Tin Tức

Chiết khấu thương mại là gì? Nguyên tắc chiết khấu thương mại hiện nay

Thuật ngữ chiết khấu thương mại được các chuyên ngành kế toán sử dụng phổ biến. Hiện hình thức chiết khấu này được nhiều doanh nghiệp áp dụng để thu hút khách hàng và từ đó tăng lợi nhuận. Để hiểu rõ hơn nội dung của Chiết khấu thương mại là gì? và nguyên tắc chiết khấu thương mại, chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Chiết khấu thương mại là gì?

Theo Chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán theo giá niêm yết cho khách hàng khi mua hàng với số lượng lớn. .

Các hình thức chiết khấu thương mại bao gồm:

 • Chiết khấu riêng cho từng lần mua hàng (chiết khấu khi mua hàng đầu tiên).
 • Giảm giá sau nhiều lần mua (Khi đạt khối lượng cụ thể sẽ tiến hành chiết khấu).
 • Chiết khấu thương mại sau khuyến mại (Tính chiết khấu được hưởng sau khi xuất hóa đơn bán hàng).

chiet_khau_thuong_mai_la_gi_luanvan99
Chiết khấu thương mại là gì?

Nguyên tắc chiết khấu thương mại

Để thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng, công ty cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Các khoản chiết khấu thương mại phát sinh trong cùng kỳ bán hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh làm giảm doanh thu của kỳ phát sinh.
 • Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán ở các kỳ trước mà kỳ sau lại phát sinh khoản chiết khấu thương mại thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu.

Người bán phải thực hiện hạch toán chiết khấu theo các yêu cầu sau:

Đối với trường hợp trong hóa đơn giá trị gia tăng hiển thị Chiết khấu thương mại Đối với người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải trả, giá ghi trên hóa đơn là giá đã trừ chiết khấu thương mại, doanh nghiệp bán hàng ghi nhận doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

Kế toán cần theo dõi khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp trả cho người mua nhưng chưa được ghi giảm trừ số tiền phải trả trên hoá đơn. Theo đó, người bán ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá không bao gồm chiết khấu thương mại, tức là doanh thu gộp. Chiết khấu thương mại Có thể phát sinh nhu cầu giám sát riêng đối với tài khoản này trong các trường hợp sau:

 • Số chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng ghi trên hóa đơn cuối cùng. Nguyên nhân có thể do khách hàng mua nhiều lần mới đạt số lượng chiết khấu, và mức chiết khấu này được xác định trong lần mua cuối cùng.
 • Nhà sản xuất cuối kỳ xác định được số lượng hàng hóa mà nhà phân phối (Siêu thị, nhà bán lẻ, ..) tiêu thụ và căn cứ vào đó để xác định số chiết khấu thương mại phải trả dựa trên doanh số. hoặc lượng sản phẩm tiêu thụ.

Kế toán phải theo dõi các chi tiết Chiết khấu thương mại cho từng khách hàng và từng hình thức bán hàng như: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cuối kỳ, toàn bộ được kết chuyển vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để xác định doanh thu thuần về số lượng sản phẩm, dịch vụ thực tế trong kỳ báo cáo.

Xem thêm  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

nguyen_tac_chiet_khau_thuong_mai_la_gi_luanvan99
Nguyên tắc chiết khấu thương mại là gì?

Có thể bạn quan tâm:

50+ Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán miễn phí mới nhất năm 2021

Ưu điểm của chiết khấu thương mại là gì?

Dưới đây là những ưu điểm của chiết khấu thương mại

 • Giúp tăng doanh thu kinh doanh: Chiết khấu thương mại đóng vai trò là đòn bẩy để khách hàng đặt mua sản phẩm, dịch vụ với số lượng lớn hơn. Khi khách hàng đặt hàng với số lượng lớn sẽ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đạt doanh thu lớn.
 • Tăng thiện chí của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có mức chiết khấu cao hơn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn so với mặt bằng chung. Những doanh nghiệp như vậy cũng sẽ giành được lòng trung thành của các đại lý và nâng cao thiện chí của doanh nghiệp.
 • Giá chênh lệch: Chiết khấu thương mại cho phép người bán buôn duy trì mức giá ổn định và thấp hơn cho người bán lẻ và thậm chí cả người tiêu dùng. Đối với cùng một chủng loại sản phẩm, nhà bán buôn và nhà phân phối có thể phân biệt giá cả thông qua chiết khấu thương mại cho mỗi loại.
 • Giữ bí mật về giá: Các cuộc đàm phán chiết khấu thương mại thường diễn ra trong bí mật để đảm bảo rằng khách hàng của đối tác không biết mức chiết khấu mà hai bên thỏa thuận. Điều này là tích cực và giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận.

Kế toán Chiết khấu Thương mại là gì?

Tài khoản chiết khấu thương mại

Đến hạch toán chiết khấu thương mại theo thông tư 200, kế toán doanh nghiệp sẽ sử dụng tài khoản 521- Chiết khấu thương mại. Đây là tài khoản dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã trích và trả cho người mua do đã mua hàng hoá, dịch vụ với số lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi trên hợp đồng. hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua bán hàng hóa đặt trước.

Khi nào Tài khoản 521Kế toán cần lưu ý những vấn đề sau:

Tài khoản này chỉ được hạch toán khi khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng trong kỳ theo chính sách chiết khấu thương mại thỏa thuận trước của doanh nghiệp.

Nếu khách hàng mua nhiều lần để hưởng chiết khấu thương mại thì khoản chiết khấu này được ghi vào khoản chiết khấu bán hàng trên hóa đơn giá trị gia tăng cuối cùng hoặc biên lai bán hàng.

ke_toan_chiet_khau_thuong_mai_luanvan99
Kế toán chiết khấu thương mại theo Thông tư 200

Kế toán chiết khấu thương mại

Kế toán chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng trong kỳ theo chính sách chiết khấu thương mại do doanh nghiệp quy định.

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ như sau:

Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng, kế toán sẽ phản ánh số Chiết khấu thương mại như sau: Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại; Nợ TK 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp; Tài khoản 131- Phải thu khách hàng.

Xem thêm  Tài nguyên du lịch là gì? Tổng quan về tài nguyên du lịch ở Việt Nam

Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu hoặc giấy báo có của ngân hàng…, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng qua: Nợ TK 131- Phải thu khách hàng; Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Có TK 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Ví dụ: Công ty Dinh dưỡng Quốc tế LD có hóa đơn giá trị gia tăng số 0014658 xuất tháng 5 cho công ty A theo hình thức chuyển khoản, ghi:

Sản phẩm dưới 50: 1.000kg * 10.000 = 10.000.000 đồng

Sản phẩm dưới 30: 2.000 kg * 7.500 = 15.000.000đ

Chiết khấu thương mại trong tháng 4 là: 10kg super 50 và 20kg super 30 tương đương: 100.000đ + 150.000đ = 250.000đ

Tổng số tiền là: 10.000.000 + 15.000.000-250.000 = 24.750.000 đồng.

VAT là 10% tương đương 2.475.000đ.

Tổng số tiền phải trả là: 24.750.000 + 2.475.000 = 27.225.000 đồng.

Công ty LD International Nutrition căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0014658 sẽ ghi sổ kế toán theo các bút toán sau:

Để phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh, ghi:

Có TK 521-250.000đ.

Nợ TK 3331- 25.000 đồng.

TK 131- 275.000đ.

Phản ánh doanh thu:

TS 131- 27.500.000 đ.

Tài khoản 511- 25.000.000 đồng

TK 3331- 2.500.000đ.

Căn cứ vào hóa đơn GTGT liên 2 do Công ty LD giao, Công ty A sẽ ghi sổ kế toán theo các bút toán sau:

Nợ TK 156- 24.750.000đ.

TS 133- 2.475.000 đồng.

TK 331-27.225.000đ.

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT trực tiếp

 • Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh số Chiết khấu thương mại ghi: Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại, Có TK 131- Phải thu khách hàng.
 • Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng thông qua: Nợ TK 131- Phải thu khách hàng, Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Nếu khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng ghi trên hóa đơn cuối cùng thì chiết khấu thương mại phải được thanh toán cho người mua. Khoản chiết khấu này sẽ được hạch toán vào TK 521.

Khi thanh toán cho khách hàng, doanh nghiệp cần xuất hóa đơn chiết khấu thương mại, lập phiếu chi theo quy định. Căn cứ vào hoá đơn GTGT (nếu DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) hoặc hoá đơn bán hàng (nếu DN nộp thuế GTGT trực tiếp), phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, kế toán người bán ghi vào sổ Nhật ký ghi: TS. 521, Nợ TK 3331 (nếu có), Có TK 1111, 112.

Trường hợp khách hàng mua hàng với số lượng lớn được chiết khấu thương mại mà giá ghi trên hóa đơn là giá đã chiết khấu (tức là đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được phản ánh vào Tài khoản 521. Doanh thu bán hàng phải được phản ánh theo giá trừ đi chiết khấu thương mại.

Doanh thu bán hàng được phản ánh theo giá hợp lý chiết khấu thương mạiCông ty được xuất hóa đơn theo giá đã giảm, thực hiện theo quy định tại điểm 2.5 Phụ lục 4 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ. Kế toán ghi theo các bút toán sau:

Xem thêm  Dịch vụ khách hàng là gì? Đặc điểm, vai trò của dịch vụ khách hàng

Ghi giá vốn: Nợ TK 632, Có TK 156.

Ghi nhận doanh thu (không hạch toán qua 521): Nợ các TK 111, 112, 131; Tài khoản 511; Tài khoản 3331 (Nếu có).

Người bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại được thực hiện cho từng khách hàng và từng lần bán sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ cụ thể.

Trong các trường hợp trên, người mua sẽ hạch toán:

Nếu người mua có thể phân bổ vào giá trị hàng hóa đã mua:

Nợ TK 156- Giá trị của từng mặt hàng đã giảm trừ theo tỷ lệ chiết khấu.

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Có TK 331- Giá trị đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu.

Nếu không phân bổ giá trị Chiết khấu thương mại Do hàng đã hết nên khoản chiết khấu thương mại được ghi theo các bút toán: Nợ TK 331, 111, 112, … và Có TK 152, 153, 156, …

Nếu giá trị hàng hóa trên hóa đơn bán hàng nhỏ hơn chiết khấu thương mại thì sẽ được điều chỉnh giảm trong lần mua sau.

Nếu trên hóa đơn bán hàng không ghi chiết khấu thương mại thì không được coi là chiết khấu thương mại. Các bên lập chứng từ nộp tiền để hạch toán, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trong khoảng thời gian Chiết khấu thương mại Số phát sinh thực tế được ghi nhận vào bên Nợ TK 521. Cuối kỳ, toàn bộ khoản chiết khấu thương mại được kết chuyển vào tài khoản 511. Để xác định doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hoá … thực hiện trong kỳ báo cáo. Kế toán ghi: Nợ TK 511, Có TK 521.

Có thể thấy, việc thực hiện chiết khấu thương mại mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như khách hàng. Chúng tôi hy vọng thông tin về Chiết khấu thương mại là gì? được đề cập trong bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin tham khảo hữu ích. Ngoài ra, nếu bạn cần giúp đỡ về luận văn của mình, hãy tham khảo thêm tại Dịch vụ viết thuê luận văn toàn phần và từng phần Của chúng tôi tại: https://luanvan99.com/viet-thue-luan-van-thac-si-bid5.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Chiết khấu thương mại là gì? Nguyên tắc chiết khấu thương mại hiện nay❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Chiết khấu thương mại là gì? Nguyên tắc chiết khấu thương mại hiện nay” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Chiết khấu thương mại là gì? Nguyên tắc chiết khấu thương mại hiện nay [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Chiết khấu thương mại là gì? Nguyên tắc chiết khấu thương mại hiện nay” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 11:18:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button