Dịch Vụ In ẤnDịch Vụ Thiết kếKiến Thức Ngành InTin Tức

Dịch vụ viễn thông là gì? Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông

Hiện nay, viễn thông được coi là một trong những ngành dịch vụ lớn, có tốc độ phát triển nhanh chóng, đóng vai trò là dịch vụ thông tin liên lạc, là phương tiện cung cấp nhiều loại hình dịch vụ điện tử khác nhau. . Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã đưa dịch vụ viễn thông trở thành lĩnh vực tăng trưởng hàng đầu của nền kinh tế. Để tìm hiểu thêm về Khái niệm dịch vụ viễn thông là gì? Cũng như nội dung về các dịch vụ viễn thông, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Dịch vụ viễn thông là gì?

Để hiểu rõ khái niệm dịch vụ viễn thông là gì chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng khái niệm liên quan đến “dịch vụ là gì”, “viễn thông là gì”:

Nói một cách dễ hiểu, dịch vụ là một hoạt động mà sản phẩm của nó là vô hình. Nó giúp giải quyết các mối quan hệ với khách hàng hoặc với tài sản thuộc sở hữu của khách hàng mà không cần chuyển giao quyền sở hữu. sở hữu.

Thuật ngữ “viễn thông” xuất phát từ tiếng Hy Lạp “tele” có nghĩa là xa và từ “giao tiếp” trong tiếng Latinh có nghĩa là thông báo, mô tả một cách khái quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin trên một khoảng cách nhất định mà không cần phải thực hiện cụ thể.

Theo nghĩa hẹp, viễn thông là phương thức trao đổi thông tin, dữ liệu thông qua các công nghệ điện, điện tử và các công nghệ hiện đại khác.

Theo Điều 3 Luật Viễn thông Việt Nam: Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Nghĩa là, dịch vụ viễn thông là tập hợp các hoạt động bao gồm các yếu tố không tồn tại, tạo ra chuỗi giá trị và mang lại lợi ích tổng hợp. Nói đến dịch vụ viễn thông là nói đến hệ thống cung cấp dịch vụ viễn thông, bao gồm các yếu tố tạo nên mạng cung cấp như khách hàng, nhà cung cấp, môi trường trao đổi thông tin và dịch vụ viễn thông. thông tin do nhà cung cấp cung cấp.

Dưới góc độ kinh tế chính trị, dịch vụ viễn thông là quan hệ kinh tế giữa người cung cấp và người tiêu dùng sản phẩm viễn thông.

dich_vu_vien_thong_la_gi_luanvan99
Khái niệm dịch vụ viễn thông là gì?

Các đặc điểm quan trọng của dịch vụ viễn thông

Thứ nhất, sản phẩm, dịch vụ viễn thông không phải là sản phẩm vật chất được sản xuất mới, không phải là hàng hóa cụ thể mà là kết quả hữu ích cuối cùng của quá trình truyền tải tin tức với tư cách là một dịch vụ.

Thứ hai, sản phẩm của dịch vụ viễn thông không được dự trữ. Hiệu quả có lợi của việc truyền tải tin tức được tiêu thụ trong quá trình cung cấp. Do đó, các dịch vụ viễn thông không thể lưu trữ trong kho mà chỉ có thể lưu trữ dưới dạng khả năng cung cấp. Điều này yêu cầu về chất lượng dịch vụ viễn thông phải thật tốt nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng.

Thứ ba, dịch vụ viễn thông có sự xuất hiện không đồng đều về thời gian và không gian. Thông thường, nhu cầu truyền tải tin tức phụ thuộc phần lớn vào nhịp sống trong xã hội. Trong giờ làm việc hành chính và lễ hội, lượng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông là rất lớn, trong điều kiện nhu cầu dịch vụ không đồng đều, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Dịch vụ viễn thông phải có dự trữ đáng kể về khả năng cung cấp và nguồn lực.

Xem thêm  List 50 Đề Tài Luận Văn Marketing Online

Thứ tư, trong dịch vụ viễn thôngThông tin là đối tượng lao động chỉ chịu tác động của sự dịch chuyển trong không gian. Mọi sự thay đổi thông tin đồng nghĩa với việc bị bóp méo, mất giá trị sử dụng, dẫn đến thiệt hại về quyền lợi của khách hàng.

Thứ năm, quá trình truyền tải thông tin luôn diễn ra hai chiều giữa người nhận và người gửi thông tin. Nhu cầu truyền tải tin tức có thể phát sinh ở bất kỳ điểm dân cư nào, do đó đòi hỏi phải hình thành một mạng lưới cung cấp dịch vụ đáng tin cậy với độ phủ rộng.

Bài cùng thể loại:

Tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh miễn phí mới nhất

Các loại hình dịch vụ viễn thông

Dịch vụ cơ bản: Là loại dịch vụ truyền tức thời các dịch vụ viễn thông qua mạng viễn thông hoặc qua mạng Internet mà không làm thay đổi loại và nội dung tin tức.

Dịch vụ cộng thêm: Là dịch vụ bổ sung giá trị thông tin cho người sử dụng dịch vụ bằng cách cải thiện các loại và nội dung thông tin hoặc cung cấp khả năng lưu trữ và khôi phục thông tin đó trên nền tảng người dùng. mạng viễn thông hoặc Internet.

Dịch vụ kết nối Internet: Là dịch vụ cung cấp cho các tổ chức, cơ quan, cá nhân dịch vụ Internet có khả năng kết nối với nhau và với Internet quốc tế.

Dịch vụ truy cập Internet: Một dịch vụ cung cấp cho người dùng quyền truy cập Internet để đáp ứng nhu cầu của họ.

Dịch vụ viễn thông cố định: là dịch vụ viễn thông được cung cấp thông qua mạng viễn thông cố định mặt đất.

Dịch vụ viễn thông di động: Là dịch vụ truyền các dấu hiệu, tín hiệu, dữ liệu, chữ viết hoặc âm thanh, hình ảnh và các dạng thông tin khác giữa các điểm kết nối của mạng di động.

phan_loai_dich_vu_vien_thong_luanvan99
Các loại hình dịch vụ viễn thông

Vai trò của dịch vụ viễn thông đối với nền kinh tế là gì?

Ngành viễn thông được xem như một lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng đối với tất cả các nền kinh tế phát triển hiện nay. Sự phát triển của ngành viễn thông ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội và phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành viễn thông. Giữa nền kinh tế và ngành viễn thông có mối quan hệ qua lại, sự phát triển của ngành viễn thông được thể hiện trong mỗi nền kinh tế thông qua các chủ thể kinh tế là nhà nước, doanh nghiệp và doanh nghiệp. người tiêu dùng.

Đối với Nhà nước, ngành viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông theo yêu cầu để Nhà nước thực hiện chức năng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Dịch vụ viễn thông cơ bản còn phần giá trị gia tăng thường là phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước, phục vụ công tác an toàn, cứu hộ, cứu nạn, … Ngành viễn thông đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ngành viễn thông là công cụ đắc lực phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước …

Đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, các dịch vụ cơ bản được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng viễn thông là cầu nối thiết yếu cho cả người tiêu dùng. Trong mối quan hệ này, cơ sở hạ tầng viễn thông phản ánh vai trò là một ngành sản xuất xã hội, hỗ trợ trực tiếp cho mọi khâu trong chu kỳ phát triển kinh tế như hỗ trợ xây dựng quan hệ, thiết lập thị trường, thúc đẩy cạnh tranh, v.v.

Xem thêm  5 Mẫu kết luận báo cáo thực tập chuẩn & gây ấn tượng dành cho sinh viên

Có thể thấy, ngành viễn thông tham gia trực tiếp vào việc tạo ra tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân.

Bên cạnh đó, ngành viễn thông còn tác động gián tiếp đến nền kinh tế bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các ngành hạ tầng khác, đặc biệt là hạ tầng bưu chính. Xu hướng hội tụ giữa tin học, viễn thông và dịch vụ bưu chính đã tạo điều kiện cho ngành Bưu chính có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới ngành. Với sự phát triển dựa trên nền tảng của thông tin liên lạc, ngành Bưu điện với mạng lưới rộng khắp đang ngày càng phát huy hiệu quả kinh tế mạnh mẽ.

role_tro_cua_dich_vu_vien_thong_luanvan99
Vai trò của ngành viễn thông đối với nền kinh tế là gì?

xem thêm:

Dịch vụ bưu chính là gì? Quy trình quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Chất lượng dịch vụ viễn thông là gì?

Chất lượng dịch vụ viễn thông được hiểu là mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình cảm nhận về tiêu dùng dịch vụ viễn thông hoặc sự hài lòng của khách hàng được đo bằng chênh lệch giữa chất lượng mà khách hàng mong đợi và chất lượng dịch vụ viễn thông. số lượng đạt được. Kỳ vọng của khách hàng được tạo ra từ 4 nguồn sau: thông tin truyền miệng, nhu cầu cá nhân, kinh nghiệm và quảng cáo, khuyến mại. Trong đó, quảng cáo và khuyến mại nằm trong tầm kiểm soát của công ty và ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc hình thành chất lượng mong đợi của khách hàng.

Chất lượng dịch vụ viễn thông trở thành bảo đảm cho hiệu quả hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp viễn thông, là yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và cam kết cung cấp dịch vụ của khách hàng.

Các tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông

Có hai nhóm chính để đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông, bao gồm:

Nhóm chỉ tiêu liên quan đến chất lượng mạng kỹ thuật:

 • Tính khả dụng của mạng: Nghĩa là phần trăm thời gian mạng sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Sự cố đường dây thuê bao: Sự cố đường dây thuê bao là sự cố liên quan đến đường dây thuê bao ảnh hưởng đến sự cố dịch vụ điện thoại hoặc hiệu suất không đạt yêu cầu.
 • Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công: Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công trên tổng số cuộc gọi được thực hiện.
 • Độ chính xác khi thanh toán: Bao gồm tỷ lệ cuộc gọi được lập hóa đơn không chính xác và tỷ lệ thời gian đàm thoại được lập hóa đơn không chính xác.
 • Tính chính xác trong việc lập hóa đơn, lập hóa đơn: Việc lập hóa đơn này cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và rõ ràng về hóa đơn theo quy định về dịch vụ viễn thông trên mạng điện thoại công cộng.

Nhóm chỉ tiêu liên quan đến chất lượng dịch vụ:

 • Thời gian khắc phục sự cố đường dây thuê bao: Thời gian chờ sửa chữa được tính từ khi nhà cung cấp dịch vụ nhận được thông báo hư hỏng của khách hàng đến khi hoàn thành việc sửa chữa.
 • Thời gian thiết lập dịch vụ: Được tính từ khi doanh nghiệp và khách hàng hoàn thành thủ tục cung cấp dịch vụ điện thoại cho đến khi khách hàng sử dụng được dịch vụ điện thoại.
 • Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ: Sự không hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ được báo cáo với doanh nghiệp thông qua đơn khiếu nại.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng: Doanh nghiệp cần xem xét và phản hồi lại khách hàng khi nhận được khiếu nại.
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Bao gồm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng, cung cấp thông tin liên quan, v.v.
 • Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ: Hài lòng khi được khách hàng nhận xét là chất lượng tốt và rất tốt.
Xem thêm  Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ viễn thông là gì?

Khách hàng: Khách hàng là người thụ hưởng dịch vụ nên họ là người đánh giá thực chất nhất chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nhu cầu và yêu cầu của khách hàng đối với nhà cung cấp để cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao nhất.

Công nghệ: Việc trang bị ngày càng nhiều thiết bị hiện đại là yếu tố nâng cao chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Cần cập nhật các công cụ, thiết bị mới hiện đại để đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, kết nối chính xác, truyền tải thông tin trung thực, v.v.

Trình độ quản lý, điều hành của doanh nghiệp: Để cung cấp dịch vụ viễn thông cần trải qua nhiều giai đoạn với sự tham gia của nhiều bộ phận và quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng là tức thời khi có nhu cầu. Vì vậy, việc tổ chức bộ máy sản xuất khoa học, các khâu tiếp nhận từ đầu vào đến đầu ra phải khép kín hợp lý, quy trình thiết lập dịch vụ hợp lý sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng và chính xác.

Trình độ của nhân viên: Nhân viên là tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp. Vì vậy, nhân viên cần có trình độ kỹ thuật cao, khả năng làm việc và nắm bắt nhu cầu của khách hàng cũng như kiến ​​thức và hiểu biết về dịch vụ marketing, kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

Trên đây Luận văn 99 đã cùng bạn đọc tìm hiểu về Khái niệm về dịch vụ viễn thông là gì? cũng như các nội dung kiến ​​thức xoay quanh việc nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết này, bạn đọc đã tìm được câu trả lời cho vấn đề mà mình đang tìm kiếm. Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp gói & một phần, tham khảo chi tiết dịch vụ của chúng tôi tại: https://luanvan99.com/viet-thue-luan-van-thac-si-bid5.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Dịch vụ viễn thông là gì? Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Dịch vụ viễn thông là gì? Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Dịch vụ viễn thông là gì? Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Dịch vụ viễn thông là gì? Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 19:07:20. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button