_hoa_thong_thuong
Phân biệt hàng hoá sức lao động và hàng hoá thông thường

Luận văn 99 là đơn vị uy tín hoạt động trong lĩnh vực Viết thuê, viết thuê luận văn các cấp. Nếu bạn gặp khó khăn với bài luận của mình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chi tiết dịch vụ XEM TẠI ĐÂY!

Thị trường hàng hóa sức lao động ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng thị trường lao động Việt Nam

Ở Việt Nam, sức lao động chính thức được thừa nhận là hàng hóa từ năm 1986. Việc xây dựng thị trường sức lao động luôn được chú trọng. Nhà nước đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó hàng hóa sức lao động là trọng tâm quyết định đối với sự phát triển của kinh tế công nghiệp và kinh tế thị trường.

Tình hình cung ứng lao động

Cung lao động là toàn bộ lượng lao động mà con người đưa vào thị trường sản xuất. Cung lao động được xem xét trên hai phương diện: số lượng và chất lượng

  • Về số lượng: Việt Nam có nguồn lao động trẻ và dồi dào. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến cuối năm 2010, Việt Nam có gần 87 triệu công dân, trong đó có gần 50 triệu công dân trong độ tuổi lao động, bình quân hàng năm tăng 2,3% so với mức tăng trưởng. tăng dân số là 1,7%. Như vậy, mỗi năm chúng ta có thêm 1,3 – 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là hệ quả của việc bùng nổ dân số những năm trước đây. Sự phân bố lao động không đồng đều giữa các vùng, các thành phần kinh tế, lao động tập trung ở khu vực thành thị và các thành phố lớn. Lực lượng lao động này trở thành một áp lực lớn cho vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người dân.
  • Về chất lượng: Nhờ sự nỗ lực của Nhà nước và Chính phủ, từ năm 1996 đến nay, chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. Công nhân lành nghề, kiến ​​thức và kỹ năng cũng ngày càng được nâng cao. Ưu điểm của người lao động Việt Nam là luôn cần cù, chịu khó, sáng tạo, tay nghề cao, nhạy bén, tiếp thu nhanh khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chất lượng lao động của nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. . Sức khỏe và thể lực của người lao động Việt Nam còn kém xa so với các nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ngoài ra, ý thức kỷ luật của người lao động chưa cao do xuất thân từ nông nghiệp nên vẫn mang lối sản xuất tiểu nông.
Xem thêm  Du Lịch Sinh Thái Là Gì? Tổng Quan Về Du Lịch Sinh Thái Ở Việt Nam

Tình hình nhu cầu lao động

Cầu lao động là nhu cầu về sức lao động của một quốc gia, một địa phương, một ngành trong một khoảng thời gian xác định. Nhu cầu này được phản ánh qua khả năng thuê lao động trên thị trường lao động.

Thất nghiệp và thiếu việc làm luôn là áp lực lớn đối với một quốc gia, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ban, ngành cùng với các chính sách của Chính phủ.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về lực lượng lao động trong độ tuổi các năm 2008, 2009, 2010 (%)

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,38, 2,90, 2,88

Tỷ lệ thiếu việc làm: 5,10, 5,61, 3,57

Tiền lương của người lao động không phản ánh đúng giá trị sức lao động, không phản ánh quan hệ cung cầu trên thị trường. Tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ lạm phát, tiền lương tối thiểu còn thấp nên người lao động chưa thể đáp ứng đủ điều kiện sống cần thiết để tái sản xuất sức lao động.

Thị trường xuất khẩu lao động

Trong những năm gần đây, nhờ mở cửa với thế giới, thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam ngày càng phát triển. Tạo điều kiện cho người lao động sang các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, … các nước trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á tìm kiếm việc làm với mức lương và phúc lợi tốt hơn. Tuy nhiên, đây là những thị trường khó tính, yêu cầu khắt khe về trình độ ngoại ngữ, kiến ​​thức và kỹ năng nên Việt Nam cần cố gắng rất nhiều.

hang_hoa_suc_lao_dong_o_viet_nam_luanvan99
Thực trạng thị trường lao động Việt Nam

Giải pháp phát triển hàng hóa sức lao động ở Việt Nam

Giải pháp về phát triển cung ứng lao động

Cần quan tâm hơn nữa trong công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, tay nghề của người lao động. Tập trung phát triển hệ thống trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, … ưu tiên các ngành mũi nhọn phát triển bền vững như năng lượng, vi điện tử, tự động hóa, … Định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ sớm, chính sách thu hút và đãi ngộ người lao động , khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức cá nhân tham gia đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động.

Xem thêm  Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Giải pháp phát triển nhu cầu lao động

Vấn đề cấp thiết đặt ra là giải quyết việc làm cho người lao động và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống, là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế

Tăng tỷ lệ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tập trung đầu tư chiều sâu, công nghệ hiện đại. Từ đó, thu hút vốn đầu tư, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với nước ngoài, xây dựng quan hệ hợp tác cùng phát triển để tạo nguồn xuất khẩu lao động tại chỗ, phát triển thị trường xuất khẩu lao động sang các khu vực, thị trường khác, ….

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền công

Bảo đảm đời sống người lao động, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu, tạo điều kiện cho người lao động chuyên tâm lao động sản xuất. Nhà nước cần quan tâm đến chế độ tiền lương của người lao động, tăng mức lương cơ bản cho người lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có chính sách quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các cuộc thi trong nội bộ công ty, chính sách khen thưởng và giờ giấc làm việc hợp lý. .

Giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò quản lý của Nhà nước

Hoàn thiện môi trường pháp lý, gắn cải cách tiền lương với cải cách kinh tế, tạo sự liên kết giữa các thị trường để cùng phát triển

Sự phân bố lại dân cư và lao động. Mở mới các nhà máy, xí nghiệp ở các khu vực kinh tế kém phát triển để cân đối các thành phần kinh tế, thu hút lao động, giảm áp lực cho các thành phố lớn.

Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường lao động. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng người lao động. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thuê mướn lao động, chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Hy vọng bài viết đã giải đáp được thắc mắc của bạn về bản chất của Hàng hóa của sức lao động là gì? và thực trạng thị trường lao động trên thị trường lao động Việt Nam. Chúc bạn học tốt!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hàng hóa sức lao động là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hàng hóa sức lao động là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hàng hóa sức lao động là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hàng hóa sức lao động là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 02:30:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button