Hàng hóa là gì? Lý luận về mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

Hàng hóa là một trong những phạm trù quan trọng của lịch sử. Hiểu biết về Bản chất của hàng hoá là gì? sẽ là tiền đề để chúng ta nắm bắt những quy luật quan trọng liên quan đến kinh tế, chính trị. Để hiểu rõ hơn những nội dung liên quan đến hàng hóa như khái niệm, tính chất của hàng hóa và mối quan hệ của chúng, hãy cùng Luận văn 99 theo dõi bài viết sau đây.

Hàng hóa là gì?

Trong lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội, chúng ta đã và đang trải qua hai hình thức tổ chức kinh tế là sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hóa. Và phạm trù lịch sử “Các mặt hàng“tồn tại trong sản xuất hàng hoá. Về bản chất, hàng hoá dùng để chỉ mọi vật chất có giá trị nội tại riêng, thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và có thể chuyển hoá thành tiền hoặc các hàng hoá, dịch vụ khác thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hoá là sản phẩm của lao động, hàng hoá có thể được sử dụng bởi một cá nhân hoặc một nhóm người.

Các mặt hàng có thể chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên các tiêu thức khác nhau như: hàng hữu hình (lương thực, thực phẩm, sắt thép, máy móc …); hàng hóa vô hình (dịch vụ vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ bác sĩ, giáo viên, nghệ sĩ …); hàng hóa nói chung; hàng hóa đặc biệt; các mặt hàng thiết yếu…

Trong Kinh tế chính trị Mác – Lênin, hàng hóa (tiếng Anh: Commodity) được định nghĩa là sản phẩm của lao động thông qua các hoạt động trao đổi, mua bán. Hàng hóa là một vật thể bên ngoài chúng ta, nó có thể là những sản phẩm hữu hình như sắt thép, sách vở, phương tiện đi lại… hoặc những sản phẩm vô hình như sức lao động. Marx cũng cho rằng, hàng hóa trước hết là một vật thể có hình dạng và khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua các thuộc tính của nó.

Khi vật trở thành hàng hoá phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Các tiện ích như tiện ích, tiện lợi cho người sử dụng.
  • Giá trị kinh tế, tức là hao phí lao động hoặc hao phí lao động để sản xuất ra một sản phẩm.
  • Sự hạn chế để có được nó hoặc sự khan hiếm.

hang_hoa_la_gi_luanvan99
Khái niệm hàng hóa là gì?

Bài cùng thể loại:

➣ Tiểu luận Kinh tế Chính trị Mác-Lênin: Hướng dẫn Viết & Đề mẫu

Hai thuộc tính cơ bản của hàng hoá

Hàng hóa có hai thuộc tính cơ bản: giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa. Có một mối quan hệ ràng buộc giữa hai thuộc tính này. Nếu thiếu một thuộc tính hoặc nguyên liệu thì đối tượng đó sẽ không phải là hàng hóa. Hai thuộc tính cơ bản của hàng hoá cụ thể như sau:

Giá trị sử dụng của hàng hoá là gì?

Giá trị sử dụng của hàng hoá là công dụng của sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.

Ví dụ: giá trị sử dụng của gạo là để ăn, máy móc thiết bị dùng để sản xuất,… Mỗi vật có một hay nhiều thuộc tính tự nhiên khác nhau nên cũng có nhiều giá trị sử dụng hoặc công dụng khác nhau. chẳng hạn như gạo được dùng để nấu cơm hoặc dùng làm nguyên liệu nấu rượu, cồn y tế, v.v.

Giá trị sử dụng của một đồ vật không phải phát hiện hết ngay mà có thể được phát hiện dần dần theo sự phát triển của khoa học công nghệ.

Giá trị sử dụng của hàng hóa được quyết định bởi các thuộc tính tự nhiên của đối tượng hàng hóa. Do đó, giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn.

Xem thêm  Thương mại quốc tế là gì? Các nhân tố tác động tới thương mại quốc tế

Giá trị sử dụng chỉ được biểu hiện khi con người sử dụng, tiêu dùng hàng hoá.

Ở thời đại nào con người cũng cần có những giá trị sử dụng khác nhau của hàng hoá để thoả mãn những nhu cầu đa dạng của mình.

Khi một vật trở thành hàng hoá thì vật đó phải có giá trị sử dụng. Tuy nhiên, không phải bất cứ thứ gì có giá trị sử dụng đều được coi là hàng hóa. Ví dụ, không khí là thứ rất quan trọng đối với con người nhưng nó không phải là hàng hóa. Khi một vật muốn trở thành hàng hoá thì giá trị sử dụng của nó là vật được sản xuất ra để mua bán, trao đổi tức là vật đó cần phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hóagiá trị sử dụng là đối tượng của giá trị trao đổi.

Gia_tri_su_dung_cua_hang_hoa_la_gi_luanvan99Giá trị sử dụng của hàng hóa

Giá trị hàng hóa là gì?

Để hiểu được giá trị của hàng hoá cần phải thông qua giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi Đầu tiên là mối quan hệ định lượng, tỷ lệ mà giá trị sử dụng của một hàng hóa được trao đổi lấy giá trị sử dụng của hàng hóa khác, một mối quan hệ luôn thay đổi theo thời gian và địa điểm. .

Hãy xem xét ví dụ:

Ta lấy 1m vải đổi lấy 10k gạo. Câu hỏi đặt ra là tại sao vải và gạo là hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau nhưng lại có thể trao đổi với nhau theo những tỷ lệ nhất định?

Cơ sở chung để trao đổi hai hàng hoá này là chúng đều là sản phẩm của lao động. Để sản xuất ra vải và gạo, các thợ thủ công và nông dân dần dần phải sử dụng lao động để sản xuất ra chúng. Do đó, giá nhân công là cơ sở chung để so sánh vải và gạo và trao đổi với nhau. Vải thiều và gạo được trao đổi theo một tỷ lệ nhất định (1m vải = 10kg gạo) vì lao động hao phí để sản xuất 1m vải bằng lao động hao phí để sản xuất 10kg gạo.

Giả sử hai người A và B đều có nhu cầu về cơm ăn, áo mặc nhưng A chỉ sở hữu vải và B chỉ sở hữu gạo thì những nhu cầu trên sẽ là tiền đề để người A và người B trao đổi hàng hóa. vải và gạo) với nhau. Và trong trường hợp này, tỷ giá hối đoái sẽ được xác định dựa trên các yếu tố như vị trí, thói quen tâm lý, nhu cầu bức thiết, quy định của xã hội. Và như vậy chúng ta có thể rút ra kết luận rằng tỷ giá hối đoái sẽ là ngẫu nhiên, hoàn toàn tương đối nhưng có sự ổn định nhất định.

Nhờ cơ sở chung của chi phí lao động và nhu cầu của con người, Các mặt hàng có thể trao đổi với nhau. Về bản chất, khi con người trao đổi hàng hoá là trao đổi sức lao động của mình được kết tinh bên trong hàng hoá đó. Và như vậy chúng ta có thể nói rằng cơ sở chung của trao đổi là lao động được sử dụng lãng phí để sản xuất ra hàng hoá đó đồng thời tạo ra giá trị của hàng hoá đó. Bản chất của giá trị là sức lao động, do đó sản xuất ra sản phẩm nào càng sử dụng nhiều lao động thì giá trị của sản phẩm đó càng cao và ngược lại, sản phẩm nào không có sức lao động của người sản xuất thì sản phẩm đó không có giá trị.

gia_tri_hang_hoa_la_gi_luanvan99
Giá trị trao đổi của hàng hóa

Từ những điều trên, chúng ta có thể rút ra kết luận giá trị hàng hóa Lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá, và lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá là thước đo giá trị của hàng hoá đó. Và lượng lao động sử dụng để sản xuất hàng hóa đó được tính bằng thời gian lao động.

Xem thêm  Chiến lược kinh doanh quốc tế là gì? Cơ sở lý luận về chiến lược KDQT

Lượng giá trị của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động cần thiết về mặt xã hội. Thời gian lao động cần thiết cho xã hội là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hoá nhất định trong điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với trình độ bình quân, cường độ lao động bình quân. trung bình và một mức thiết bị trung bình trong xã hội đó. Chỉ thời gian lao động cần thiết cho xã hội hoặc lượng lao động cần thiết cho xã hội hoặc để sản xuất ra một hàng hóa mới xác định được số lượng giá trị của nó.

Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá là gì?

Hai thuộc tính cơ bản của hàng hoá có mối quan hệ mật thiết với nhau, vừa thống nhất nhưng đồng thời cũng mâu thuẫn với nhau:

Sự nhất quán của hai thuộc tính hàng hóa:

Hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị hàng hoá cùng tồn tại song song trong một loại hàng hoá. Nếu vật có giá trị sử dụng nhưng không có giá trị thì không được coi là hàng hóa. Ngược lại, vật có giá trị nhưng không có giá trị sử dụng thì không thể trở thành hàng hóa.

Sự đối lập của hai thuộc tính hàng hóa:

Thứ nhất, về giá trị sử dụng, hàng hoá có phẩm chất khác nhau (vải, sắt, v.v.). Ngược lại, với tư cách là giá trị, hàng hóa đồng nhất về chất, tức là kết tinh của lao động. Thứ hai, quá trình hiện thực hóa giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa có sự tách biệt về không gian và thời gian. Giá trị của sản phẩm được thực hiện trong lĩnh vực lưu thông và được thực hiện trước, còn giá trị sử dụng được thực hiện sau trong quá trình tiêu dùng.

Người sản xuất quan tâm đến giá trị, nhưng để đạt được mục đích giá trị thì phải quan tâm đến giá trị sử dụng. Ngược lại, người sử dụng quan tâm đến giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình, nhưng để đạt được điều này thì họ phải trả giá trị cho người sản xuất. Nếu không, giá trị của hàng hóa sẽ không có giá trị sử dụng. Xung đột giữa giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa được coi là nguyên nhân của khủng hoảng sản xuất thừa.

Bạn đang làm tiểu luận triết học, tiểu luận kinh tế – chính trị Mác – Lênin? Không có thời gian để viết luận? Bạn không tự tin rằng mình có thể tự mình hoàn thành tốt bài luận? Tham khảo dịch vụ viết luận văn của Luận văn 99 để được tư vấn – hỗ trợ ngay!

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa, vậy tại sao hàng hóa lại có hai thuộc tính? Sở dĩ một hàng hoá có hai thuộc tính là vì lao động của người sản xuất hàng hoá đó là lưỡng tính.

Karl Marx Hãy là người đầu tiên để tìm hiểu tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. Theo ông, tính hai mặt này là: lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

Lao động cụ thể

Theo C.Mác, lao động cụ thể được hiểu là lao động có ích trong một hình thức cụ thể của những nghề chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có đối tượng lao động, phương tiện, phương pháp, mục tiêu và kết quả lao động riêng.

Xem thêm  Quy phạm pháp luật là gì? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật

Ví dụ:

Lao động của người nông dân sản xuất ra lúa và ngô, và lao động của người thợ may là quần áo.

Tinh_hai_mat_cua_lao_dong_san_xuat_hang_hoa_luanvan99
Lao động cụ thể

Mỗi giá trị sử dụng đều do một lao động cụ thể tạo ra, đồng thời, càng lao động cụ thể thì càng tạo ra nhiều loại giá trị sử dụng khác nhau. Lao động cụ thể tạo thành hệ thống phân công lao động xã hội. Nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ, các hình thức lao động cụ thể ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động xã hội.

Lao động bê tông là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào. Nó là một danh mục vĩnh viễn tồn tại gắn liền với một vật phẩm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hình thức lao động cụ thể có thể khác nhau.

Có thể bạn quan tâm:

➢ Hàng hóa của sức lao động là gì? Lý thuyết của Marx về hàng hóa sức lao động

Lao động trừu tượng

Cũng theo C.Mác, lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất ra một loại hàng hóa, không phụ thuộc vào hình thức cụ thể của nó mà chỉ dựa trên cơ sở tiêu dùng trí não, thần kinh và cơ bắp của con người nói chung. Mọi người. Nói cách khác, lao động trừu tượng cũng có thể hiểu là lao động hao phí đồng nhất của con người.

Ví dụ:

Lao động của người nông dân và người thợ may, bỏ qua những khác biệt về lao động cụ thể, là lao động để sản xuất hàng hóa giữa người thợ may và người nông dân phải hao phí sức lao động của con người như: trí não, sức cơ và sức thần kinh.

Theo quan điểm sinh lý, lao động là hao phí sức lực của con người. Tuy nhiên, không phải mọi hao phí sinh lý của lao động đều là lao động trừu tượng. Lao động trừu tượng tồn tại trong nền sản xuất hàng hóa, vì mục đích của sản xuất là trao đổi. Từ đó nảy sinh nhu cầu cắt giảm lao động cụ thể, vốn khác xa nhau đến mức không thể so sánh chúng với một loại lao động đồng nhất, có thể trao đổi được, tức là lao động trừu tượng.

Lao động trừu tượng tạo ra giá trị, làm cơ sở cho sự bình đẳng trong trao đổi. Nếu không có sản xuất hàng hoá, không có trao đổi thì không cần quy lao động cụ thể và trừu tượng. Như vậy, lao động trừu tượng là một phạm trù lịch sử độc đáo của sản xuất hàng hoá.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Khái niệm hàng hóa là gì? cũng như nội dung các thuộc tính cơ bản của hàng hoá. Việc hiểu rõ thuộc tính, bản chất của hàng hoá là tiền đề để có thể đạt được hiệu quả trong quá trình trao đổi, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hàng hóa là gì? Lý luận về mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hàng hóa là gì? Lý luận về mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hàng hóa là gì? Lý luận về mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hàng hóa là gì? Lý luận về mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 14:24:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post