Giai cấp là gì? Tìm hiểu nguồn gốc và kết cấu của giai cấp

Khi chúng ta nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội, chúng ta thường nghe nói đến khái niệm giai cấp. Cụ thể, trong xã hội có giai cấp sẽ bao gồm giai cấp thống trị và giai cấp (giai cấp) bị trị. Giai cấp bị trị bị giai cấp thống trị chiếm đoạt không chỉ về thành quả lao động, của cải xã hội mà cả về chính trị, xã hội và tinh thần. Dẫn đến đấu tranh giai cấp. Vì thế Đẳng cấp là gì? Nguồn gốc và cấu tạo của giai cấp được hình thành như thế nào? Cuộc đấu tranh giai cấp là như thế nào? Hãy cùng Đề 99 tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn nhé!

Khái niệm giai cấp là gì?

Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, các giai cấp xã hội được hình thành một cách khách quan gắn với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất. Lê-nin lớp xác định trong tác phẩm “Sáng kiến ​​tuyệt vời” như sau:

Lớp là những nhóm người lớn với những vị trí khác nhau trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Họ có sự khác nhau về tư liệu sản xuất, tổ chức lao động xã hội dẫn đến sự khác nhau về phương thức hưởng thụ và phân chia của cải xã hội. Giai cấp là một phạm trù lịch sử.

period_cap_la_gi_luanvan99
Đẳng cấp là gì?

Bài viết liên quan:

Triết học là gì? Khái niệm cơ bản của triết học

Nguồn gốc và cấu trúc của lớp

Nguồn gốc lớp học

Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định, sự phân lớp xã hội thành các giai cấp do các nguyên nhân kinh tế. Theo đó, khi xã hội ngày càng phát triển thì việc sử dụng các công cụ bằng kim loại đã giúp tăng năng suất lao động, kéo theo sự phân bố lại lao động như lao động chân tay, lao động trí óc,… Với lực lượng này, phương thức lao động chung không còn thích hợp nhưng được thay thế bằng các hình thức sản xuất chung. Tư liệu sản xuất và sản phẩm sản xuất ra trở thành tài sản riêng thay vì tài sản chung như trước đây. Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất xuất hiện và thay thế sở hữu công xã. Sở hữu tư nhân ra đời dẫn đến bất bình đẳng về tài sản, từ đó xã hội chia thành các nhóm lớp chia thành giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.

Như vậy, cơ sở trực tiếp của sự hình thành giai cấp là sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

Lớp được hình thành theo hai cách:

Thứ nhất, có sự phân chia trong công xã thành những người cai trị và cai trị.

Xem thêm  Marketing xã hội là gì? Các giai đoạn trong quá trình marketing xã hội

Thứ hai, tù binh bị bắt trong các cuộc chiến giữa các bộ tộc không bị giết mà bị biến thành nô lệ.

Nô lệ là một hình thức của chế độ nô lệ lớp Đầu tiên trong lịch sử, tiếp theo là chế độ phong kiến ​​và chế độ tư bản, được coi là bước phát triển cuối cùng và cao nhất của xã hội có giai cấp.

source_goc_cua_giai_cap_luanvan99
Nguồn gốc của lớp

Cấu trúc lớp là gì?

Mỗi kiểu xã hội sẽ có cơ cấu giai cấp xã hội riêng, mỗi cơ cấu sẽ bao gồm 02 giai cấp cơ bản, một số giai cấp không cơ bản và một giai cấp trung gian. Khi các hình thái kinh tế – xã hội này bị thay thế bằng các hình thái kinh tế – xã hội khác thì cơ cấu giai cấp cũng thay đổi theo. Trong đó:

02 giai cấp cơ bản là 02 giai cấp xuất hiện và tồn tại gắn liền với phương thức sản xuất thống trị của xã hội. Sự đối kháng giữa hai giai cấp này thể hiện mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất.

Kế bên lớp về cơ bản là giai cấp không cơ bản, trong xã hội chiếm hữu nô lệ, có thể là nông dân ít ruộng đất. Trong xã hội phong kiến ​​là các giai cấp nô lệ và chủ nô là tàn dư của xã hội cũ. Trong xã hội tư bản, họ là giai cấp địa chủ với tư cách là tàn dư, giai cấp nông dân.

Tầng lớp trung lưu là giới trí thức làm việc chủ yếu bằng trí óc. Họ không phải là một giai cấp và được hình thành từ các giai cấp khác nhau để phục vụ các giai cấp khác nhau.

Phân tích Cấu trúc lớp học và sự thay đổi giai cấp giúp chúng ta hiểu rõ vị trí, vai trò và thái độ chính trị của mỗi giai cấp trong sự vận động lịch sử, nhất là trong cuộc đấu tranh thời đại ngày nay.

Thesis 99 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực viết tiểu luận, luận văn. Nếu bạn đang cần hỗ trợ về bài tiểu luận Triết học của mình, hãy liên hệ với chúng tôi! Thông tin chi tiết về dịch vụ có thể tham khảo tại:

https://luanvan99.com/dich-vu-viet-thue-tieu-luan-bid9.html

Đấu tranh giai cấp là gì?

Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp có lợi ích đối lập nhau. Đây là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có phân chia giai cấp.

Đấu tranh giai cấp thúc đẩy sự phát triển của xã hội có các giai cấp đối kháng. Thông qua quá trình đấu tranh giai cấpGiải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới và quan hệ sản xuất cũ, chuyển từ hệ thống xã hội lạc hậu sang hệ thống xã hội mới cao hơn.

Cuộc đấu tranh giai cấp còn đem lại sự cải thiện toàn diện cho đời sống xã hội. Theo đó, khi quan hệ sản xuất lỗi thời mâu thuẫn với lực lượng sản xuất và biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp cách mạng đại diện cho phương thức sản xuất mới và giai cấp bóc lột. Mâu thuẫn này chỉ được giải quyết bằng các cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp cách mạng và quần chúng bị bóc lột mà đỉnh cao là cách mạng xã hội. Thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới, tạo điều kiện cho nền sản xuất xã hội phát triển, từ đó thúc đẩy đời sống xã hội phát triển.

Cuộc đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao là thời kỳ cách mạng là đòn bẩy làm thay đổi hình thái kinh tế – xã hội. Vì vậy, đấu tranh giai cấp được coi là động lực trực tiếp của lịch sử các xã hội có lớp. Khi quan hệ sản xuất không còn tương thích với lực lượng sản xuất thì nó trở thành gông cùm của lực lượng sản xuất, dẫn đến khủng hoảng làm tiêu vong lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này không tự động thay đổi mà cần được thực hiện thông qua các cuộc đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội. Sự vận động nội tại của phương thức sản xuất quyết định sự phát triển của toàn xã hội.

Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân Việt Nam

gia_cap_cong_nhan_viet_nam_luanvan99
Giai cấp công nhân việt nam

Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân là cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng trong lịch sử loài người. Đây là phương tiện tất yếu để giải phóng giai cấp, một thứ tất yếu để giải phóng toàn xã hội khỏi ách áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị. Khi nào đấu tranh giai cấp Sự phát triển dẫn đến thắng lợi của cách mạng vô sản ở những điểm yếu nhất của chủ nghĩa tư bản là điều kiện khách quan và chủ quan để giành chính quyền.

Sau khi giành chính quyền, cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân vẫn chưa kết thúc mà tiếp tục diễn ra phức tạp trong điều kiện mới. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh giai cấp công nhân chuyển mục tiêu từ nắm chính quyền sang tăng cường sức mạnh của nhân dân lao động để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội diễn ra toàn diện trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa – tư tưởng và xã hội. Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể giành được thắng lợi khi giai cấp công nhân lãnh đạo quần chúng nhân dân xây dựng thành công phương thức sản xuất mới, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội tạo ra năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản (theo Lê-nin). ).

Ở Việt Nam, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong xã hội luôn tồn tại các giai cấp và mâu thuẫn giai cấp lâu đời. Vì vậy, đấu tranh giai cấp là một thực tế khách quan khó tránh khỏi. Đấu tranh giai cấp ở nước ta là cuộc đấu tranh dưới nhiều hình thức, giữa một bên là quần chúng lao động và các lực lượng xã hội, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội bình đẳng, thống nhất do Đảng lãnh đạo. Một mặt có các thế lực thù địch, phần tử chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản cũng là biểu hiện của cuộc đấu tranh lớp trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Đây là cuộc đấu tranh giữa nhân tố thúc đẩy đất nước phát triển theo định hướng chủ nghĩa xã hội và nhân tố vận động theo định hướng tư bản chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh này vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến tư tưởng và trật tự xã hội.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Đẳng cấp là gì? cũng như những kiến ​​thức liên quan đến sự hình thành và đấu tranh giai cấp theo tiến trình lịch sử. Luận văn 99 mong rằng những chia sẻ này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu viết Tiểu luận triết học.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Giai cấp là gì? Tìm hiểu nguồn gốc và kết cấu của giai cấp❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Giai cấp là gì? Tìm hiểu nguồn gốc và kết cấu của giai cấp” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Giai cấp là gì? Tìm hiểu nguồn gốc và kết cấu của giai cấp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Giai cấp là gì? Tìm hiểu nguồn gốc và kết cấu của giai cấp” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 08:00:41. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post