Tin Tức

Điểm hòa vốn là gì? Xác định điểm hòa vốn của doanh nghiệp

Để tránh rủi ro tối ưu khi tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, doanh nghiệp cần thực hiện phân tích hòa vốn. Đây là bước cần thiết để cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc và chính xác về những gì doanh nghiệp cần làm để thu hồi vốn. Nhưng mà Điểm hòa vốn là gì?? Bạn đã biết cách xác định điểm hòa vốn trong kinh doanh chưa? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật những vấn đề xoay quanh khái niệm này.

Điểm hòa vốn là gì?

Trong kế toán, kinh tế và kinh doanh, Điểm hòa vốn (tiếng Anh: Break-Even Point) được định nghĩa là thời điểm mà tại đó tổng doanh thu mà công ty đạt được bằng tổng chi phí (cố định và biến đổi) mà công ty bỏ ra để sản xuất sản phẩm. Nói cách khác, sau khi đạt đến điểm hòa vốn thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới có thể bắt đầu tạo ra lợi nhuận. Cũng cho biết, điểm hòa vốn là một phép tính tài chính nhằm xác định số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cần bán hoặc cung cấp để trang trải chi phí của mình (đặc biệt là chi phí cố định).

Điểm hòa vốn có thể được phản ánh bằng đơn vị vật chất (sản lượng) hoặc giá trị (doanh thu) mà doanh nghiệp đạt được.

diem_hoa_von_la_gi_luanvan99
Điểm hòa vốn là gì?

Mục đích của việc xác định điểm hòa vốn là gì?

Việc xác định điểm hòa vốn sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để định giá sản phẩm hợp lý khi đưa ra thị trường. Điều này sẽ tạo tiền đề cho doanh nghiệp bán sản phẩm với số lượng lớn nhất có thể và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ khác.

Xác định điểm hòa vốn sẽ cho doanh nghiệp ghi mức hiệu quả đầu tư phải đạt được để có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Khi doanh số bán sản phẩm vượt quá điểm hòa vốn thì doanh nghiệp mới bắt đầu có lãi.

Điểm hòa vốn là cơ sở để xác định việc thu hút đầu tư và phân bổ tài chính cho các chiến lược khác nhau của doanh nghiệp. Hơn nữa, các doanh nghiệp còn sử dụng điểm hòa vốn để phân tích hiệu quả của dự án kinh doanh của bạn.

Bài cùng thể loại:

➢ Top 50+ chủ đề luận văn thạc sĩ mới nhất về kế toán [Update 2021]

Công thức tính điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn được xác định theo công thức chung sau:

HÀNG TRIỆUquý ngàitổng doanh thu = tổng chi phí

Trong đó:

Tổng doanh thu là số tiền doanh nghiệp kiếm được sau khi bán sản phẩm của mình.

Tổng chi phí là số tiền doanh nghiệp bỏ ra để có thể sản xuất ra sản phẩm. Bao gồm chi phí cố định (FC) và chi phí biến đổi (VC).

 • Giá cố định: Chi phí cố định còn được gọi là chi phí chung. Các chi phí chung này xảy ra sau khi doanh nghiệp hoặc cá nhân quyết định bắt đầu một hoạt động kinh tế và các chi phí này liên quan trực tiếp đến mức độ sản xuất chứ không phải số lượng sản xuất. Chi phí cố định bao gồm lãi vay, thuế, tiền lương, tiền thuê nhà, khấu hao, chi phí nhân công, chi phí năng lượng,… Các chi phí này là cố định bất kể doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hay không. hay không. Trong trường hợp không sản xuất cũng phải chịu chi phí cố định.
 • Chi phí biến đổi: Là chi phí sẽ tăng hoặc giảm liên quan trực tiếp đến khối lượng sản xuất. Các chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí đóng gói, nhiên liệu và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến sản xuất.
Xem thêm  Dịch vụ logistics là gì? Khái niệm, vai trò của dịch vụ logistics

Công thức tính điểm hòa vốn cho sản phẩm

Đối với một doanh nghiệp kinh doanh một sản phẩm, công thức tính điểm hòa vốn sẽ được tính như sau:

Trong đó:

 • A: Khối lượng sản phẩm hòa vốn.
 • Fc: Chi phí cố định.
 • B: Giá sản phẩm.
 • Vc: Chi phí biến đổi đơn vị.

Công thức hòa vốn cho nhiều sản phẩm

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh đồng thời nhiều mặt hàng khác nhau (đa sản phẩm) thì sẽ có mức giá và chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm khác nhau. Do đó, quá trình xác định điểm hòa vốn của một công ty đa sản phẩm phức tạp hơn một chút so với một công ty sản xuất đơn lẻ.

Công thức tính điểm hòa vốn cho nhiều sản phẩm như sau:

Điểm hòa vốn = Tổng chi phí cố định / (giá bán bình quân gia quyền – chi phí biến đổi bình quân gia quyền)

Để xác định điểm hòa vốn của một doanh nghiệp sản xuất từ ​​hai sản phẩm trở lên, chúng ta phải biết tỷ lệ phần trăm doanh thu của từng sản phẩm trong tổng doanh thu. Thông tin này được sử dụng để tính giá bán bình quân gia quyền và chi phí biến đổi bình quân gia quyền.

Trong công thức trên, giá bán bình quân gia quyền được tính như sau:

(Giá bán sản phẩm A × Tỷ lệ bán sản phẩm A) + (Giá bán sản phẩm B × Tỷ lệ bán sản phẩm B) + (Giá bán sản phẩm C × Tỷ lệ bán sản phẩm C) +…

Chi phí biến đổi bình quân gia quyền được tính như sau:

(Giá thành biến đổi của sản phẩm A × Tỷ lệ doanh thu của sản phẩm A) + (Giá thành khả biến của sản phẩm B × Giá thành biến đổi của sản phẩm B) + (Giá thành biến đổi của sản phẩm C × Tỷ lệ luân chuyển của sản phẩm C) + …

Ví dụ về điểm hòa vốn

Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách xác định điểm hòa vốn cho kinh doanh một mặt hàng và kinh doanh nhiều sản phẩm. Để giúp người đọc hiểu sâu hơn về cách tính điểm hòa vốn?chúng ta sẽ xem xét hai ví dụ sau:

Ví dụ 1: Xác định điểm hòa vốn cho một doanh nghiệp kinh doanh một sản phẩm

Bob đang xem xét việc mở một tiệm bánh sẽ bán một loại bánh mì duy nhất. Anh ấy đang nghiên cứu một mô hình kinh doanh và muốn khám phá xem liệu liên doanh có khả thi về mặt tài chính hay không – và khi nào nó sẽ có lãi. Đây là sự cố tài chính của anh ấy:

Chi phí cố định (hàng tháng)

Chi phí biến đổi (mỗi ổ)

Đất

$ 2.500

Bột

$ 0,50

Bảo hiểm

$ 250

Quốc gia

0,25 đô la

Tiện ích

$ 250

Muối ăn

$ 0,10

Quảng cáo

$ 500

Men

$ 0,15

Tổng cộng

$ 3,500

Tổng cộng

$ 1

Giá bán (mỗi ổ)

$ 5

Ứng dụng công thức tính điểm hòa vốn đối với việc kinh doanh một sản phẩm ở trên, anh ta có thể tính toán xem tiệm bánh mì sẽ cần bán bao nhiêu ổ bánh mì mỗi tháng để trang trải mọi chi phí:

Xem thêm  Tài sản ngắn hạn là gì? Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp

Điểm hòa vốn = Chi phí cố định / (Giá bán – Chi phí biến đổi)

= $ 3,500 / ($ 5 – $ 1)

= 875

Đến hòa vốn, Tiệm bánh mì của Bob cần bán 875 ổ bánh mì mỗi tháng. Nếu bán ít hơn 875 ổ bánh mì, doanh thu của doanh nghiệp sẽ không đủ bù đắp chi phí, vì vậy Bob sẽ thua lỗ. Tuy nhiên, nếu tiệm bánh bán được hơn 875 ổ bánh mì mỗi tháng, nó sẽ tạo ra đủ doanh thu để trang trải mọi chi phí và tạo ra lợi nhuận.

Ví dụ 2: Xác định điểm hòa vốn cho một doanh nghiệp kinh doanh nhiều sản phẩm

Công ty Monster sản xuất ba sản phẩm: sản phẩm X, sản phẩm Y và sản phẩm Z. Chi phí biến đổi và giá bán của tất cả các sản phẩm được đưa ra dưới đây:

Các sản phẩm

Sản phẩm Y

Sản phẩm Z

Giá bán mỗi đơn vị

$ 200

$ 100

$ 50

Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị

$ 100

$ 75

$ 25

Tổng chi phí cố định của công ty là 50.000 đô la mỗi tháng. Đối với chiến lược sắp tới, Monster có kế hoạch bán ba sản phẩm theo tỷ lệ sau:

 • Sản phẩm X: 20%
 • Sản phẩm: 30%
 • Sản phẩm: 50%

Công ty Monster bán ba sản phẩm và do đó là một công ty đa sản phẩm. Điểm hòa vốn Giá trị của nó có thể được tính bằng cách áp dụng công thức hòa vốn cho nhiều sản phẩm:

Điểm hòa vốn = Tổng chi phí cố định / (giá bán bình quân gia quyền – chi phí biến đổi bình quân gia quyền)

= 50.000 đô la / (95 đô la * – 55 đô la **)

= 1.250

Trong đó:

Giá bán trung bình có trọng số = ($ 200 × 20%) + ($ 100 × 30%) + ($ 50 × 50%) = $ 95

(**) Chi phí biến đổi trung bình có trọng số = ($ 100 × 20%) + ($ 75 × 30%) + ($ 25 × 50%) = $ 55

 • Từ kết quả trên, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng Công ty Monster cần bán 1.250 đơn vị sản phẩm để hòa vốn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tính số đơn vị của mỗi sản phẩm sẽ được bán:
 • Sản phẩm X: (1,250 × 20%) = 250 đơn vị sản phẩm
 • Sản phẩm Y: (1.250 × 30%) = 375 đơn vị sản phẩm

Sản phẩm Z: (1,250 × 50%) = 625 đơn vị sản phẩm

Ý nghĩa của việc xác định điểm hòa vốn trong kinh doanh Khi đã xác định được điểm hòa vốn, doanh nghiệp có thể dự đoán được hiệu quả của dự án. Đặc biệt, điểm hòa vốn càng nhỏ thì khả năng thua lỗ càng nhỏ và doanh nghiệp càng có lãi. Ngược lại, nếu điểm hòa vốn

Dự án càng hiệu quả thì khả năng thua lỗ càng cao.

Đối với những doanh nghiệp có nhiều dự án và phương án khác nhau, sau khi tính toán điểm hòa vốn sẽ giúp doanh nghiệp cân nhắc và lựa chọn những phương án có điểm hòa vốn nhỏ để giảm thiểu tổn thất. rủi ro tối đa và lợi nhuận tối đa. Tuy nhiên, cách tính điểm hòa vốn

 • Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn một số nhược điểm cần quan tâm, cụ thể: Thuận lợi:
 • Việc tính toán điểm hòa vốn sẽ giúp doanh nghiệp đặt ra mục tiêu về mức độ hoạt động tối thiểu cần thiết để họ có thể sinh lời. Bên cạnh đó, việc nắm rõ mức sản lượng hòa vốn cụ thể sẽ là bước quan trọng để nhà đầu tư thảo luận và đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm đạt đến điểm hòa vốn trong thời gian sớm nhất.Khuyết điểm
Xem thêm  Tăng trưởng tín dụng là gì? Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng

: Tuy là công cụ hữu ích cho doanh nghiệp nhưng điểm hòa vốn không thể hiện rõ quy mô lợi nhuận của dự án cũng như hiệu quả đồng vốn mà doanh nghiệp bỏ ra. Bên cạnh đó, việc phân tích điểm hòa vốn cũng sẽ trở nên phức tạp và thiếu chính xác khi thay vào đó là đầu tư bổ sung.
y_nghia_xac_dinh_diem_hoa_von_luanvan99

Ý nghĩa của việc xác định điểm hòa vốn trong kinh doanh?

Ứng dụng của phân tích hòa vốn là gì?

 1. Dưới đây là 4 trường hợp cụ thể mà phân tích điểm hòa vốn sẽ hữu ích cho bạn, cụ thể: Khi bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới, việc xác định điểm hòa vốn là điều bắt buộc. Nó không chỉ giúp bạn quyết định xem ý tưởng kinh doanh của mình có khả thi hay không mà còn giúp bạn nghiên cứu và lập kế hoạch chi phí, cũng như đưa ra chiến lược giá cả, Như giá của sản phẩm
 2. của tôi. Khi tạo ra một sản phẩm mới. Nếu bạn đã có một doanh nghiệp, bạn vẫn nên làm phân tích hòa vốn
 3. trước khi đưa một sản phẩm mới ra thị trường. Ngay cả khi các chi phí cố định như không gian văn phòng, quảng cáo, v.v. vẫn giữ nguyên, bạn vẫn cần lập ngân sách cho các chi phí biến đổi liên quan đến sản phẩm mới và thiết lập giá bán cần thiết.
 4. Thêm một kênh bán hàng mới. Rõ ràng, khi bạn thêm một kênh bán hàng mới, chi phí của bạn sẽ thay đổi ngay cả khi giá bán của sản phẩm không thay đổi. Ví dụ: Nếu bây giờ bạn bắt tay vào kinh doanh sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, .. thì bạn cần dự trù thêm các khoản chi phí để quảng bá kênh bán hàng của mình. Do đó, các chi phí này nên được đưa vào như một phần của phân tích hòa vốn.

Thay đổi mô hình kinh doanh. Nếu bạn đang muốn thay đổi mô hình kinh doanh của mình, chẳng hạn như từ bán hàng trực tuyến sang ngoại tuyến, bạn nên tiến hành phân tích hòa vốn vì chi phí của bạn có thể thay đổi đáng kể.Trên đây, Luận văn 99 đã chia sẻ đến bạn đọc những kiến ​​thức liên quan đến khái niệm “Điểm hòa vốn là gì?

“. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học tập. Ngoài ra, thực hiện phân tích hòa vốn là điều cần thiết để đưa ra chiến lược kinh doanh thông minh. Nếu bạn đang nghĩ đến việc khởi nghiệp hoặc thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với hoạt động kinh doanh hiện tại của mình, bạn cũng có thể sử dụng những kiến ​​thức chúng tôi đã chia sẻ ở trên để chuẩn bị tốt hơn.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Điểm hòa vốn là gì? Xác định điểm hòa vốn của doanh nghiệp❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Điểm hòa vốn là gì? Xác định điểm hòa vốn của doanh nghiệp” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Điểm hòa vốn là gì? Xác định điểm hòa vốn của doanh nghiệp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Điểm hòa vốn là gì? Xác định điểm hòa vốn của doanh nghiệp” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 07:30:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button