Giá thành sản phẩm là gì? Phân loại và vai trò của giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai thuật ngữ kế toán được sử dụng rất phổ biến. Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu giá thành sản xuất là gì. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thuật ngữ còn lại, Giá thành sản phẩm là bao nhiêu? Phân loại, chức năng và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

Giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành sản phẩm là một thuật ngữ kế toán đề cập đến tổng chi phí liên quan đến việc tạo ra một sản phẩm và chuẩn bị bán nó. Trong quá trình sản xuất, giá sản phẩm là các chi phí bao gồm chi phí nguyên vật liệu, lao động và chi phí sản xuất chung. Trong bán lẻ, chi phí sản phẩm có thể bao gồm chi phí liên quan đến nhà cung cấp, cộng với bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc dự trữ sản phẩm.

gia_thanh_san_pham_la_gi_luanvan99
Khái niệm giá thành sản phẩm là gì?

Bạn đang chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm? Bạn cần giúp đỡ hoặc không có nhiều thời gian để làm tốt bài luận của mình? Tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thuê của chúng tôi để nhận được sự trợ giúp từ các chuyên gia am hiểu & giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về dịch vụ viết thuê luận văn, truy cập:

https://luanvan99.com/viet-thue-luan-van-thac-si-bid5.html

Bản chất của giá thành sản phẩm

Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất chỉ là một mặt của giá thành. Để đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra phải được xem xét trong mối quan hệ với mặt thứ hai của quá trình kinh doanh là kết quả sản xuất thu được. . Mối quan hệ giữa hai mặt này đã hình thành nên tiêu chuẩn đánh giá giá thành sản phẩm.

Chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí lao động (cả lao động sống và lao động động vật) cùng với các chi phí khác được sử dụng cho mục đích sản xuất và hoàn thành một số lượng hàng hóa, dịch vụ hoặc dịch vụ nhất định. .

Sự khác biệt cơ bản giữa giá thành sản phẩm và giá thành được thể hiện ở:

 • Thứ nhất, chi phí sản xuất được tổng hợp vào giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, không phải mọi chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều được tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ.
 • Thứ hai, giá thành sản phẩm thể hiện lượng chi phí sản xuất để hoàn thành việc sản xuất một khối lượng hoặc một đơn vị sản lượng nhất định.
 • Thứ ba, giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong hệ thống chỉ tiêu quản lý của doanh nghiệp. Nó phản ánh kết quả sử dụng tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như tính đúng đắn của các giải pháp quản lý nhằm mục tiêu hạ giá thành, nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp.
Xem thêm  Chi phí sản xuất là gì? Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của chi phí sản xuất

Phân loại giá thành sản phẩm

phan_loai_gia_thanh_san_pham_luanvan99Phân loại giá thành sản phẩm

# 1 Phân loại chi phí sản phẩm theo thời gian chi phí

Theo thời điểm tính giá thành, ta có thể phân loại giá thành sản phẩm thành 03 loại: giá thành kế hoạch, giá thành tiêu chuẩn và giá thành thực tế. Việc phân loại giá thành sản phẩm này giúp doanh nghiệp hạch toán cụ thể cũng như quản lý tốt giá thành sản phẩm. Từ đó, tìm ra những biện pháp hữu hiệu để giảm giánâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

 • Chi phí kế hoạch: Là ước tính của các chi phí xác định trong mức chi phí cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm. Nó được xây dựng trên cơ sở số lượng sản phẩm kế hoạch và chi phí sản xuất kế hoạch.
 • Giá thành định mức: Là mức chi phí ước tính cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm được xác định trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật của sản xuất tại một thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch.
 • Giá thành thực tế: Là giá thành lại được kế toán xác định trên cơ sở chi phí sản xuất thực tế.

# 2 Phân loại chi phí sản phẩm theo phạm vi chi phí

Theo phạm vi chi phí phát sinh, ta lại có thể chia giá thành sản phẩm thành hai loại chính là chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ. Đặc biệt:

 • Chi phí sản xuất: Còn được gọi là chi phí nhà xưởng, nó bao gồm các chi phí liên quan đến việc sản xuất sản phẩm trong khuôn viên nhà máy. Bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phát sinh trong quá trình sản xuất …
 • Giá thành tiêu thụ: Là loại chi phí bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quản lý kinh doanh và chi phí bán hàng tính cho sản phẩm đó. Chi phí tiêu thụ hay còn được gọi là tổng chi phí.

Việc phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi chi phí phát sinh có vai trò giúp người quản lý doanh nghiệp nắm được kết quả kinh doanh của từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh.

Đối tượng tính giá thành sản phẩm là gì?

Theo định nghĩa đơn giản nhất, đối tượng tính giá thành sản phẩm là những sản phẩm, dịch vụ, công việc mà doanh nghiệp đã hoàn thành cần tính giá thành đơn vị và tổng giá thành.

Tương tự như khi xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất, việc xác định giá thành sản phẩm cũng cần căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất, khả năng, yêu cầu quản lý, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, tính chất của từng loại sản phẩm cụ thể …

doi_tuong_tinh_gia_thanh_san_pham_la_gi_luanvan99
Đối tượng tính giá thành sản phẩm là gì?

➢ Về tổ chức sản xuất:

 • Nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đơn chiếc thì đối tượng tính giá thành sản phẩm được xác định là từng sản phẩm mà doanh nghiệp đang sản xuất.
 • Nếu doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, đối tượng tgiá thành sản phẩm từng loại sản phẩm.
 • Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất nhiều loại sản phẩm với khối lượng sản xuất lớn thì mỗi loại sản phẩm là một đối tượng tính giá thành.
Xem thêm  Nghiên cứu marketing là gì? Quy trình nghiên cứu marketing chi tiết

➢ Về quy trình công nghệ:

 • Nếu doanh nghiệp sở hữu quy trình công nghệ giản đơn thì thành phẩm của quy trình công nghệ sẽ là đối tượng tính giá thành.
 • Nếu doanh nghiệp sở hữu công nghệ sản xuất phức tạp thì đối tượng tính
 • Giá thành sản phẩm có thể là thành phẩm giai đoạn và bán thành phẩm ở từng giai đoạn, thành phẩm lắp ráp hoàn chỉnh hoặc các chi tiết sản phẩm riêng lẻ, công nghệ cuối cùng và cả các bộ phận riêng lẻ.

Chức năng của giá thành sản phẩm là gì?

Hai chức năng cơ bản và quan trọng nhất của giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là bù đắp chi phí và định giá.

Đầu tiên, hàm bù đắp chi phí. Trong một doanh nghiệp, tất cả các chi phí phát sinh để hoàn thành một khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc dịch vụ phải được bù đắp bằng tiền thu được từ việc bán, bán sản phẩm, dịch vụ hoặc bán hàng. Dịch vụ. Sự bù đắp chi phí đầu vào đó chỉ đảm bảo quá trình tái sản xuất đơn giản. Mục đích của sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo bù đắp được mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất và có lãi.

Thứ hai, chức năng định giá. Giá bán sản phẩm, dịch vụ của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải phụ thuộc vào hai yếu tố chính là quy luật cung cầu của thị trường và sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và khách hàng. Thông qua hoạt động mua bán sản phẩm, doanh nghiệp nhận thấy được giá trị sử dụng của sản phẩm. Giá bán sản phẩm là biểu hiện của giá trị sản phẩm phải được xác định trên cơ sở giá thành sản xuất của sản phẩm.

chuc_nang_cua_gia_thanh_san_pham_la_gi_luanvan99
Chức năng của giá thành sản phẩm là gì?

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Về bản chất, giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất. Giá thành sản phẩm phản ánh kết quả kinh doanh. Trong khi đó, chi phí sản xuất phản ánh mặt lãng phí của sản xuất. Có thể nói, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giống nhau về chất vì cả hai đều thể hiện hao phí lao động (bao gồm cả lao động sống và lao động vật nuôi) mà doanh nghiệp đã bỏ ra bằng tiền. Bên cạnh đó, chúng khác nhau về chất.

Dưới góc độ của quá trình sản xuất, quá trình sản xuất là một quá trình liên tục, còn tính giá thành sản phẩm có tính chất chu kỳ và được thực hiện ở điểm cắt để so sánh giữa giá thành với khối lượng hay khối lượng sản phẩm. dịch vụ đã hoàn thành. Tại thời điểm lập chi phí, có thể có một lượng sản phẩm dở dang, nghĩa là sản phẩm đó sẽ chứa một lượng chi phí sản xuất được gọi là sản phẩm dở dang cuối kỳ. Tương tự, đầu kỳ có thể có một số khối lượng sản phẩm đã sản xuất ở kỳ trước nhưng chưa hoàn thành được chuyển sang kỳ này để sản xuất tiếp. Điều này có nghĩa là khối lượng sản phẩm này cũng sẽ chứa một lượng chi phí sản xuất – gọi là giá thành sản phẩm dở dang đầu kỳ. Do đó, chúng ta có thể lấy được giá sản phẩm Việc hoàn thành trong kỳ sẽ bao gồm việc kết chuyển chi phí sản xuất của kỳ trước và một phần chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ:

Xem thêm  Quản trị chiến lược là gì? Quy trình quản trị chiến lược trong doanh nghiệp

Giá thành toàn bộ sản phẩm = Sản xuất dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí phát sinh trong kỳ – Sản xuất dở dang cuối kỳ.

Tóm lại, trong kinh doanh, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Chi phí sản xuất là đầu vào, nguyên nhân dẫn đến đầu ra là giá thành sản phẩm. Do đó, việc tiết kiệm chi phí sản xuất sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm giá thành sản phẩm. Ngoài ra, chi phí sản xuất còn đóng vai trò là số liệu kế toán, là cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

Trên đây, Luận văn 99 đã chia sẻ đến bạn đọc khái niệm “Giá thành sản phẩm là bao nhiêu?cũng như khái quát chung về giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Hi vọng những thông tin được đề cập trong bài sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập nói chung và viết luận văn nói riêng. Đừng quên liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang gặp vấn đề với khóa luận kế toán của mình nhé! Giá thành của sản phẩm là bao nhiêu? Phân loại và vai trò của giá thành sản phẩm

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Giá thành sản phẩm là gì? Phân loại và vai trò của giá thành sản phẩm❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Giá thành sản phẩm là gì? Phân loại và vai trò của giá thành sản phẩm” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Giá thành sản phẩm là gì? Phân loại và vai trò của giá thành sản phẩm [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Giá thành sản phẩm là gì? Phân loại và vai trò của giá thành sản phẩm” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 07:32:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post