Bản chất của Nhà nước là gì? Liên hệ bản chất của Nhà nước XHCN

Bản chất của nhà nước luôn là một trong những đối tượng “gây tranh cãi” nhất trong các cuộc đấu tranh tư tưởng từ xưa đến nay. Trong bài viết này, Luận văn 99 sẽ làm rõ câu hỏi Bản chất của nhà nước là gìđồng thời thể hiện bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trạng thái là gì? Thực chất của nhà nước là gì?

1. Trạng thái là gì?

Nhà nước là một tổ chức chính trị – xã hội có giai cấp, lãnh thổ, hành chính và dân cư độc lập. Nhà nước có quyền lực và pháp luật để thực hiện chức năng quản lý nhằm duy trì trật tự trên những vùng lãnh thổ nhất định.

2. Bản chất của Nhà nước là gì?

Bản chất là cái bên trong thể hiện giá trị, đặc điểm cốt lõi của sự vật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của sự vật, sự việc đó. Từ đó suy ra bản chất của trạng thái thể hiện qua những giá trị cốt lõi từ quá trình quan sát, nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước.

ban_chat_cua_nha_nuoc_la_gi_luanvan99
Thực chất của Nhà nước là gì?

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Bản chất trạng thái có 2 thuộc tính:

một. Hạng nhà nước:

Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp nên tính chất giai cấp được thể hiện một cách sâu sắc nhất. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt, là công cụ quản lý và duy trì trật tự trong xã hội, bảo vệ lợi ích của các giai cấp, nhất là giai cấp thống trị, thực hiện mục đích của giai cấp. đề xuất thống trị.

Nhà nước là công cụ của giai cấp chiếm địa vị chủ yếu trong xã hội để nắm giữ và bóc lột. Những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa các giai cấp đã làm nảy sinh nhu cầu nắm giữ quyền lực để cai trị và thống trị xã hội. Nói một cách đơn giản hơn, sự thống trị về kinh tế của một giai cấp trong bối cảnh mâu thuẫn giai cấp và xã hội đòi hỏi giai cấp đó phải trở thành giai cấp thống trị thông qua một “công cụ đặc biệt” đó là Nhà nước.

Để thực hiện quyền thống trị của mình, giai cấp thống trị còn sử dụng công cụ tác động hệ tư tưởng đối với chính giai cấp mình và các giai cấp khác. Giai cấp thống trị áp đặt hệ tư tưởng của mình là hệ tư tưởng thống trị lên xã hội thông qua Nhà nước để buộc các giai cấp khác phải tuân theo và làm theo những gì mà giai cấp thống trị mong muốn.

Như vậy, Nhà nước xét từ góc độ giai cấp là công cụ thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, tư tưởng cho giai cấp thống trị và thoả mãn lợi ích của giai cấp thống trị.

Theo nghĩa rộng, bản chất giai cấp của Nhà nước không chỉ quan tâm đến vấn đề giai cấp mà còn quan tâm đến việc bảo vệ sự an toàn và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước khỏi bị xâm phạm. Do bản chất là giai cấp nắm quyền và trực tiếp hưởng lợi khi nắm quyền quản lý xã hội nên việc giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội.

xem thêm:

101 Chủ đề Bài luận Triết học Tốt nghiệp Tốt nghiệp và Dễ dàng

Xem thêm  Marketing dịch vụ là gì? Cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ

b. Tính chất xã hội của Nhà nước:

Các thuộc tính xã hội của Nhà nước được thể hiện rõ nét nhất thông qua vai trò quản lý xã hội của Nhà nước hay còn gọi là vai trò kinh tế – xã hội của Nhà nước. Nhà nước là tổ chức xã hội, có nhiệm vụ duy trì, quản lý và xử lý các vấn đề nảy sinh trong xã hội nhằm bảo vệ lợi ích và phục vụ nhu cầu của xã hội. Để một xã hội tồn tại ổn định và phát triển cần phải có sự quản lý và vận hành rất chặt chẽ theo những nguyên tắc chung. Vì xã hội luôn tồn tại những vấn đề mang tính chất chung chứ không phải vấn đề của riêng từng cá nhân, tổ chức nên nếu không có sự quản lý rất dễ gây ra hỗn loạn. Để giải quyết những vấn đề chung của xã hội như thiên tai, sản xuất, ổn định trật tự xã hội… cần có một tổ chức chung thay mặt toàn xã hội đứng ra giải quyết, đó là Nhà nước. Nhà nước phải đứng ra giải quyết các vấn đề xã hội vì mục tiêu ổn định và tồn tại của toàn xã hội, không vì một giai cấp chung. Nhà nước phải thực hiện để giúp cho các lĩnh vực của xã hội hoạt động bình thường và phát triển, thực hiện những nhiệm vụ chung để phát triển xã hội như: xây dựng đường xá, bệnh viện, trường học, giải quyết tệ nạn xã hội, … vì lợi ích phát triển chung của cả cộng đồng. Vì vậy, trong xã hội có giai cấp, nếu giai cấp này suy yếu và bị giai cấp khác lật đổ thì phải thành lập nhà nước khác để duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội.

Dưới góc độ xã hội, Nhà nước là tổ chức hoạt động vì lợi ích công cộng, quản lý và thực hiện các công việc vì lợi ích chung của xã hội, xã hội không thể tồn tại nếu Nhà nước chỉ chú trọng đến việc đáp ứng và thỏa mãn các quyền con người. mang lại lợi ích cho từng giai cấp thống trị mà không quan tâm đến lợi ích và quyền lợi của các giai cấp, lực lượng khác trong xã hội.

Được hiểu theo nghĩa rộng, Nhà nước về mặt xã hội không chỉ tồn tại trong phạm vi quy phạm quốc gia mà còn mang tính nhân văn. Các quốc gia cần hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề chung của toàn nhân loại như: giáo dục, môi trường, y tế, … và bằng chứng là rất nhiều tổ chức đã được thành lập với sự tham gia. đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Liên hợp quốc về quyền trẻ em (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), …

ban_chat_cua_nha_nuoc_luanvan99

Bản chất giai cấp và bản chất xã hội trong bản chất của Nhà nước

Bản chất giai cấp và xã hội của Nhà nước là hai mặt luôn không thể tách rời, chúng gắn bó chặt chẽ và gắn bó với nhau trong một thể thống nhất. Ở bất kỳ Nhà nước nào, tính giai cấp và tính xã hội luôn được thể hiện sâu sắc.

Xem thêm  Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Văn bản quy phạm PL có mấy loại?

Đặc điểm của Nhà nước là gì?

Nhà nước là một tổ chức rất đặc biệt so với các tổ chức khác trong xã hội. Nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau:

 • Nhà nước xác lập quyền lực công cộng đặc biệt, chủ thể thống trị của quyền lực này là giai cấp thống trị. Những người thuộc giai cấp này tham gia vào bộ máy tổ chức Nhà nước để duy trì và củng cố địa vị của giai cấp thống trị.
 • Nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành chính, lãnh thổ không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, huyết thống, địa vị xã hội, nghề nghiệp, giới tính.
 • Nhà nước có chủ quyền quốc gia. Chủ quyền quốc gia là thuộc tính không thể chia cắt của Nhà nước, nó thể hiện quyền độc lập, tự quyết của Nhà nước về chính sách đối nội, đối ngoại không phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài.
 • Nhà nước có quyền ban hành luật và thực hiện quyền quản lý đối với mọi công dân thông qua bộ máy quyền lực nhà nước có sức cưỡng chế bao gồm quân đội, công an, tòa án, công chức.
 • Nhà nước có quyền quy định và thu các loại thuế bắt buộc đối với mọi công dân nhằm tạo lập nguồn tài chính duy trì hoạt động của bộ máy công quyền và thực hiện các chức năng của bộ máy công quyền.

Những bài văn mang đậm “màu sắc triết học” như thế này chắc hẳn sẽ là nỗi ám ảnh của nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh. Do đó, hãy sử dụng DỊCH VỤ VIẾT NGHIÊN CỨU là một gợi ý hoàn hảo trong trường hợp này!

Bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nhân dân lao động trong xã hội với nền tảng là giai cấp công nhân, nông dân và trí thức trẻ. Bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện qua:

 • Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là bộ máy chính trị – hành chính, bộ máy cưỡng chế, vừa là tổ chức quản lý kinh tế – xã hội của nhân dân lao động.
 • Trạng thái không còn là một trạng thái theo đúng nghĩa của từ này nữa, mà chỉ là “một nửa trạng thái”. Nhà nước thuộc sở hữu toàn dân lao động, đưa quyền và lợi ích của toàn dân, của các dân tộc trong xã hội thành một thể thống nhất, cùng tôn trọng và phát triển. Chủ nghĩa dân tộc đó càng được thể hiện rõ nét hơn qua công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 • Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Đây là đặc điểm đặc trưng nhất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước và thực hiện quyền lực nhà nước dưới nhiều hình thức khác nhau.
 • Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng giữa Nhà nước và công dân. Trước đây, quan hệ giữa nhà nước và công dân là quan hệ phụ thuộc, người cầm quyền sẽ là người điều hành và hưởng lợi trong xã hội đó. Giờ đây, quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền tự do thực hiện các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.
 • Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ và pháp quyền. Dân chủ hóa nhà nước và đời sống xã hội là xu thế tất yếu mang bản chất dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước là hiện thân của dân chủ, để ngày càng nhiều công dân tham gia bình đẳng vào công việc quản lý của nhà nước và xã hội.
 • Nhà nước mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới, thực hiện chính sách đối ngoại, hợp tác hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển.
Xem thêm  Sản phẩm du lịch là gì? Khái niệm, đặc điểm của sản phẩm du lịch

Chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa

ban_chat_nha_nuoc_chxh_chu_nghia_viet_nam_luanvan99
Chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chức năng bên trong:

Nội hàm của Nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện ở hoạt động quản lý của Nhà nước ở phạm vi cả nước trên mọi lĩnh vực xã hội bằng luật pháp, chính sách và hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương. đến cơ sở. Bao gồm:

 • Chức năng bảo vệ chế độ chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội
 • Chức năng bảo vệ độc lập, tự do, dân chủ của nhân dân
 • Chức năng bảo vệ quyền lực của pháp luật
 • Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế, văn hoá, khoa học và giáo dục

+ Chức năng bên ngoài:

Nội hàm của Nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện ở việc thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi vì sự phát triển và tiến bộ xã hội cho các dân tộc. các quốc gia và các quốc gia trên thế giới

Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến ​​thức bổ ích về Thực chất của nhà nước là gì cũng như hiểu thêm về bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bản chất của Nhà nước là gì? Liên hệ bản chất của Nhà nước XHCN❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bản chất của Nhà nước là gì? Liên hệ bản chất của Nhà nước XHCN” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bản chất của Nhà nước là gì? Liên hệ bản chất của Nhà nước XHCN [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bản chất của Nhà nước là gì? Liên hệ bản chất của Nhà nước XHCN” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 03:36:29. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post