Đầu tư công là gì? Vai trò & các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công 

Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hỗ trợ hoạt động của các thành phần kinh tế. từ đó tạo động lực phát triển kinh tế đất nước. Để hiểu thêm về nội dung của Đầu tư công là gì?chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đầu tư công là gì?

Đầu tư công là việc nhà nước đầu tư vào chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội không nhằm mục đích kinh doanh. Đầu tư công bao gồm: đầu tư từ ngân sách nhà nước, đầu tư theo chương trình hỗ trợ có mục tiêu, đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, đầu tư của chính phủ còn được hiểu là việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư vào các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế – xã hội nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Ví dụ, các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, môi trường, v.v.

Tóm lại, đầu tư công bao gồm tất cả các khoản đầu tư của Chính phủ và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước. Đầu tư công được xem xét dưới góc độ quyền sở hữu vốn đầu tư. Đầu tư công là đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng được nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và vốn khác do nhà nước quản lý.

Nguồn hình thành vốn cho hoạt động đầu tư công từ ngân sách, thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, bao gồm các khoản thu sau:

  • Thu nội địa: Bao gồm các khoản thu như thuế doanh nghiệp, thuế nông nghiệp, thuế bất động sản, thuế thu nhập cá nhân, phí xăng dầu, xổ số kiến ​​thiết, phí và lệ phí …
  • Thu nhập từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
  • Thu viện trợ không hoàn lại

dau_tu_cong_la_gi_luanvan99
Khái niệm đầu tư công là gì?

Bạn đang trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ đầu tư công và quản lý đầu tư công? Bạn cần tài liệu tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm, hướng viết luận văn hoặc thuê một Dịch vụ viết thuê luận văn uy tín? Thesis 2S là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn. Hãy nghĩ ngay đến chúng tôi khi bạn cần!

Đặc điểm của đầu tư công từ ngân sách nhà nước là gì?

Đầu tư công là khâu mở đầu của mọi quá trình sản xuất và tái sản xuất nhằm tạo ra sức sản xuất của nền kinh tế. Quá trình đầu tư phải trải qua một thời gian dài lao động mới có thể đưa vào sử dụng. Đầu tư công từ ngân sách nhà nước có thời gian hoàn vốn dài và chủ yếu nhằm đáp ứng các mục tiêu xã hội. Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước cấp để thực hiện dự án đồng đều và có tính quyết định cao.

Xem thêm  Hướng dẫn viết & Mẫu đề tài

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do thời gian kéo dài sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, kinh tế, tự nhiên và có thể gây ra những thiệt hại không đáng có. Do đó, vốn đầu tư có thể phát sinh so với dự toán ban đầu.

Sản phẩm của đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách là cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi,… nên trước khi quyết định đầu tư dự án cần có kế hoạch cụ thể, khi triển khai thường gặp khó khăn trong việc đền bù, giải quyết vướng mắc. giải phóng mặt bằng.

Quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn đầu tư công được tách bạch, nguồn vốn thuộc sở hữu nhà nước nhưng giao quyền sử dụng cho một tổ chức thông qua việc thành lập nhà đầu tư và hội đồng quản lý. Vì vậy, vốn đầu tư công dễ bị thất thoát nếu chủ đầu tư và ban quản lý không ngừng nâng cao trách nhiệm, trình độ quản lý và nhà nước không tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát.

Vai trò của đầu tư công đối với phát triển kinh tế – xã hội

Đối với nền kinh tế nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nói riêng, đầu tư công từ ngân sách nhà nước là một trong những công cụ điều hành của Nhà nước, góp phần tạo nền tảng cơ bản cho sự phát triển của nền kinh tế và dẫn dắt đầu tư của các thành phần kinh tế khác. … Vai trò của đầu tư công Điều này được thể hiện qua các khía cạnh sau:

Người đầu tiênĐầu tư công giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tối thiểu chung cho xã hội. Đồng thời tạo điều kiện thiết yếu cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu tư phát triển.

Thứ haiĐầu tư công góp phần giảm chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng, bất công trong xã hội thông qua các chương trình, dự án kinh tế hỗ trợ vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa … nâng cao và ổn định đời sống nhân dân.

Thứ baĐầu tư công góp phần bảo đảm ổn định và củng cố quốc phòng, an ninh. Các công trình, dự án về quốc phòng, an ninh là cơ sở quan trọng để cả nước bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

Xem thêm  Quản lý hành chính nhà nước là gì? Khái niệm, đặc điểm, phương pháp

Tóm lại, đầu tư công từ ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triển mọi mặt của nền kinh tế và đời sống xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, là công cụ góp phần điều tiết an ninh quốc gia. điều kiện kinh tế, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Nó mang tính định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ sự phát triển cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Có thể bạn cũng quan tâm:

➢ Danh sách các đề tài luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế mới nhất miễn phí

Các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư công là gì?

  • Năng lực của các cơ quan nhà nước: Năng lực của cơ quan nhà nước (cơ quan quản lý đầu tư công) là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự thành công của các dự án đầu tư công. Để dự án đạt được kết quả như mong đợi, các cơ quan thực hiện đầu tư công và cơ quan quản lý đầu tư công cần phối hợp hiệu quả, đảm bảo nguồn nhân lực về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, người phụ trách dự án phải đảm bảo đủ năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu của dự án.
  • Chi phí: Vấn đề kinh phí là yếu tố không thể thiếu trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công vì đầu tư công chủ yếu là các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản có quy mô lớn. Vì vậy, trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư công, phải lập kế hoạch chuẩn bị để đảm bảo đủ nguồn vốn một cách chặt chẽ. Nguồn vốn cho các dịch vụ hoạt động đầu tư công chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Trên thực tế, ngân sách nhà nước cần phải chi cho nhiều dự án khác nhau cùng lúc, vì vậy việc đảm bảo đủ kinh phí để hoạt động đầu tư diễn ra đúng tiến độ là vô cùng quan trọng. .
  • Môi trường pháp lýMọi hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư công nói riêng đều chịu sự tác động của quy luật kinh tế thị trường cần tuân thủ pháp luật và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, hệ thống pháp luật hiện hành của Nhà nước và các quy định riêng của từng ngành, từng địa phương,… là những chuẩn mực pháp lý và khung pháp lý trong quá trình này. quản lý đầu tư công từ ngân sách nhà nước. Hệ thống pháp luật càng hoàn thiện, hành lang pháp lý càng rõ ràng và hoàn thiện sẽ tạo thuận lợi cho quá trình quản lý đầu tư công.
  • Cơ quan: Quản lý đầu tư của địa phương, đơn vị cùng cấp quản lý, sử dụng vốn của người quản lý, thực hiện đầu tư tại địa phương. Năng lực của cơ quan nhà nước là nhân tố quyết định đến hiệu quả quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và hiệu quả đạt được của dự án.
  • Bối cảnh thực tế: Quá trình quản lý đầu tư công từ ngân sách nhà nước phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế, chính trị, trình độ xã hội và sự phát triển của khoa học công. Ngoài ra, quá trình quản lý cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những yếu tố không lường trước được như thiên tai, rủi ro từ biến động kinh tế thế giới,… Những yếu tố này có thể xảy ra với bất kỳ đối tượng nào. bất kỳ địa phương nào. Vì vậy, cần tính toán, lường trước những rủi ro để giảm thiệt hại xảy ra trong quá trình thực hiện.
  • Dư luận và thái độ của các nhóm có liên quan: Sự ủng hộ hay phản đối của công chúng có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện dự án. Những dự án công lập bị người dân phản đối ngay từ đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi dự án được triển khai sẽ mang lại những lợi ích và bất lợi cho các nhóm đối tượng khác nhau nên sẽ nhận được sự ủng hộ hoặc phản đối của các nhóm đối tượng có liên quan.
Xem thêm  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đầu tư công được Nhà nước sử dụng như một công cụ vĩ mô giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, từ đó bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện quản lý đầu tư công còn nhiều yếu kém cần khắc phục triệt để nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước. Hy vọng những thông tin xoay quanh khái niệm “Đầu tư công là gì?? ”trên đây sẽ mang đến cho các bạn nguồn tham khảo hữu ích cho việc học tập và nghiên cứu, nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Đầu tư công là gì? Vai trò & các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Đầu tư công là gì? Vai trò & các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Đầu tư công là gì? Vai trò & các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công  [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Đầu tư công là gì? Vai trò & các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công ” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 15:20:04. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post