Cấu trúc vốn là gì? Nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Vốn là một trong những điều kiện tiên quyết khi thành lập cũng như khi muốn phát triển doanh nghiệp sẽ cần vốn để đẩy mạnh mở rộng thị trường. Nguồn vốn này có thể đến từ nợ dài hạn hoặc vốn chủ sở hữu. Sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu được sử dụng để tài trợ cho các cơ hội đầu tư sinh lời trong tương lai của một công ty được gọi là cấu trúc vốn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Cấu trúc vốn là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn là gì?

Cơ cấu vốn là một thuật ngữ tài chính dùng để chỉ nguồn và phương thức hình thành vốn mà doanh nghiệp có thể sử dụng để thực hiện các công việc như mua sắm trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn nêu chi tiết thành phần nợ và vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp, bao gồm nợ dài hạn, nợ ngắn hạn cụ thể, vốn cổ phần phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu này tạo thành nguồn tài chính được sử dụng cho hoạt động và tăng trưởng chung của doanh nghiệp.

Cơ cấu vốn Đôi khi được gọi là “đòn bẩy tài chính”, vì mỗi doanh nghiệp phải xem xét tỷ lệ tối ưu cho hoạt động kinh doanh của mình giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Ban lãnh đạo công ty phải chú ý đến cấu trúc vốn nhằm cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông hoặc tăng giá trị công ty.

cau_truc_von_la_gi_luanvan99
Cấu trúc vốn là gì?

Các thành phần của cấu trúc vốn là gì?

Nguồn vốn vay nợ

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không thể chỉ duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào nguồn vốn tự có (vốn tự có) mà còn cần nhiều nguồn vốn khác, trong đó có vốn vay. Nợ như vốn đóng một vai trò quan trọng.

Nói một cách đơn giản, vốn nợ được hình thành từ các nguồn tài trợ từ bên ngoài doanh nghiệp với điều kiện doanh nghiệp phải trả các khoản vay đúng hạn đã cam kết cũng như trả lãi vay đúng lãi suất. tỷ lệ thỏa thuận.

Nguồn vốn nợ trong cơ cấu vốn bao gồm:

 • Cho vay trung hạn: Bao gồm các khoản cho vay để đầu tư, mua sắm TSCĐ, đổi mới trang thiết bị, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh,… Các khoản cho vay trung hạn thường có thời hạn từ 1 – 2 tháng. 05 năm.
 • Cho vay dài hạn: Các khoản vay dài hạn thường được sử dụng với mục đích bổ sung vốn xây dựng nhà xưởng và phương tiện vận tải với quy mô lớn. Thời hạn cho vay dài hạn từ 05 năm đến 20, 30 năm thậm chí một số trường hợp đặc biệt có thể lên đến 40 năm.

Nguồn vốn chủ sở hữu

Đây được định nghĩa là số tiền do các cổ đông – chủ sở hữu của doanh nghiệp chi ra. Doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động cần có vốn điều lệ ban đầu. Nguồn vốn này có thể được huy động từ 3 nguồn chính: Vốn góp của các nhà đầu tư hoặc tiền đầu tư vào doanh nghiệp bằng cách mua cổ phần, lợi nhuận để lại hoặc lợi nhuận các năm trước do doanh nghiệp giữ lại. và được sử dụng để củng cố bảng cân đối kế toán hoặc để tài trợ cho tăng trưởng, mở rộng và mua lại cũng như chênh lệch đánh giá lại tài sản. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu được nhiều người coi là phương tiện đắt tiền nhất để sử dụng vì chi phí hoặc quy mô lợi nhuận mà một doanh nghiệp phải thực hiện để thu hút các nhà đầu tư.

Xem thêm  Khái niệm nguồn nhân lực là gì? Đặc điểm, vai trò của nguồn nhân lực

Nguồn vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn bao gồm:

 • Vốn kinh doanh
 • Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 • Quỹ doanh nghiệp
 • Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
 • Chi phí sự nghiệp

cac_nhan_to_cau_thanh_cau_truc_von_luanvan99
Các thành phần của cấu trúc vốn là gì?

Có thể bạn quan tâm:

Danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng 2021 mới nhất

Vốn cố định là gì? Khái quát về vốn cố định của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Cơ cấu vốn là một trong những chức năng quan trọng có ý nghĩa to lớn trong việc duy trì tình hình tài chính lành mạnh và đáp ứng các yêu cầu tài chính của doanh nghiệp. Đây là một số Vai trò chính của cấu trúc vốn đối với doanh nghiệp:

 • Tối đa hóa lợi nhuận: Cơ cấu vốn hợp lý cho phép ban lãnh đạo tăng lợi nhuận của doanh nghiệp dưới hình thức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu, điều này cuối cùng sẽ tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông sở hữu và thu hồi chi phí đi vay.
 • Uyển chuyển: Cơ cấu vốn đồng thời tạo điều kiện mở rộng hoặc thu hẹp vốn nợ phù hợp với chiến lược và điều kiện kinh doanh.
 • Khả năng thanh toán: Một cấu trúc vốn hợp lý giúp duy trì tính thanh khoản của doanh nghiệp vì nếu vốn vay nợ không có kế hoạch sẽ dẫn đến gánh nặng trả lãi, cuối cùng làm giảm lượng tiền mặt trong doanh nghiệp.
 • Tăng giá trị của doanh nghiệp: Các nhà đầu tư luôn muốn đầu tư tiền của họ vào một doanh nghiệp có cơ cấu vốn hợp lý. Do đó, cấu trúc vốn dẫn đến sự gia tăng giá trị thị trường của cổ phiếu và chứng khoán của công ty.
 • Giảm thiểu rủi ro tài chính: Cân đối tỷ trọng nợ và vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp thông qua cơ cấu vốn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính.
 • Giảm thiểu chi phí vốn: Cơ cấu vốn Cách tiếp cận đúng sẽ giúp hoạch định chiến lược nguồn vốn nợ dài hạn của công ty và do đó giảm chi phí sử dụng vốn.
 • Công cụ lập kế hoạch thuế: Đối với các công ty chọn quỹ nợ, cấu trúc vốn cung cấp cho họ một khoản khấu trừ thuế trong lợi ích và khoản tiết kiệm, giảm chi phí đi vay.
 • Sử dụng vốn tối ưu: Cơ cấu vốn có kế hoạch, thiết kế chiến lược và sắp xếp có hệ thống sẽ hỗ trợ các công ty tạo ra sản lượng tối đa từ các nguồn vốn sẵn có.

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn là gì?

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi môi trường bên trong và bên ngoài của nó. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định Cơ cấu vốnbao gồm:

Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp

Bản chất của kinh doanh

Bản chất hoạt động kinh doanh của tổ chức ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu về vốn của tổ chức đó, ví dụ các ngành sản xuất đòi hỏi nhiều vốn hơn để đầu tư vào tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc, nhà kho … có thể có vốn chủ sở hữu cao và ít nợ. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất có thể dễ dàng vay vốn bằng cách thế chấp tài sản cố định của mình với các tổ chức tài chính. Thay vào đó, các doanh nghiệp thương mại có cấu trúc tài sản ít hơn, chủ yếu phải phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu hoặc vốn ưu đãi để đáp ứng các yêu cầu về vốn của họ.

Xem thêm  Kinh nghiệm viết luận văn thạc sĩ đạt chuẩn

quy mô doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn lớn trong việc huy động vốn dài hạn. Nếu muốn vay dài hạn, bạn phải chấp nhận những điều kiện bất hợp lý và lãi suất cao. Những điều kiện hạn chế như vậy làm cho Cơ cấu vốn không linh hoạt đối với các doanh nghiệp nhỏ và ban quản lý không thể điều hành công việc kinh doanh của họ một cách tự do. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ thường dựa vào vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại để đáp ứng các yêu cầu về vốn dài hạn của họ. Các doanh nghiệp nhỏ phải chịu chi phí tài trợ dài hạn lớn hơn các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, việc phát hành cổ phiếu phổ thông từng đợt để tăng vốn dài hạn có thể khiến cổ đông hiện hữu mất quyền kiểm soát. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn có thể huy động vốn vay dài hạn với kỳ hạn và lãi suất tốt hơn. Đồng thời, họ cũng có thể phát hành cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi ra công chúng. Do số lượng cổ phiếu phát hành lớn nên chi phí phát hành thấp so với các doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, trong khi lập phương án cơ cấu vốn, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng về quy mô của doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng kinh doanh

cac_nhan_to_anh_huong_den_cau_truc_von_luanvan99
Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc vốn

Mối quan hệ giữa Cơ cấu vốn và tốc độ phát triển của doanh nghiệp tỷ lệ thuận với nhau. Tức là, doanh nghiệp nào tăng trưởng tốt sẽ nhận được niềm tin lớn từ các nhà đầu tư. Cùng với đó, những doanh nghiệp tăng trưởng tốt luôn cần một nguồn tài trợ lớn cho tài sản của mình. Do đó, khả năng tiếp cận vốn từ bên ngoài càng lớn.

Thu nhập ổn định

Một doanh nghiệp có thu nhập lớn và ổn định có thể sẽ gánh thêm nợ trong tương lai Cơ cấu vốn của riêng nó, không giống như một doanh nghiệp không ổn định.

Tính thanh khoản

Doanh nghiệp có tính thanh khoản cao hơn có nghĩa là doanh nghiệp có khả năng trả nợ cao hơn, do đó họ có thể sử dụng nhiều nợ hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có khả năng thanh khoản cao cũng có thể sử dụng lợi nhuận để lại và các tài sản có tính thanh khoản cao để tạo ra tính thanh khoản cho riêng mình. Do đó, các doanh nghiệp này sẽ vay ít hơn.

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng khả năng thanh khoản của doanh nghiệp có thể tỷ lệ thuận hoặc nghịch với. Cơ cấu vốn

Cơ cấu tài sản

Cấu trúc vốn là cách một doanh nghiệp tài trợ tài sản của mình thông qua sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, cấu trúc tài sản thể hiện tỷ lệ vốn sử dụng trong mỗi loại tài sản. Một doanh nghiệp cần nhiều tài sản cố định hơn sẽ chuyển sang nợ dài hạn. Mặt khác, các doanh nghiệp có mức đầu tư tương đối lớn hơn vào các khoản phải thu và hàng tồn kho thay vì tài sản cố định chủ yếu dựa vào nguồn tài chính ngắn hạn.

Rủi ro kinh doanh

Khẩu vị rủi ro đề cập đến mức độ rủi ro mà ban giám đốc sẵn sàng chấp nhận trong quá trình kinh doanh. Nó thể hiện sự cân bằng giữa lợi ích tiềm năng của các hành động mới do một tổ chức kinh doanh thực hiện và các mối đe dọa mà sự thay đổi chắc chắn mang lại. Khẩu vị rủi ro khác nhau của các nhà quản lý doanh nghiệp có thể mang lại những thay đổi khác nhau trong các quyết định Cơ cấu vốn.

Xem thêm  Bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam

Khi quyết định mức độ rủi ro của mình đối với từng loại rủi ro trong kế hoạch cơ cấu vốn, hội đồng quản trị nên xem xét khả năng chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp. Điều này bao gồm số lượng và loại rủi ro mà một doanh nghiệp có thể hỗ trợ trong việc theo đuổi các mục tiêu kinh doanh của mình, có tính đến cấu trúc vốn và khả năng tiếp cận thị trường tài chính.

Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp

Các chính sách của chính phủ

Các chính sách của chính phủ và điều tiết thị trường vốn là những yếu tố quan trọng quyết định đến Cơ cấu vốn. Ví dụ, việc tăng lãi suất cho vay có thể buộc các doanh nghiệp phải huy động vốn từ thị trường vốn. Các chính sách thị trường vốn cứng nhắc có thể gây ra tình trạng huy động vốn từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Chính sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ cũng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định về cấu trúc vốn.

cac_nhan_to_anh_huong_den_cau_truc_von_luanvan99_1
Chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến cấu trúc vốn

Lạm phát

Nói một cách dễ hiểu, trong một nền kinh tế lạm phát là sự gia tăng của mức giá chung theo thời gian. Tỷ lệ lạm phát thấp hoặc lạm phát bình quân sẽ có khả năng tạo ra những tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngược lại, tỷ lệ lạm phát cao và siêu lạm phát sẽ khiến hoạt động của hệ thống tín dụng rơi vào khủng hoảng, nguồn tiền gửi trong xã hội giảm nhanh, gây khó khăn cho hoạt động vay vốn và phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.

Lãi suất

Lãi suất sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền vay. Nếu một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính mong đợi nhiều hơn để nhận được phần trăm lãi suất cao, một doanh nghiệp có thể hoãn huy động vốn hoặc có thể tận dụng lợi nhuận giữ lại. Vì vậy, cấu trúc vốn của doanh nghiệp lãi suất sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ba yếu tố nêu trên, một số yếu tố bên ngoài khác có thể ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp như thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách tiền tệ, tốc độ tăng trưởng GDP, v.v.

Trên đây, Luận văn 99 đã cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm Cấu trúc vốn là gì?, tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Mong rằng những thông tin chia sẻ trong bài sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc mà mình đang gặp phải. Đừng quên liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ viết luận nhé!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cấu trúc vốn là gì? Nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cấu trúc vốn là gì? Nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cấu trúc vốn là gì? Nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cấu trúc vốn là gì? Nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 07:47:40. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post